Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

KNTB logo

Poskytování zdravotnické dokumentace

Kdo má dle zákona právo na informace o zdravotním stavu pacienta nebo kopie zdravotnické dokumentace:

 • pacient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu; má právo na kopie své zdravotnické dokumentace,
 • pacient má právo nahlížet v přítomnosti zdravotnického pracovníka do dokumentů, určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo vyslovit zákaz podávání těchto informací jakékoliv osobě, a to při přijetí k poskytování zdravotní péče nebo kdykoliv po přijetí. Pacient při určení osoby, která může být informována o jeho zdravotním stavu, zároveň může určit, zda této osobě náleží též práva na nahlížení, pořízení opisů, výpisů, nebo kopií. Pacient může určení osoby nebo vyslovení zákazu kdykoliv odvolat,
 • dále mají nárok na kopie dokumentace: zákonný zástupce pacienta, opatrovník, osoby určené zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba nebo
 • osoby blízké zemřelému pacientovi, pokud pacient za svého života vůči některé z těchto osob nevyslovil zákaz, osoby blízké pacienta (např. manžel/ka, děti, vnuci, sourozenci, rodiče, prarodiče) mají nárok na kopie dokumentace také v situaci, kdy se pacient s ohledem na svůj zdravotní stav sám k poskytování informací od počátku hospitalizace vyjádřit nemůže,
 • předávání kopií dokumentace oprávněným osobám či nahlížení do ní nesmí narušit poskytování zdravotních služeb.

Jak nebo kde lze požádat o kopie dokumentace

 • žádost o ústní informace lze podat ústně na pracovišti, kde jsou/byly poskytovány související zdravotní služby,
 • žádost o nahlédnutí, zhotovení opisu, výpisu nebo kopie je nutno podat ústně/písemně na pracovišti, kde je (byl) pacient léčen, popř. je možno doručit žádost buď osobně anebo poštou na adresu:
  Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ředitelství
  Havlíčkovo nábřeží 600
  760 01 Zlín
 • elektronickou poštou na e-mail: sekretariat@bnzlin.cz

K písemné žádosti je nutné přiložit:

 • kopii občanského průkazu,
 • v případě žádosti osoby blízké pacienta kopii dokladu dokazujícího vztah k pacientovi (např. rodný list, oddací list a jiné),
 • plnou moc, je-li k pořízení kopií dokumentace žadatel pacientem zmocněn.

Pořízení kopií je zpoplatněno dle platného ceníku uveřejněného na internetových stránkách nemocnice.

Lhůta pro poskytnutí dokumentace

Lhůta k pořízení výpisů, opisů, kopií činí u výše uvedených osob podle zákona 30 dnů od obdržení žádosti oprávněné osoby. Vyžádané kopie, výpisy, opisy lze po domluvě vyzvednout buď osobně anebo je lze zasílat doporučenou poštou do vlastních rukou na Vámi uvedenou adresu.

Vzor, který je možné využít pro podání žádosti o zdravotnickou dokumentaci stáhnete kliknutím zde

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky