Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

KNTB logo

Diabetologické centrum

Diabetologické centrum

Diabetologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a. s., má nadregionální charakter a je zřízeno jako jediné pro Zlínský kraj. Je specializovaným celkem, který poskytuje komplexní péci o diabetiky jak po stránce diagnostické, tak terapeutické. Má statut centra edukačního a podiatrického dle České diabetologické společnosti. Organizačně má těsný vztah k pracovištím jiných oborů, které zabezpečují specializovanou péci o diabetiky: jednotka intenzivní péče jako součást koordinačního interního pracoviště, dialyzační pracoviště, angiologické, cévně - chirurgické, oční, neurologické a gynekologicko-porodnické pracoviště (perinatologické centrum). Navazuje metodicky a technicky na vybavené pracoviště imunochemické, biochemické, radioizotopové a zobrazovacích metod. Zajišťuje postgraduální výchovu lékařů v diabetologii podle koordinačního plánu. Lékaři centra spolupracují se Svazem diabetiku a Svazem pro civilizační choroby ve Zlíne při přednáškových aktivitách, zajišťují diabetologickou péci v domovech sociální péče. Centrum spolupracuje s Mezinárodní diabetickou federací a Evropskou asociací pro studium diabetu. K 31. 12. 2021 bylo evidováno v Diabetologickém centru 3 591 pacientů s diabetes mellitus a 3280 pacientů s endokrinním onemocněním.

Akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání výuky v oboru:
  • endokrinologie, AP II. typu
  • diabetologie, AP II. typu
Akreditované pracoviště pro vzdělávací program nástavbového oboru: angiologie
 
Koordinátorka: MUDr. Alena Adamíková, Ph.D., e-mail: diabetologcentrum@bnzlin.cz, tel. 577 552 197
 

AMBULANCE DIABETOLOGICKÉHO CENTRA

6.00 - 15.30 hodin

Diabetologická ambulance 1

(včetně programu pro pacienty s inzulinovými pumpami a gravidní diabetičky)

Lékaři
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
MUDr. Lubomír Švestka

Tel. 577 552 197, 577 552 194

Diabetologická ambulance 2

(včetně programu pro gestační diabetes, konzultační činnost v rámci KNTB, spolupráce s ústavy sociální péče)

Lékaři
MUDr. Jana Andělová
MUDr. Jana Špačková
MUDr. Hana Večeřová

Tel. 577 552 437, 577 552 448

Diabetologická ambulance 3 a lipidová

(Diabetologická ambulance: včetně programu pro pacienty s inzulinovými pumpami. Lipidová: pro poruchy metabolismu lipidů, metabolický syndrom, Specializované pracoviště pro léčbu primární hypercholesterolemie a smíšené dyslipidemie.)

Lékaři
MUDr. Jana Andělová
MUDr. Marta Jordánová

Tel. 577 552 445

Endokrinologická a osteologická ambulance

(terapie endokrinopatií včetně finalizace)

Lékaři
MUDr. Hana Novotná
MUDr. Jana Špačková
MUDr. Hana Večeřová

Tel. 577 552 195

Angiologická a podiatrická ambulance

(ve spolupráci s chirurgickou cévní ambulancí)

Lékaři
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
MUDr. Jana Andělová

Tel. 577 552 208, 577 552 216, 577 552 444 (podiatrie)

Vedoucí sestra Diabetologického centra: Klára Bobotová
Nutriční terapeutka: Bc. et Bc. Martina Zapletalová - tel. 734 352 394
Edukační diabetologická sestra: Marie Nováková
Podiatrická a diabetologická sestra: Jarmila Gajdošíková, Klára Bobotová

Zdravotní sestry
Hana Čermáková
Ludmila Kuchařová
Hana Gerychová
Zuzana Kuljačková
Zdena Polášková
Marie Gottwaldová
Simona Karbusová
 

