Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Etická komise

Etická komise

Posuzuje návrhy klinických studií, které mají být realizovány v KNTB, a. s.
Etická komise se při posuzování zaměřuje zejména na posouzení etické stránky studie, kvalifikaci lékařů a vybavení pracoviště.


Termíny zasedání etické komise v roce 2019:
15. 1., 5. 2., 5. 3., 9. 4., 7. 5., 4. 6., 2. 7., 6. 8., 3. 9., 8. 10., 5. 11., 3. 12.

Členové Etické komise

  • MUDr. Josef Duša – předseda
  • MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM - místopředseda
  • Marcela Holíková – asistentka, kontakt: tel. 57 755 2201, 734 266 511, email: etickakomise@bnzlin.cz
  • MUDr. Jozef Macko, Ph.D.
  • MUDr. Vladimír Kojecký, Ph.D.
  • MUDr. Jan Šternberský, CSc.
  • MUDr. Maule Miloslav
  • MUDr. Veselý Pavel, Ph.D.
  • MUDr. Jiří Horký


Marcela Holíková - asistentka - tel. 57 755 2109, 734 266 511, email: etickakomise@bnzlin.cz


Úhrada nákladů za posouzení klinického hodnocení
Jednací řád EK

Požaduje-li jiný poskytovatel zdravotních služeb, aby Etická komise Krajské nemocnice T. Bati, a. s., působila i pro něj, je nutné, aby s Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., uzavřel o tomto působení dohodu podle § 53 odst. 1 zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech. K tomu zašle představenstvu Krajské nemocnice T. Bati, a. s., ve třech vyhotoveních návrh dohody dle připojeného vzoru, a to včetně příloh v něm uvedených.

Dohoda o působení EK pro jiné ZZ

 

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn