Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

KNTB logo

Často se nás ptáte

KDO MŮŽE DAROVAT KREV?

Každý člověk dlouhodobě žijící v ČR může darovat krev, pokud pro něj neplatí některé z omezení, jež jsou uvedena na stránce kritérií pro vhodné dárce v sekci "Kdo může darovat krev?".

JE DAROVÁNÍ KRVE BEZPEČNÉ?

Rizika spojená s odběrem krve jsou pro zdravého dárce nevýznamná.

Jako nežádoucí reakce na odběr (komplikace) se může objevit:

  • Krevní výron, modřina, riziko této komplikace lze snížit řádným stlačením místa vpichu po odběru
  • Mdloby, které jsou způsobeny pomalejším přizpůsobením krevního oběhu na změny při odběru nebo nepřiměřenou psychickou reakcí. Ke mdlobě dochází nejčastěji u unavených či hladovějících dárců a při příliš rychlém opuštění odběrového křesla.
  • U přístrojových odběrů (např. trombocytafereza), kde je krev mimotělně smíchána s protisrážlivým roztokem, může dojít vlivem kolísání hladiny vápníku k drobným svalovým záškubům (obvykle trnutí jazyka, mravenčení rtů apod.). Tyto příznaky musí pacient hlásit zdravotnickému personálu. 

Všechen materiál používaný k vlastnímu odběru krve i k odběru krve k laboratornímu vyšetření je zásadně k jednorázovému použití.  Žádné riziko přenosu jakékoli krví přenosné infekce na dárce nehrozí!

MŮŽE DAROVÁNÍ KRVE ZPŮSOBIT LEUKÉMII?

Žádná souvislost mezi odběry krve a leukémií nebyla prokázána. Dopad odběru krve na zdravotní stav byl opakovaně a dlouhodobě studován a žádné nepříznivé důsledky (při dodržení intervalu mezi odběry) nebyly prokázány. Naopak, část naší populace (zejména muži) má sklon k hromadění železa (což poškozuje tkáně) a odběr červených krvinek má u těchto lidí pozitivní vliv.

KOLIK KRVE SE ODEBÍRÁ?

Standardní odběr je 450 ml krve, tj. v dospělém člověku asi 10 % z obíhajícího množství krve.

MUSÍM PŘED ODBĚREM K OBVODNÍMU LÉKAŘI?

Ne, lékařské vyšetření je součástí předodběrového vyšetření. Domluva s obvodním lékařem je nutná jen tehdy, pokud si dárce není jistý všemi údaji o svém zdravotním stavu.

JE DAROVÁNÍ KRVE NĚJAK ODMĚŇOVÁNO?

Dárce krve by neměl být motivován finančním ziskem. S přípravky z krve odebrané placeným dárcům je spojeno prokazatelně větší riziko pro příjemce, protože placený dárce častěji neuvede všechny rizikové faktory.

Dárci v KNTB a. s. jsou motivovaní svou vlastní vůlí, za odběr krve jim nenáleží žádná finanční odměna.

Dárce krve má nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.

Mezi další výhody darování krve patří:

  • Možnost odečíst si 3000 Kč od základu daně za každý odběr krve.
  • Nabídka různých bonusů u pojišťoven. Více zjistíte na jejich webových stránkách.
  • Pravidelná kontrola zdravotního stavu a dobrý pocit z nezištné pomoci nemocným lidem.

Opakované bezplatné dárcovství je společensky oceňováno mj. formou čestných uznání a plaket prof. Janského.

MOHU PO ODBĚRU KRVE ŘÍDIT AUTO?

Ano, pokud nejste řidič hromadné dopravy. Po odběru se doporučuje trochu klidnější režim a řízení auta ne dříve než po cca 15 minutách. Tento čas si dárce může zkrátit u snídaně podávané formou rautu v jídelně nemocnice.

MOHU DAROVAT KREV, KDYŽ POUŽÍVÁM HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCI?

Ano, hormonální antikoncepce není na závadu při darování krve.

MÁM SENNOU RÝMU A UŽÍVÁM NA NI LÉKY. MOHU DAROVAT KREV?

Krev lze darovat pouze v období bez příznaků alergie. Lidem, kteří mají celoroční projevy alergie dárcovství nedoporučujeme. Každý alergik by však měl tuto otázku konzultovat se svým lékařem – alergologem.

BUDU VYŠETŘEN(A) NA AIDS?

Ano, Vaše krev bude vyšetřena na přítomnost protilátek proti HIV. Negativní nález však nevylučuje, že jste se nakazil(a) v nedávné době. Pokud máte obavu, že jste se nakazil(a), nechte se zdarma vyšetřit v nejbližší hygienické stanici. Darováním krve v podobné situaci byste ohrozil(a) příjemce transfuze.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO DAROVÁNÍ REKONVALESCENTNÍ PLAZMY?

Rekonvalescentní plazmu v současné době neodebíráme.

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky