KNTB logo

Aktuality

Oddělení klinické biochemie a farmakologie začíná stanovovat antipsychotika KLOZAPIN a OLANZAPIN v plazmě metodou Kapalinová chromatografie – tandemová hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS).
Odběr: zkumavka s fialovým vrškem = na krevní obraz (s přísadou K3EDTA).

Odběr je nejlépe provést PŘED další plánovanou dávkou. Všechny referenční meze pro lékové hladiny jsou nastaveny pro koncentraci před následující dávkou.

 
Maximální doba odezvy: 1-2 týdny
 
Ve Zlíně 11. 11. 2022                                                Prim. MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM
Oddělení klinické biochemie a farmakologie - od 14. 11. 2022 dochází ke změně referenčních mezí jaterních enzymů ALT, ALP, AST, GGT.
 
ALT-Alaninaminotransferáza v séru                                                                      
Referenční rozmezí:
muž-žena     věková hranice    referenční mez    jednotky
M                         0   - 150            0,0    -   0,75        mkat/L
Ž                          0   - 150            0,0    -   0,57        mkat/L
 
ALP-Alkalická fosfatáza v séru                              
Referenční rozmezí:
muž-žena     věková hranice    referenční mez    jednotky                                             
M/Ž                   0   -   2T               1,5     -   4,55      mkat/L
M/Ž                  2T  -   1                2,23   -   8,64      mkat/L
M/Ž                   1   -   3                 2,60   -   6,15      mkat/L
M/Ž                   3   -   6                 2,4     -   5,45      mkat/L
M/Ž                   6   -   11               2,55   -   6,12      mkat/L
M                      11   -   16             1,88   -   7,3       mkat/L
Ž                       11   -   16             1,07   -   5,98      mkat/L
M                      16   -   22             0,93   -   2,78      mkat/L
Ž                       16   -   30             0,73   -   1,78      mkat/L
M                      22   -   150            0,83   -   1,93      mkat/L
Ž                       30   -   150            0,77   -   2,03      mkat/L
 
AST-Asparátaminotransferáza v séru                                                                   
Referenční rozmezí:
muž-žena     věková hranice    referenční mez    jednotky
M/Ž                  0   -   6T                 0,0   -   1,21        mkat/L
M                    6T   -   150             0,0   -   0,58         mkat/L
Ž                     6T   -   150             0,0   -   0,52         mkat/L
 
GGT-Gama-glutamyltransferáza v séru                                                              
Referenční rozmezí:
muž-žena     věková hranice    referenční mez    jednotky
M/Ž                    0  -  15                0,00  -  0,40         mkat/L                           
M                       15  -  100             0,00  -  0,92         mkat/L
Ž                        15  -  100             0,00  -  0,63         mkat/L
 
Ve Zlíně 11. 11. 2022                                                Prim. MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM
 
Oddělení klinické biochemie a farmakologie začíná stanovovat antimykotika VORIKONAZOL a FLUKONAZOL v plazmě metodou Kapalinová chromatografie – tandemová hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS).
Odběr: zkumavka s fialovým vrškem = na krevní obraz (s přísadou K3EDTA)
Odběr je nejlépe provést PŘED další plánovanou dávkou. Všechny referenční meze pro lékové hladiny jsou nastaveny pro koncentraci před následující dávkou.

 
Maximální doba odezvy: 1-2 týdny
 
Ve Zlíně 2. 12. 2021
Prim. MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM
Oddělení klinické biochemie a farmakologie začíná stanovovat 1,3 Beta-D-Glukan k diagnostice systémových mykotických infekcí v séru metodou fotometrie.
1,3-Beta-D-Glukan je strukturální složkou buněčné stěny některých mykotických patogenů.
K diagnostice je nutný samostatný odběr, nelze kombinovat s dalšími požadavky z jedné zkumavky: zkumavka s červeným vrškem (srážlivá krev).
Test není pozitivní u všech mykotických infekcí viz odkaz interpretace Mayo Clinic.
https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/604094
Test se provádí ve všední dny po nasbírání minimálně 10 vzorků.

Ve Zlíně 29. 9. 2021
Prim. MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM
Oddělení klinické biochemie a farmakologie začíná stanovovat statiny Atorvastatin a Rosuvastatin v plazmě metodou Kapalinová chromatografie – tandemová hmotnostní spektrometrie.
Odběr: zkumavka s fialovým vrškem = na krevní obraz (s přísadou K3EDTA)
Odběr je nejlépe provést PŘED další plánovanou dávkou. Všechny referenční meze pro lékové hladiny jsou nastaveny pro koncentraci před následující dávkou.

Maximální doba odezvy: 1-2 týdny
 
Ve Zlíně 26. 2. 2021
Prim. MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM
Frakční exkrece
  • Soubor ke stažení ZDE
Oddělení klinické biochemie a farmakologie začíná stanovovat imunosupresivum Kyselina mykofenolová v plazmě metodou Kapalinová chromatografie – tandemová hmotnostní spektrometrie.
Odběr: zkumavka s fialovým vrškem = na krevní obraz (s přísadou K3EDTA)
 
Odběr je nejlépe provést PŘED další plánovanou dávkou. Všechny referenční meze pro lékové hladiny jsou nastaveny pro koncentraci před následující dávkou.
U imunosupresiv závisí referenční rozmezí na transplantovaném orgánu, době od transplantace a na kombinaci s dalšími imunosuprsesivy.
 
Maximální doba odezvy: 1-2 týdny
 
Ve Zlíně 9. 7. 2020
Prim. MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM
Oddělení klinické biochemie a farmakologie začíná stanovovat INTERLEUKIN-6 v likvoru.
Jedná se o obecný marker zánětu centrálního nervového systému.
Referenční rozmezí bylo převzato z následující publikace: https://www.degruyter.com/view/journals/labm/35/2/article-p107.xml
Dostupnost: nepřetržitě (7 dnů v týdnu, 24 hodin denně).
 
Ve Zlíně 22. 5. 2020 
Prim. MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM
Oddělení klinické biochemie a farmakologie provádí stanovení markerů poškození centrálního nervového systému S-100B (S 100 kalcium vázající protein B) a NSE (neuron specifická enoláza) v likvoru.
Referenční rozmezí jsou následující:

 

Referenční meze
20-60 let

Referenční meze
nad 60 let

Csf S-100B

0.303 – 1.437 μg/L

0.326 – 1.609 μg/L

Csf NSE

3.5 – 20 μg/L

6.5 – 27.6 μg/L

Referenční meze byly publikovány českými autory Hajduková et al.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4569754/
Oddělení klinické biochemie a farmakologie začíná stanovovat 1,25 dihydroxyvitamin D v séru
Odběr: zkumavka s červeným vrškem = srážlivá krev
Indikace: Jedná se test druhého řádu při vyšetřování stavu vitaminu D v organismu. Testem první volby je 25 OH vitamin D, který je zásobní formou vitaminu D.
Test je vhodné indikovat při diferenciální diagnostice hyperkalcémie, podezření na defekt alfa1 hydroxylázy.
1,25 dihydroxyvitamin D v séru bývá snížený u hypoparathyreózy a chronického selhání ledvin.
Maximální doba odezvy: měsíc
Poloha metody na žádance: záložka Vitamíny, AMK
 
Ve Zlíně 10. února 2020
Prim. MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM
Oddělení klinické biochemie a farmakologie začíná stanovovat antidiabetikum METFORMIN v plazmě metodou Kapalinová chromatografie – tandemová hmotnostní spektrometrie.
Odběr: zkumavka s fialovým vrškem = na krevní obraz (s přísadou K3EDTA)
Zkumavky s gelem nelze akceptovat (částečky gelu ničí analyzátor).

Odběr je nejlépe provést PŘED další plánovanou dávkou. Všechny referenční meze pro lékové hladiny jsou nastaveny pro koncentraci před následující dávkou.
 
Maximální doba odezvy: 1-2 týdny
 
Ve Zlíně 16. 7. 2019
Prim. MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM
Oddělení klinické biochemie a farmakologie začíná stanovovat imunosupresiva Cyklosporin A a Takrolimus v plné krvi metodou Kapalinová chromatografie – tandemová hmotnostní spektrometrie.
Odběr: zkumavka s fialovým vrškem = na krevní obraz (s přísadou K3EDTA)
Stanovení ze séra není možné, protože 80% cyklosporinu a 90% takrolimu se nachází intracelulárně v erytrocytech.
Odběr je nejlépe provést PŘED další plánovanou dávkou. Všechny referenční meze pro lékové hladiny jsou nastaveny pro koncentraci před následující dávkou.
U imunosupresiv závisí referenční rozmezí na transplantovaném orgánu, době od transplantace a na kombinaci s dalšími imunosuprsesivy.
 
Maximální doba odezvy: 1-2 týdny
 
Ve Zlíně 31. 5. 2019
Prim. MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM
Oddělení klinické biochemie a farmakologie začíná stanovovat antiarytmikum AMIODARON a jeho metabolit DESETHYLAMIODARON v plazmě metodou Kapalinová chromatografie – tandemová hmotnostní spektrometrie.
 
Odběr: zkumavka s fialovým vrškem = na krevní obraz (s přísadou K3EDTA)
 
Odběr je nejlépe provést PŘED další plánovanou dávkou. Všechny referenční meze pro lékové hladiny jsou nastaveny pro koncentraci před následující dávkou.
Maximální doba odezvy: 1-2 týdny
Oddělení klinické biochemie a farmakologie začíná od září 2017 stanovovat pro pacientky s rizikovým těhotenstvím testy na diagnostiku preeklampsie:

sFlt-1 (solubilní receptor tyrozinkinázového typu-1)
PLGF (placentární růstový faktor)
Pro interpretaci je rozhodující poměr obou testů.
Horní referenční mez poměru metod sFLT-1/PLGF:
pro 16.-19. týden gravidity = 27
pro 20.-34. týden gravidity = 38
Pokud je hodnota menší, preeklampsie je nepravděpodobná po dobu následujícího týdne.
Pokud je hodnota větší, preeklampsie se může rozvinout se zvýšenou pravděpodobností do čtyř týdnů. (pozitivní prediktivní hodnota testu pro preeklampsii a/nebo komplikace, pro poměr 38-85, je 64,8 %).

Oddělení klinické biochemie a farmakologie začíná stanovovat antipsychotika KLOZAPIN a OLANZAPIN v plazmě metodou Kapalinová chromatografie – tandemová hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS).

Odběr: zkumavka s fialovým vrškem = na krevní obraz (s přísadou K3EDTA).

Odběr je nejlépe provést PŘED další plánovanou dávkou. Všechny referenční meze pro lékové hladiny jsou nastaveny pro koncentraci před následující dávkou.

Maximální doba odezvy: 1-2 týdny

 

Ve Zlíně 11. 11. 2022                                                        Prim. MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM

Oddělení klinické biochemie a farmakologie - od 14.11.2022 dochází ke změně referenčních mezí jaterních enzymů ALT, ALP, AST, GGT.

Změna referenčních mezí jaterních enzymů ALT, ALP, AST, GGT

Oddělení klinické biochemie a farmakologie začíná stanovovat antipsychotika

HALOPERIDOL, PALIPERIDON a RISPERIDON

(metoda RISPERIDON zahrnuje součet mateřská látka + aktivní metabolit, metabolitem je 9-hydroxyrisperidon = paliperidon).

Analytická metoda stanovení: Kapalinová chromatografie – tandemová hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS).

Odběr: srážlivá krev bez gelu!!!! (alternativou je zkumavka na krevní obraz = K3EDTA)
Odběr je nejlépe provést PŘED další plánovanou dávkou. Všechny referenční meze pro lékové hladiny jsou nastaveny pro koncentraci před následující dávkou.

Maximální doba odezvy: 1-2 týdny

 

Ve Zlíně 9. 10. 2023                                  Prim. MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.