LÉKAŘI A LÉKAŘKY DIABETOLOGICKÉHO CENTRA

Zakladatel Diabetologického centra ve Zlíně:
 
prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
(21. listopadu 1931-3. července 2018)
Odbornost: atestace 1. a 2. stupně z vnitřního lékařství 1961-1966, 1967 kandidátská dizertační práce, 1979 jmenován docentem vnitřního lékařství, 1986 doktorská dizertační práce a titul doktor lékařských věd, 1992 jmenován profesorem pro obor vnitřního lékařství, od roku 1970 byl přednostou interního oddělení nemocnice ve Zlíně, které bylo v roce 1983 ustanoveno školícím pracovištěm interní katedry ILF, později IPVZ, od roku 1992 pověřený pracovník WHO a IDF pro realizaci Saintvincentské deklarace v České republice, vedoucí spolupracujícího centra Světové zdravotnické organizace pro studium diabetu, od roku 1995 předsedou Koordinačního centra pro realizaci Saintvincentské deklarace v ČR se sídlem ve Zlíně, od roku 2002 vedoucí lékař Diabetologického centra IK KNTB a.s. ve Zlíně.
Člen České lékařské komory, Americké diabetologické asociace (ADA), Evropské asociace pro studium diabetu (EASD), Mezinárodní diabetologické federace (IDF), člen redakční rady řady mezinárodních a českých odborných časopisů, čestný člen České lékařské společnosti JEP, České internistické společnosti, České diabetologické společnosti, Slovenské internistické společnosti, České kardiologické společnosti, čestný předseda Spolku lékařů Zlín-Kroměříž-Uh. Hradiště-Vsetín, čestný prezident Diabetické asociace ČR.

Lékaři:

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
koordinátorka Diabetologického centra
Odbornost: atestace 1. stupně z vnitřního lékařství 1987, atestace z diabetologie 1994, atest z manuální lymfodrenáže 1994, atestace z angiologie 2006, státní zkouška z oboru fyziologie a patofyziologie člověka 2006, Ph.D. 2008, doktorská dizertační práce na téma Některé aspekty patofyziologie makrovaskulárních komplikací u diabetiků 2. typu a jejich uplatnění v praxi (UK Praha).
Členka České lékařské komory, České lékařské společnosti JEP, České internistické společnosti, České diabetologické společnosti, České angiologické společnosti, České flebologické společnosti, České lymfologické společnosti, Spolku lékařů, European Association for the Study of Diabetes (EASD).
Zaměření: inzulinové režimy, terapie inzulinovými pumpami, kontinuální monitoring, pregestační a gestační diabetes, cévní problematika

MUDr. Jana Andělová
Odbornost: atestace 1. stupně z vnitřního lékařství 1999, atestace z diabetologie 2004, atestace z angiologie 2014.
Členka České lékařské komory, České lékařské společnosti JEP, České diabetologické společnosti, Spolku lékařů.
Zaměření: péče o hospitalizovaného diabetika, podiatrická ambulance

MUDr. Hana Večeřová
Odbornost: interní kmen, diabetologie a endokrinologie
Členka České lékařské komory
Zaměření: diabetologie a endokrinologie

MUDr. Marta Jordánová
Odbornost: atestace 1. stupně z vnitřního lékařství 2004, atestace z diabetologie 2008.
Členka České lékařské komory.
Zaměření: gestační diabetes, kardiovaskulární diagnostika - kontinuální monitoring krevního tlaku

MUDr. Jana Špačková
Odbornost: vnitřní lékařství, v přípravě diabetologie a endokrinologie

MUDr. Hana Novotná
Odbornost: interní kmen, diabetologie a endokrinologie
Členka České lékařské komory
Zaměření: diabetologie a endokrinologie

MUDr. Lubomír Švestka
Odbornost: atestace 1. stupně z vnitřního lékařství 1985, atestace z diabetologie 1993
Člen České lékařské komory, České lékařské společnosti JEP, České diabetologické společnosti
Zaměření: terapie perorálními antidiabetiky, problematika operovaného diabetika, spolupráce se Svazem diabetiků a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR 
Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo