Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

KNTB logo

Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

úmrtí blízkého člověka patří k nejtěžším okamžikům v lidském životě. Dovolte nám prosím, abychom Vám vyslovili hlubokou lítost nad ztrátou Vašeho blízkého.

Rádi bychom Vám poskytli základní informace, které Vám mohou pomoci zorientovat se v záležitostech, zákonem daných, spojených s úmrtím blízkého a pohřbem.

ÚMRTÍ PACIENTA V NEMOCNICI

O úmrtí pacienta informuje osobu blízkou (nebo osobu uvedenou jako kontaktní osobu ve zdravotnické dokumentaci) ošetřující lékař pacienta, resp. službu konající lékař oddělení, na kterém k úmrtí došlo. Dle individuální domluvy je možné, abyste se přišli s Vašim blízkým rozloučit.

OSOBNÍ VĚCI PACIENTA

Osobní věci zemřelého pacienta (oblečení, obuv, hygienické potřeby, kompenzační pomůcky…) Vám budou po předložení Vašeho OP vydány na oddělení, kde pacient zemřel.

OSOBNÍ DOKLADY PACIENTA

Osobní doklady zemřelého pacienta budou předány osobě blízké na oddělení, kde pacient zemřel.

CENNOSTI PACIENTA

Veškeré cenné věci (drahé kovy, hodinky, mobilní telefon, notebook, rádio, televize, kreditní karty, hotovost nad 1000 Kč, klíče od bytu) a stejně tak důchod zemřelého pacienta uložený v pokladně nemocnice podléhají řízení o pozůstalosti. Budou uloženy v depozitu nemocnice do doby vydání rozhodnutí o pozůstalosti a nahlášeny příslušnému okresnímu soudu. Pokud je potřeba zajistit nějaký majetek před vydáním rozhodnutí o dědictví (klíče od bytu kvůli odstranění havárie, zajištění zvířat, odvezení auta…) obraťte se, prosím, na soud příslušný k řízení o pozůstalosti.

VYZVEDNUTÍ CENNÝCH VĚCÍ

Vyzvednutí cenností je možné na právním oddělení KNTB, a. s. v budově ředitelství (5. patro, dveře č. 26.5.20) v pracovní dny od 9.00 do 12.30 hodin, resp. od 13.00 do 14.00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě na čísle 577 552 309, nebo prostřednictvím e-mailu: vinklerova@bnzlin.cz. Cennosti budou dědici vydány po předložení pravomocného rozhodnutí o dědictví a průkazu totožnosti. V případě, že se dědic nemůže dostavit osobně, je možné zplnomocnit jinou osobu k převzetí. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřený.

ZAŘIZOVÁNÍ POHŘBU

CENNOSTI PACIENTA

Výběr pohřební služby je zcela na rozhodnutí pozůstalých. Pohřební služba, která v nemocnici tělo zemřelého vyzvedne, obdrží zároveň tzv. List o prohlídce zemřelého.

DOKLADY POTŘEBNÉ K OBJEDNÁNÍ POHŘBU
 • List o prohlídce zemřelého
 • občanský průkaz zařizovatele pohřbu
 • cestovní pas (u cizích státních příslušníků)
 • občanský průkaz zesnulého (je-li k dispozici)
 • U zemřelých dětí do 15 let rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů
VĚCI K OBJEDNÁNÍ POHŘBU

Oblečení pro zesnulého (případně fotografie zesnulého, má-li být součástí parte).

NÁROK NA PRACOVNÍ VOLNO

Nárok na pracovní volno s náhradou mzdy stanovuje Nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

2 dny při úmrtí:

 • manžela/ky
 • druha/družky
 • dítěte
 • a na další den k účasti na pohřbu těchto osob

1 den k účasti na pohřbu:

 • rodiče a sourozence
 • rodiče a sourozence manžela/ky
 • manžela/ky dítěte
 • manžela/ky sourozence
 • a na další den, pokud pohřeb těchto osob obstaráváte

Na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, pokud se účastníte pohřbu:

 • prarodiče nebo vnuka
 • prarodiče manžela/ky
 • jiné osoby, která s vámi žila v době úmrtí ve společné domácnosti
 • na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob
POHŘEBNÉ

Je jednorázová dávka ve výši 5 000 Kč určená na náklady spojené s vypravením pohřbu. Nárok na dávku vzniká dnem vypravení pohřbu a jeho úhrady. Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a zaniká uplynutím 1 roku od vzniku nároku na dávku. Žádost o pohřebné lze podat elektronickým nebo tištěným formulářem (viz příslušné pracoviště Úřadu práce ČR).

Nárok na pohřebné vzniká:

 • osobě, která vypravila pohřeb
 • dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem
 • osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte pokud tato zemřelá osoba měla dle § 3 zákona č. 117/1995 Sb. trvalý pobyt na území ČR
 • mrtvě narozenému dítěti (zde se podmínka trvalého pobytu a bydliště podle § 3 zákona č. 117/1995 Sb. nezjišťuje)
DOKLADY ZEMŘELÉHO  A JEJICH ODEVZDÁNÍ

Občanský průkaz – lze odevzdat na matriční úřad (pokud si jej neponechá pohřební služba, která pohřeb vypravuje)
Kartičku zdravotní pojišťovny – zdravotní pojišťovně, u které byl zemřelý pojištěn
Řidičský průkaz – na dopravní inspektorát
Průkaz ZTP – na pobočku Úřadu práce, který průkaz vydal
Vojenskou knížku – obvodní vojenské správě
Zbrojní průkaz – Policii ČR
Cestovní pas – orgánu příslušnému k jeho vydání, obecní úřad s rozšířenou působností.

V případě úmrtí cizince odevzdejte jeho průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, průkaz o povolení k trvalému pobytu, pobytovou kartu nejbližšímu útvaru Policie ČR.

ÚMRTNÍ LIST

Úmrtní list vydává Magistrát města Zlína, Odbor občansko-správních agend (oddělení matrik a ověřování – úmrtní matrika). Lhůta pro vystavení úmrtního listu je 30 dnů od dodání potřebných dokladů. Úmrtní list je oprávněné osobě zaslán do vlastních rukou, nebo předán osobně po předložení platného průkazu totožnosti.

PORADNA PRO POZŮSTALÉ

Poradna pro pozůstalé slouží těm, kterým zemřel jejich blízký. Poskytuje emoční podporu a doprovázení v náročné cestě vyrovnávání se se ztrátou blízkého člověka.
Poradci pro pozůstalé Vám pomohou zorientovat se v období truchlení. Poradci vám mohou zprostředkovat péči psychologa, sociálního pracovníka, duchovního a jiné.

Poradci poskytují:

 • Psychosociální pomoc při zvládání krizové situace
 • Instrumentální pomoc (poskytnutím informací týkající se pohřbu, dávek státní sociální podpory a důchodového pojištění apod.)
 • Bezpečné prostředí k vyjádření pocitů (smutku, bolesti, strachu a dalších emocí)
 • Prostor a čas pro truchlení s respektem k individuálnímu prožívání

Komu je pomoc určena:

 • Dospělým, kterým umírá nebo zemřel blízký v KNTB
 • Dětem, kterým umírá nebo zemřel rodič, sourozenec nebo někdo blízký
 • Rodičům, kteří prožívají ztrátu dítěte
 • Zdravotnickému personálu

Kontakty:

Kdy se Vám můžeme věnovat:

Pondělí – středa: 6:30 – 15:00
Čtvrtek: 7:00 – 15:30
Pátek: 6:30 – 15:00

Ke konzultaci je třeba se předem telefonicky objednat.
Poradenství pro pozůstalé je poskytováno bezplatně.

SOUBORY KE STAŽENÍ

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky