Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

KNTB logo

Vzdělávání

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Krajské nemocnici T. Bati, a.s. byly přiděleny akreditace k mnoha lékařským i nelékařským oborům.

Zde naleznete seznam akreditovaných pracovišť:

Více informací poskytne:     

Referentka vzdělávání
Mgr. Simona Latová
telefon: +420 577 552 699
mobil:  +420 604 994 504
e-mail: simona.latova@bnzlin.cz             

REZIDENČNÍ MÍSTA

Od roku 2009 Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví ČR na dotačním projektu rezidenčních míst, který je zaměřený na zajištění specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Každý rok ministerstvo vyhlašuje Metodiku rezidenčních míst, v níž jsou uvedeny obory specializačního vzdělávání, počet míst a výše podpory jednotlivých oborů.

Dotační program rezidenčních míst je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků ve vybraných specializačních oborech uvedených v zákonech č. 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb. Cílem je finanční podpora absolventů pro následné postgraduální studium. Dotace se poskytuje na částečnou úhradu mzdy a nákladů souvisejících se specializačním vzděláváním zdravotnických pracovníků.

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na rezidenční místo pro rok 2023 pro lékaře v oboru Urgentní medicína.

Žádáme zájemce o VŘ, aby postupovali dle instrukcí uvedených v souboru výběrové řízení na rezidenční místo – lékaři 2023- 1. kolo, viz níže.

Soubory ke stažení

Více informací poskytne:     

Referentka vzdělávání
Mgr. Simona Latová
telefon: +420 577 552 699
mobil:  +420 604 994 504
e-mail: simona.latova@bnzlin.cz          

ODBORNÉ STÁŽE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

V případě zájmu o stáž v naší nemocnici, prosím, postupujte podle následujících instrukcí:

 • Kontaktujte telefonicky či emailem vedoucího příslušného pracoviště KNTB a předem si dohodněte:
 1. přesný termín stáže
 2. jméno a příjmení garanta

Kontakty na jednotlivá pracoviště jsou uvedeny na webových stránkách www.kntb.cz

 • Vyplňte formulář Přihláška – stáž, viz níže, a poté jej zašlete emailem na adresu vzdelavani@bnzlin.cz
 • Přihlášku je třeba odeslat nejpozději 1 měsíc před zahájením stáže, jinak nemůžeme garantovat vypracování smlouvy včas.
 • Na základě předaných podkladů oddělení vzdělávání vypracuje Smlouvu o umožnění absolvování stáže. Smlouvu zašleme k podpisu uvedených stran. Bez podepsané smlouvy všemi stranami nemůže být stáž zahájena.
 • Cena stáže: 1 den 355 Kč, 1 měsíc 5 045 Kč

Soubory ke stažení

Těšíme se na naši spolupráci.
Více informací poskytne:

Referentka vzdělávání
Ing. et Ing. Michaela Daňková
telefon: +420 577 552 546
e-mail: michaela.dankova@bnzlin.cz

ODBORNÉ PRAXE STUDENTŮ

Praxe je určena pro studenty středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol

V případě zájmu o stáž v naší nemocnici, prosím, postupujte podle následujících instrukcí:

 • Kontaktujte telefonicky či emailem vedoucího příslušného pracoviště KNTB a předem si dohodněte:
 1. přesný termín stáže
 2. jméno a příjmení garanta
 • Kontakty na jednotlivá pracoviště jsou uvedeny na webových stránkách kntb.cz

Pokud má KNTB rámcovou smlouvu s Vaší školou, vyžádejte si vypracování smlouvy o praxi na studijním oddělení Vaší školy a doručte smlouvu na personální oddělení referentce vzdělávání, která zajistí podpisy statutárních zástupců KNTB.

 • Studenti jsou proškoleni v oblasti BOZP a PO v den nástupu na praxi.

 

Pokud Vaše škola nemá vlastní smlouvu o praxi, vyplňte formulář Přihláška - odborná praxe, viz níže, a poté jej zašlete emailem na adresu vzdelavani@bnzlin.cz

 • Přihlášku je třeba odeslat nejpozději 1 měsíc před zahájením praxe, jinak nemůžeme garantovat vypracování smlouvy včas.
 • Na základě předaných podkladů oddělení vzdělávání vypracuje Smlouvu o umožnění odborné praxe. Smlouvu zašleme k podpisu uvedených stran. Bez podepsané smlouvy všemi stranami nemůže být praxe zahájena.

 

Soubory ke stažení :   Přihláška - odborná praxe

Podpora školitelů v Krajské nemocnici T. Bati, a.s. je financována Zlínských Krajem.

Seznam škol, se kterými máme uzavřenou rámcovou smlouvu:

 • Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o.
 • UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
 • UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
 • UK v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • UK V Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 • MU v Brně, Lékařská fakulta
 • MU v Brně, Fakulta sportovních studií
 • UP v Olomouci, Lékařská fakulta
 • UP v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd 
 • Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
 • Prigo a.s.

Těšíme se na naši spolupráci.
Více informací poskytne:

Referentka vzdělávání
Ing. et Ing. Michaela Daňková
telefon: +420 577 552 546
e-mail: michaela.dankova@bnzlin.cz

STIPENDIJNÍ PROGRAM

EXKURZE NEMOCNICE

V případě zájmu o exkurzi naší nemocnice kontaktujte, prosím, oddělení vzdělávání, viz kontakt níže.

Referentka vzdělávání
Bc. Jana Petrlíková
telefon: +420 577 552 404
e-mail: jana.petrlikova@bnzlin.cz

SBĚR DAT PRO STUDIJNÍ ÚČELY

Potřebujete-li pro vypracování Vaší závěrečné diplomové (bakalářské, odborné) práce poskytnout odborné informace nebo provést sběr dat (dotazníkové šetření), vyplňte přiloženou žádost a současně si dohodněte termín schůzky s paní náměstkyní ošetřovatelské péče, která Vám poskytne více informací a případně rozhodne o schválení Vaší žádosti.

Soubory ke stažení

Náměstkyně ošetřovatelské péče
Mgr. Kamila Slabáková 
telefon: +420 577 552 509
mobil:  +420 604 994 504
e-mail: kamila.slabakova@bnzlin.cz

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo