Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Neurologické oddělení

Neurologické oddělení

Provádíme veškerou diagnostiku onemocnění centrální a periferní nervové soustavy (nádory, cévní onemocnění mozku, neuropatie, záchvatová onemocnění, demyelinizací onemocnění, poruchy kognitivních funkcí a demence, parkinsonické syndromy, neurodegenerativní onemocnění aj.) a indikace neurochirurgické a intervenční léčby. V oddělení se provádí komplexní diagnostika a léčba vertebrogenních syndromů.

Stěžejní oblastí je diagnostika a léčba akutních cévních mozkových příhod (včetně trombolýzy), demyelinizací onemocnění nervové soustavy, diagnostika a léčba parkinsonických syndromů a záchvatových stavů.

Neurologické oddělení ve Zlíně bylo založeno 1. dubna 1947 a  patřilo  mezi první odborná zařízení tohoto typu při konstituci krajských ústavů národního zdraví. Oddělení mělo 25 lůžek a prvním přednostou byl MUDr. Eduard Müller. Podle tehdejší koncepce neurologie zajišťoval tento obor i provoz psychiatrické ambulance, protialkoholní poradnu a ambulanci pro dětskou neurologii. V roce 1959 bylo neurologické oddělení přestěhováno do větších prostor se 44 lůžky, byla zprovozněna EEG laboratoř pro 11 okresů tehdejšího KÚNZ Gottwaldov. 

Průmyslový rozvoj regionu, zvláště n. p. Svit Gottwaldov, zvyšoval nároky na zdravotnickou péči včetně neurologie, což souviselo se zřízením neurologické ambulance v rámci tehdejšího ZÚNZ a v únoru 1959 bylo otevřeno druhé neurologické oddělení v nemocnici U Lomu s 50 lůžky, EEG laboratoří, vlastním RTG pracovištěm, likvorologickou laboratoří a komfortní rehabilitací s bazénem. Hlavní zásluhu na otevření tohoto na svou dobu tak moderního a velkoryse koncipovaného oddělení měl MUDr. František Bakala, přednosta oddělení.

Dalším mezníkem v historii zlínské neurologie byl rok 1976, kdy došlo ke sloučení obou lůžkových pracovišť na jediné oddělení v nemocnici U Lomu (ZÚNZ), jehož dlouholetým přednostou byl primář MUDr. Ivan Kuchař.  Nová etapa v historii zlínské neurologie začala v roce 1985, kdy na místo přednosty oddělení nastoupil docent MUDr. Zbyněk Kalita, CSc., který rozvinul moderní koncepci neurologie zavedením nových radiodiagnostických metod (kompletní vyšetřování páteřního kanálu, cisternografie), byla zřízena elektromyografická laboratoř s vyšetřováním tří modalit evokovaných potenciálů, neurosonografická laboratoř s ambulancí pro cévní onemocnění mozku a další specializované ambulance.

V roce 1991 došlo opět ke sloučení obou lůžkových částí do jednoho celku v novém objektu Baťovy nemocnice s 80 lůžky a diagnostickou částí (EMG, EP, dvě laboratoře EEG, neurosonografie a ambulance). V roce 1992 vznikla  šestilůžková jednotka JIP pro péči o akutní onemocnění mozku, kde jsou převážně ošetřováni nemocní s cévní mozkovou příhodou.  Od 1. února 2011 byl jmenován přednostou neurologického oddělení primář MUDr. Jan Bartoník.


Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn