KNTB logo

Postup při vyřizování stížností

Kde a jak lze podat stížnost na poskytování zdravotních služeb

(obecná informace)

V rámci snahy o zajištění co nejvyšší kvality poskytovaných zdravotních služeb a také v souladu s naší zákonnou povinností Vám touto formou poskytujeme následující obecné informace týkající se případného podání stížnosti na poskytování zdravotních služeb nebo na činnosti související se zdravotními službami v KNTB, a. s (dále jen „nemocnice“).

Stížnost je oprávněn podat:

 • pacient
 • zákonný zástupce pacienta nebo opatrovník
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel (osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.)
 • osoba pacientem zmocněná

Stížnost je možno adresovat následovně:

 • písemně
 • e-mailem
 • osobně

Písemně na adrese:
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
ředitelství
Havlíčkovo nábřeží 600
760 01 Zlín

E-mailem: uherek@bnzlin.cz 

Osobně: v podatelně Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (budova č. 26 – ředitelství, přízemí) nebo na právním odboru (budova č. 26 – ředitelství, 5. etáž, dv. č. 26.5.20).

Úřední hodiny podatelny: pracovní dny Po - Pá 07.00 - 07.30 hodin a 09.00 - 14.45 hodin.

Úřední hodiny právního odboru: pracovní dny Po – Pá 7.00 – 14.30 hodin.

Z podané stížnosti musí být patrno:

 • jméno a příjmení stěžovatele
 • kontaktní adresa stěžovatele
 • předmět stížnosti (vylíčení podstatných skutkových okolností, které jsou podnětem k podání stížnosti)
 • podpis stěžovatele (u písemné formy)

V případě ústního podání stížnosti kterémukoliv ze zaměstnanců nemocnice, je o této stížnosti pořízen písemný záznam, který je zaměstnancem předán na ředitelství nemocnice a dále se stížnost řeší, jako by byla podána písemnou formou. Telefonické stížnosti se nepřijímají.

Každý stěžovatel má právo nahlížet do svého stížnostního spisu a pořizovat si z něj na svůj náklad kopie. Přání nahlédnout do stížnostního spisu zpravidla stěžovatel oznámí právnímu odboru telefonicky na tel. 577 552 300 nebo elektronicky na adresu vinklerova@bnzlin.cz  v přiměřeném časovém předstihu.

Pokud stěžovatel nebude souhlasit s vyřízením stížnosti ze strany nemocnice, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který nemocnici udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Zároveň přitom uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti samotnou nemocnicí. Příslušným správním orgánem pro tento účel je: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín.

MUDr. Jozef Macko, Ph.D.
náměstek pro léčebnou péči

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.