Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

KNTB logo

Lékařská knihovna

Středisko vědeckých informací je vzdělávacím informačním a knihovnickým střediskem Krajské nemocnice T. Bati, a. s. Působí však zároveň i jako knihovnické a informační pracoviště pro oblast lékařství a zdravotnictví v celém zlínském regionu. V roce 2002 bylo zapsáno jako specializovaná knihovna na Ministerstvu kultury ČR do evidence knihoven. V současnosti jeho služeb využívá cca 1150 uživatelů z řad lékařů a ostatních vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví, střední a nižší zdravotnický personál, studenti středních a vysokých škol a ostatní odborná zdravotnická veřejnost. Informační fond knihovny je budován od r. 1959. V současnosti jej tvoří cca 21.000 odborných informačních dokumentů z oboru medicína. Knihovna odebírá cca 100 titulů odborných časopisů. Významným zdrojem informací je internet a medicínské databáze Medline a BiblioMedica. Knihovna se nachází na 5. pavilonu nemocnice.
Uživatelé mají k dispozici studovnu s přístupem k internetu, půjčovnu a volně přístupný sklad knih.

Středisko vědeckých informací vystavilo na internetu svůj katalog knih (cca 21000 odborných informačních dokumentů z medicíny a přidružených oborů). Knihovna získala na realizaci tohoto projektu finanční prostředky od Nadace Děti-kultura-sport v rámci Milionového zdravotního a sociálního grantu. Registrovaný uživatel knihovny má po jednoznačné identifikaci přístup k vlastnímu kontu. Přihlášení se uskutečňuje přes On-line katalog.

 

Knihovní řád ke stažení zde.

KONTAKTY A PŮJČOVNÍ DOBA

Bc. Nikola Hánová , 577 552 517, Nikola.Hanova@bnzlin.cz
časopisy, akvizice, MVS, MMVS, MRS, MMRS, zahraniční RIOS

Stanislava Bergerová, 577 552 608, Bergerova@bnzlin.cz
knihy a pracovní pomůcky, akvizice, katalogizace

Mgr. Manuela Chovancová, 577 552 516 Manuela.Chovancova@bnzlin.cz
vedoucí knihovny, výpůjční, reprografické a cirkulační služby, česká RIOS

Půjčovní doba od 1. 9. do 30. 6.

Pondělí 7.00 – 11.00 12.00 – 18.00
Úterý 7.00 – 11.00 12.00 – 15.00
Středa 7.00 – 11.00 12.00 – 18.00
Čtvrtek 7.00 – 11.00 12.00 – 15.00
Pátek 7.00 – 11.00 12.00 – 15.00

Půjčovní doba od 1. 7. do 31. 8.

Pondělí 7.00 – 11.00 12.00 – 18.00
Úterý 7.00 – 11.00 12.00 – 15.00
Středa 7.00 – 11.00 12.00 – 18.00
Čtvrtek 7.00 – 11.00 12.00 – 15.00
Pátek 7.00 – 11.00 12.00 – 15.00

SLUŽBY KNIHOVNY

Výpůjční služby:

 • prezenční výpůjčky (v knihovně)
 • absenční výpůjčky (mimo budovu knihovny)
 • meziknihovní výpůjční služba (MVS)
 • mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)

Cirkulační služby:

 • českých a zahraničních časopisů z vlastního fondu
 • zahraničních časopisů z fondů jiných českých knihoven

Rychlá informační obsahová služba (RIOS):

 • pravidelné zasílání kopií obsahů českých nebo zahraničních časopisů z vlastního fondu
 • pravidelné zasílání kopií obsahů českých nebo zahraničních časopisů z fondu jiné české knihovny
 • pravidelné elektronické zasílání kopií obsahů ostatních časopisů dostupných na internetu

Reprografické a jiné kopírovací služby:

 • z dokumentů, které jsou ve vlastním fondu
 • z dokumentů, které jsou vypůjčeny knihovnou v rámci meziknihovních výpůjčních služeb
 • meziknihovní reprografické a jiné kopír. služby z dokumentů, které jsou ve fondech českých knihoven
 • mezinárodní meziknihovní reprografické služby z dokumentů, které jsou ve fondech zahraničních knihoven

Elektronické služby:

 • elektronická komunikace s uživatelem
 • elektronická komunikace s knihovnami
 • elektronické objednávání a dodávání dokumentů
 • další služby typu document delivery service (dále jen DDS)
 • přístup k elektronickým informačním zdrojům
 • služby a informační zdroje dostupné prostřednictvím webových stránek knihovny

Rešeršní služby:

 • rešerše zpracované knihovnou
 • samostatné zpracování rešerše uživatelem – umožnění přístupu k internetu

Informační služby:

 • poradenské (informace o katalozích, bázích, fondu a využívání knihovny)
 • bibliograficko-informační (informace charakteru bibliografického a faktografického)
 • lokačně informační (zjišťování dostupnosti fondů)
 • konzultační

Propagační služby:

 • novinková služba a zasílání seznamů nových přírůstků knihovního fondu
 • pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání
 • vydávání článků nebo informačních letáků o knihovně, katalozích, knihovním fondu apod.

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB, POPLATKŮ A NÁHRAD

Ceník placených služeb, poplatků a náhrad, platný od: 1. 12. 2014

 

 

Externí uživatelé

Poznámka

Zaměstnanci KNTB, a. s.

I.

Registrační poplatek za běžný rok

 

1.

Poplatek za evidenci uživatele - fyzické osoby:

studenti, důchodci

80

 

0

ostatní uživatelé

150

0

2.

Poplatek za evidenci uživatele - právnické osoby

400

0

3.

Jednorázová registrace

100

 

0

II.

Manipulační a sankční poplatky

1.

Poplatek za pořízení prvního duplikátu čtenářského průkazu

50

 

50

2.

Poplatek za pořízení dalšího duplikátu čtenářského průkazu

100

 

100

3.

Poplatek za vymáhání soudní cestou

500

+ přeúčtování vzniklých nákladů

500

4.

Poplatek za zjišťování neohlášených změn v osobních údajích

200

+ přeúčtování vzniklých nákladů

100

5.

Poplatek při likvidaci způsobené škody

100

 

100

6.

Poplatek za oznámení rezervace dokumentu poštou

25

 

25

Poplatek za oznámení rezervace dokumentu e-mailem

10

 

0

7.

Poplatek za písemné upomínání:

1. upomínka

20

 

0

2. upomínka

50

10

3. upomínka

100

50

4. upomínka

150

100

5. upomínka

250

150

III.

Poplatky za služby

1.

Retrospektivní rešerše

100

 

0

Průběžná rešerše (platba za 1 rok)

500

0

2.

Cirkulační služby časopisů - roční platba za 1 titul:

Cirkulace čs. časopisu "vnitřní" poštou

150

 

0

Cirkulace čs. časopisu poštou

500

0

 

Cirkulace zahraničního časopisu z jiné knihovny

600

+ přeúčtování poplatků zasílající knihovny

přeúčtování poplatků zasílající knihovny*

Cirkulace zahraničního časopisu jiné knihovně

600

 

0

3.

Meziknihovní výpůjční služby:

MVS (náklady na poštovné a balné)

70

+ přeúčtování poplatků zasílající knihovny

přeúčtování poplatků zasílající knihovny*

Mezinárodní meziknihovní služby (MMVS)

100

+ přeúčtování poplatků zasílající knihovny

přeúčtování poplatků zasílající knihovny*

4.

RIOS:

z časopisu jiné knihovny ČR

+ přeúčtování poplatků zasílající knihovny

přeúčtování poplatků zasílající knihovny*

elektronické zasílání RIOS 1titul/rok

100

 

0

5.

Kopírování dokumentů:

 

 

 

Reprografické služby:

 

 

1 strana A4 jednostranně

2

2

1 strana A3 jednostranně

4

4

Meziknihovní reprografické služby z dokumentů českých a zahraničních knihoven

 0

+ přeúčtování poplatků zasílající knihovny

přeúčtování poplatků zasílající knihovny*

Poplatek za elektronické služby typu Document delivery service

+ přeúčtování poplatků zasílající knihovny

přeúčtování poplatků zasílající knihovny*

6.

tisk na papír - 1 strana A4

2

 

2

7.

kurzy, školení, vzdělávání / 1 hod.

200

 

0

IV.

Náhrady při ztrátě nebo poškození

1.

Náhrada za menší poškození dokumentu

1/3 původní ceny

 

1/3 původní ceny

2.

Vazba 1 knihovní jednotky

200

200

3.

Poplatek za ztrátu dokumentu

100

+ přeúčtování vzniklých nákladů

100

KATALOG KNIHOVNY

On-line katalog knihovny

Středisko vědeckých informací zpracovává svůj knihovní fond v celosvětově rozšířeném knihovním systému Koha. On-line katalog zpřístupňuje veřejnosti databázi cca 22000 odborných informačních dokumentů z medicíny a přidružených oborů. Umožňuje vyhledávání pomocí vícehlediskového zadávání rešeršních dotazů, poskytuje informaci, které dokumenty jsou právě dostupné a umožňuje jejich on-line rezervaci. 
Registrovaný uživatel knihovny má po jednoznačné identifikaci přístup k vlastnímu účtu. V něm si může prohlížet své výpůjčky, zadávat a rušit své rezervace, ukládat svá vyhledávání a oblíbené tituly. Před uplynutím výpůjční doby, si také může prodloužit výpůjční dobu u svých výpůjček. 
Přihlášení se uskutečňuje přes On-line katalog →Váš účet → Uživatelské jméno (je nutné nahlásit v knihovně) → Heslo (které si každý uživatel nastaví sám prostřednictvím svého e-mailu zadaného při registraci v knihovně).

Odkaz na On-line katalog: https://katalog.bnzlin.cz/

 

NOVÉ KNIHY

DATABÁZE - PLACENÉ

Databáze - placené


Školení v práci s databázemi

Středisko vědeckých informací nabízí zaměstnancům nemocnice možnost školení v práci s databázemi, a to v knihovně každou středu v době mezi 12. až 16. hodinou, event. i v jinou dobu po předchozí telefonické domluvě. Možnost školení v oddělení.

Nabízíme tyto tři druhy školení (délka trvání jednoho školení cca 1 hod.):
A)    Předplacené databáze: Clin-eGuide, Evidence-Based Medicine Reviews, OVID Medline, ProQuest, Springer
B)    PubMed, Portál E-zdrojů NLK
C)    BiblioMedica, Medvik, české volně dostupné zdroje


Informace o jednotlivých databázích

Předplacené databáze:

UpToDate je znalostním informačním zdrojem pro lékařskou praxi založenou na důkazech (Evidence-Based Medicine). Poskytuje rychlé odpovědi na klinické otázky a poskytuje syntetická doporučení k léčbě a péči o pacienta. Je vhodný nejen pro klinické použití (point of care), ale také pro výuku na lékařských fakultách, fakultách ošetřovatelství a pro celoživotní vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu (point of learning).
Součástí UpToDate je přes 9000 klinických témat s téměř 77 000 stranami textů a grafiky v 19 specializacích, což ovšem neznamená, že by zde nebyly k dispozici spolehlivé informace pro valnou většinu medicínských oborů - pouze jejich pokrytí UpToDate zatím nepovažuje za úplné. Plně pokryté specializace jsou:
• Adult and Pediatric Emergency Medicine
• Adult Primary Care and Internal Medicine
• Allergy and Immunology
• Cardiovascular Medicine
• Dermatology
• Endocrinology and Diabetes
• Family Medicine
• Gastroenterology and Hepatology
• General Surgery
• Geriatrics
• Hematology
• Hospital Medicine
• Infectious Diseases
• Nephrology and Hypertension
• Neurology
• Obstetrics, Gynecology and Women's Health
• Oncology
• Pediatrics
• Psychiatry
• Pulmonary, Critical Care and Sleep Medicine
• Rheumatology

Vlastnosti služby UpToDate:
• Vyhledávací okénko, které může být včleněné do intranetu či webových stránek instituce, aby se uživatelé rychleji dostali k odpovědím.
• Možnost nastavit ve webovém prohlížeči vyhledávání v UpToDate namísto v Googlu.
• Prolinkování na plné texty článků a více než 328 000 odkazů na databázi MEDLINE.
• Integrovaná databáze léčiv a interakcí (budovaná ve spolupráci s Lexicomp) s více než 5000 léčivy pro dospělé a děti včetně mezinárodních a přírodních látek.
• Více než 100 klinických kalkulátorů, které odstraňují nutnost pamatovat si vzorce anebo používat jiné pomůcky.
• Více než 700 témat pro pacienty, která pomohou lékařům vzdělávat pacienty a podporovat společné rozhodování.
• Možnost odeslat otázky a připomínky redaktorovi každého tématu.
 ProQuest Health & Medical Complete. V této databází je indexováno více jak 1 440 titulů, z toho 1200 je k dispozici za období do roku 1986 do dnešních dnů v plnotextové verzi. Je aktualizována průběžně jednou týdně.Springer Link zpřístupňuje plné texty více než 500 titulů časopisů a dalších produktů z oblasti techniky, přírodních věd a medicíny vydávaných nakladatelstvím Springer Verlag. Nemocnice má předplacený konzorciální přístup do konce roku 2012.Volně dostupné databáze:

BiblioMedica obsahuje cca 400 000 záznamů. Registruje veškeré písemnictví (monografie, články z cca 350 časopisů, recenze, referáty a abstrakta) v odvětví lékařství a zdravotnictví, vydávané na území ČR a SR, rovněž i práce českých a slovenských autorů, vydávané v zahraničí. Od r. 2000 nejsou zpracovávána periodika SR.

Nakladatelství BioMed Central vydávající časopisy v oblasti biomedicínského výzkumu umožňuje volný přístup k článkům publikovaným ve svých 193 časopisech.

PubMed je medicínská databáze U.S. National Library of Medicine. Obsahuje 19 milionů citací článků od r. 1950. Většina článků má abstrakta, u některých je zpřístupněn i plný text.

UŽITEČNÉ INFORMACE

Děkujeme těmto nakladatelstvím a dodavatelům za poskytování významných slev při nákupu literatury.

Grada (Praha)
Knihkupectví Kobilík (Zlín)
Karolinum (Praha)
Univerzita Palackého (Olomouc)
Galén (Praha)
Litera Proxima (Praha)           

Děkujeme těmto společnostem za velmi vstřícnou spolupráci.

AiP Praha
Suweco

Děkujeme Okresnímu sdružení České lékařské komory Zlín za důležitou podporu při rozvoji knihovního fondu.

Katalogy
CASLIN
  [Souborný katalog České republiky]
EZB  [Elektronická knihovna časopisů]
JIB  [Jednotná informační brána]
Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
Knihovna Masarykovy univerzity v Brně
Knihovna Univerzity Karlovy v Praze
MEDVIK  [Medicínská virtuální knihovna]
NKC  [Online katalog Národní knihovny ČR]

Užitečné informace
Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [Boldiš]
Citování literatury v odborné práci [Projekt Biblografické citace, MU v Brně]
Metodika tvorby bibliografických citací [Kratochvíl, Jiří - Sejk, Petr - Anthová, Věra - Stehlík, Marek]
Co je impakt faktor, citační index apod. [VŠE v Praze]
Impakt faktor - Dobrý sluha, ale špatný pán [Ikaros 10/2006/4]
OpenSIGLE [System for Information of Grey Literature in Europe]
Citace.com 
MedSci [SCI impact factor query]

Medicína a přidružené obory (databáze, vyhledávače)
AWMF Leitlinien für Diagnostik und Therapie [SRN - doporučené postupy]
Bibliographia Medica Čechoslovaca [Databáze Národní lékařské knihovny v Praze]
ČLS JEP - Léčebné standardy/Seznam doporučených postupů
Google scholar 
Medline - PubMed [databáze Národní lékařské knihovny USA]
National Guideline Clearinghouse [Evidence-based clinical practice guidelines of Agency for Healthcare Research and Quality, USA]
PLOS Public Library of Science
Scirus
ScienceWeek [aktuální články ze světa vědy, techniky a výzkumu]
Oborová brána technika
Věda.cz [Průvodce informacemi o vědě a výzkumu]
WHO [World Health Organization]

Free fulltext journals
BioMed Central [207 peer-reviewed open access journals]
DOAJ [Directory of open access journals]
E-Journals.org [links to the world´s electronic journals]
Free Medical Journals
HighWire [free online full-text articles]
ISPUB [Internet Scientific Publications]
JMIR [Journal of Medical Internet Research]
Journal of Postgradute Medicine
LivRe [4100 free accesss titles]
Open Medicine
Priory Medical Journals
PubMed Central [free archive of life sciences journals]

Encyklopedie, atlasy
A.D.A.M Medical encyclopedia
Anatomia 1522-1867
Anatomy atlases
Britannica
Co to je
DockCheck Flexikon
eBooks on Medicine
Google Books 
Hardin Meta Directory of Internet Health Resources
Interactive atlases
Laboratorní encyklopedie
Encyklopedie zdravotní sestry
NLM Bookshelf 
Tumor atlas and knowledge-base
Who named it?

EBM (Evidence Based Medicine)
Bandolier
EBM [Wikipedia]
Evidence Based Medicine [Medical University of South Carolina]
Jarolímková, Adéla: Evidence Based Medicine [Ikaros 5/2001/10]
Evidence Based Practice [Agency for Healthcare Research and Quality]
What is ...? series
Evidence Based Medicine Toolkit
Understanding Medical Information (Evidence-Based Medicine) [New York online access to health)
JAMAevidence
CEBM [Centre for Evidence Based Medicine]
5th International Conference of Evidence-Based Health Care Teachers and Developers

Zákony
Autorské právo
Sbírka zákonů
Zákon o ochraně osobních údajů
Knihovní zákon

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo