Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Sponzoři a dárci

Sponzoři a dárci

Děkujeme všem sponzorům a dárcům za finanční a materiálové dary. Bez jejich pomoci bychom mnohé zdravotnické přístroje a pomůcky, potřebnou techniku a další vybavení nemocnice mohli pořídit mnohem později nebo vůbec. I díky darům můžeme našim pacientům poskytovat stále lepší péči a zlepšovat prostředí nemocnice.
  
Problematiku darů z hlediska daní upravuje zákon 586/1992 Sb., ze kterého vybíráme některá ustanovení.

Dárcem se může stát fyzická osoba (občan či podnikatel) nebo právnická osoba


U fyzické osoby lze hodnotu darů poskytnutých zdravotnickému zařízení odečíst ze základu daně, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše lze odečíst 10 % ze základu daně. Za dar pro zdravotnické účely se považuje také odběr krve bezpříspěvkového dárce, tento se pro účely zákona o dani z příjmu oceňuje částkou 2000 Kč za jeden odběr.

Právnické osoby mohou odečíst hodnotu darů nejvýše do 5% základu daně, přičemž nejnižší hodnota daru, kterou lze uplatnit jako odečitatelnou položku, je stanovena na 2000 Kč.Pro dárce, kteří se rozhodnou darovat nemocnici peněžní či nepeněžní dar, jsme připravili vzorové darovací smlouvy. Je nám známo, že Finanční úřad požaduje od dárců doložení darovací smlouvy. Ve smlouvě můžete uvést, jakým způsobem má být s vaším darem naloženo. Doporučujeme poradit se o nejúčelnějším využití daru s vedením nemocnice nebo zdravotnického oddělení, kterému hodláte darem pomoci.Za váš lidský přístup děkujeme.

Vzory darovacích smluv:
 
Peněžitý dar fyzické osoby
 Peněžitý dar právnické osoby
 Věcný dar od fyzické nebo právnické osoby
Nadační fond pro pomoc nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně.
Podpora z Fondu zdraví města Zlína.


...normální je pomáhat   


Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn