Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

KNTB logo

O oddělení

Oddělení zobrazovacích metod se zabývá diagnostickými a terapeutickými výkony, při kterých využívá zobrazení lidské tkáně a orgánů. Jde především o metody založené na konvenčním RTG záření (skiagrafie, skiaskopie), počítačově zpracovaném RTG záření (výpočetní tomografie – CT a digitální subtrakční angiografie – DSA), ultrazvukovém vlnění (ultrasonografie) a magnetické precesi atomových jader (magnetická rezonance – MR).

Skiagrafická a skiaskopická pracoviště

Skiagrafická a skiaskopická pracoviště zabezpečují skiagrafii (konvenční snímkování) a skiaskopii (prosvěcování) skeletu, hrudníku, břicha a ostatních částí těla, vyšetřování jícnu, žaludku a střev, močového ústrojí. Personál ze skiagrafických pracovišť zabezpečuje také snímkování pojízdnými RTG přístroji na odděleních ARO, JIP a dalších, personál pracoviště 23. budovy obsluhuje také pojízdné skiaskopické přístroje na centrálních operačních sálech a zajišťuje snímkování v mimopracovní době.

CT pracoviště

CT pracoviště je vybaveno moderním skenerem se čtyřmi řadami detektorů. Provádí kompletní diagnostiku celého těla odpovídající této kategorii přístroje (s výjimkou vyšetření kardiologického), CT angiografie, virtuální endoskopie, stereotaktického zaměřování před neurochirurgickými výkony a vyšetřování nádorů před plánováním radioterapie. Pracoviště je využíváno v pracovní dny ve dvousměnném provozu, v době pracovní pohotovosti a o víkendech je k dispozici pro akutní vyšetření.

Vyšetření MR

Vyšetření MR se provádí na moderním skeneru vybaveném supravodivě generovaným 1,5 T stacionárním magnetickým polem. Pracoviště zajišťuje veškerá běžná vyšetření centrální nervové soustavy, pohybového aparátu, břicha a pánve, dále pak specializovaná vyšetření, jako např. funkční MR mozku před neurochirurgickými výkony, MR srdce, perfusní vyšetření mozku a dynamická vyšetření spodiny ženské pánve. Pracoviště je využíváno ve dvousměnném provozu.

Radiodiagnostické oddělení

Celé radiodiagnostické oddělení je kompletně digitalizováno, tzn. že nepracuje s filmovým materiálem, ale ukládá všechna data z vyšetření digitálně na server, odkud je pak vnitřní počítačovou sítí nemocnice přenášen do vyhodnocovacích stanic a na klinická oddělení. Tento systém se odborně nazývá PACS (Picture Archiving and Communication System). Pracovní stanice radiodiagnostického oddělení jsou vybavena špičkovými monitory Barco, které zajišťují nejvyšší kvalitu hodnocení potřebnou pro RTG diagnostiku. Server PACS je propojen zabezpečenou internetovou linkou s komunikačním centrem v Moravské Třebové, které umožňuje rychlou výměnu obrazové dokumentace s vyššími radiologickými pracovišti.

V oddělení pracuje 17 lékařů, 22 radiologických asistentů a sedm ostatních zdravotnických pracovníků. Devět lékařů je držiteli tzv. specializované způsobilosti, odpovídající plné kvalifikaci v oboru s možností samostatné práce.

Oddělení splňuje náročná kritéria Ministerstva zdravotnictví ČR pro centra postgraduálního vzdělávání a v roce 2007 obdrželo akreditaci pro postgraduální vzdělávání v oboru Radiologie a zobrazovací metody, které jej opravňuje k přípravě mladých radiologů k atestaci v tomto oboru.

Radiodiagnostické oddělení vykazuje bohatou publikační a vědeckou činnost. Lékaři se pravidelně zúčastňují školicích akcí, a to jak pasivně, tak s aktivní účastí. Oddělení se také podílí na četných studiích zaměřených na nové léčebné postupy ve spolupráci s onkologickým centrem, plicním oddělením. Ve spolupráci s oddělením gynekologie probíhá grant Ministerstva zdravotnictví ČR zaměřený na diagnostiku a terapii poruch pánevního dna u žen.

Informované souhlasy

 IS 25-01-07 Aplikace jodové kontrastní látky nitrožilně pro účely vyšetření
 IS 25-02-04 Biopsie pod kontrolou ultrazvuku
 IS 25-03-05 Cílená biopsie z
 IS 25-04-04 Perkutánní drenáž, aspirace tekutinové kolekce pod kontrolou ZM
 IS 25-05-04 PRT periradikuloterapie (kořenový obstřik) pod kontrolou CT
 IS 25-06-04 Angiografie PTA (periferní transluminální angioplastika) implantace stentu
 IS 25-07-04 PTC PTD - Perkutánní transhepatální cholangiografie drenáž
 IS 25-08-04 Tenkojehlá aspirace (FNCA) pod kontrolou ultrazvuku
 IS 25-09-04 PTA Implantace stentu karotické tepny
 IS 25-10-04 Artrografie
 IS 25-11-05 Vyšetření magnetickou rezonancí s případným podáním kontrastní látky nitrožilně
 IS 25-12-04 Informace pro pacienty o možnosti provedení periradikulárního obstřiku (PRT)

 Poukaz na vyšetření Z
*V případě předpokladu aplikace jodové kontrastní látky i.v. (v případě nejednoznačnosti lze konzultovat lékaře našeho pracoviště) musí být na žádance uvedena laboratorní hodnota výše kreatininu z krevního odběru stará max. 6 měsíců. Pokud je vyšší než norma, je nutno s předstihem kontaktovat naše pracoviště kvůli nutné přípravě před vyšetřením. V případě neuvedení tohoto parametru na žádance nebude moci být podána i.v. jodová kontrastní látka!

*K žádance o vyšetření MR musí být vždy přiložen i vyplněný IS vyšetření magnetickou rezonancí (MR).

Akreditace

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo