Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

KNTB logo

Publikační činnost

PŮVODNÍ VĚDECKÉ PUBLIKACE V ČASOPISECH S IF

Původní vědecké publikace v časopisech s IF

Gabrhelík T., Michálek P., Berta E., Adamus M., Pieran M., Doleček L.: Pulzní radiofrekvenční terapie radikulární bolesti. Cesk Slov Neurol N 2007; 70/103(5): 533-537. (IF=0.037)

Michalek P., Gabrhelik T.: Local opioid analgesia at cervical sympathetic ganglia: what is the contribution of placebo effect? Reg Anesth Pain Med 2007; 32(3): 269-70. (IF=1.504)

Adamus M., Gabrhelik T., Marek O.: Influence of gender on the course of neuromuscular block following a single bolus dose of cisatracurium or rocuronium. European Journal of Anaesthesiology 2008; 25: 589-595. (IF=1.550)

Berta E., Špaňhel J., Šmakal O., Smolka V., Gabrhelík T., Lönnqvist P-A. Single injection paravertebral block for renal surgery in children. Pediatr Anesth 2008; 18: 593-7. (IF=1.469)

Gabrhelík T., Adamus M., Pieran M., Michálek P., Berta E.: Radiofrekvenční terapie facetových bolestí bederní páteře. Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105(2): 125-131. (IF=0.246)

Gabrhelik T., Michalek P., Adamus M., Berta E.: Percutaneous Upper Thoracic Radiofrequency Sympathectomy in Raynaud Phenomenon: A Comparison of T2/T3 Procedure Versus T2 Lesion With Phenol Application. Reg Anesth Pain Med 2009; 34(5): 425-429. (IF=4.153)

Gabrhelik T., Michalek P., Adamus M., Mikova M., Dolecek L.: Effect of pulsed radiofrequency therapy on the suprascapular nerve in shoulder pain of various etiology. Irish Journal of Medical Science 2010; 179 (3): 369-373. (IF=0.661)

Adamus M., Fritscherova S., Hrabalek L., Gabrhelík T., Zapletalova J., Janout V.: Mallampati test as a predictor of laryngoscopic view. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2010; 154(4): 339-344. (IF=0.716)

Adamus M., Gabrhelík T.: Inter-observer reproducibility of 15 tests used for predicting difficult intubation. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2011; ISSN 1213-8116. (IF=0.716)

Adamus M., Hrabalek L., Wanek T., Gabrhelik T., Zapletalova J.: Intraoperative reversal of neuromuscular block with sugammadex or neostigmine during extreme lateral interbody fusion, a novel technique for spine surgery. J Anesth 2011; 25: 716–720. (IF2010=0.718).

Adamus M., Hrabalek L., Wanek T., Gabrhelik T., Zapletalova J.: Influence of age and gender on the pharmacodynamic parameters of rocuronium during total intravenous anesthesia. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czech Republic, 2011; 155:233-240. (IF2010 = 0,716).
Gabrhelik T., Stehlik D., Adamus M., Zalesak B., Michalek P.: Radiofrequency upper thoracic sympathectomy in the treatment of critical upper limb ischemia – a case series. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2013; 157(2):202-208. (IF=0.716)
Turek R., Linzer P., Filip M., Šámal F., Jurek P.: Application of Transcranial Color-Coded Sonography in Severe Brain Injury. Acta Neurochirurgica, Wien, Austria: Springer-Verlag. 2013. (IF=1.788)

Zakharov S., Pelclova D., Navratil T., Belacek J., Kurcova I., Komzak O., Salek T., Latta J., Turek R., Bocek R., Kucera C., Hubacek JA, Fenclova Z., Petrik V., Cermak M., Hovda KE. Intermittent hemodialysis is superior to continuous veno-venous hemodialysis/ hemodiafiltration to eliminate methanol and formate during treatment for methanol poisoning, Kidney International 2014;86, 199–207; published online March 2014. (IF=8.520)

PŮVODNÍ ČLÁNKY V ČASOPISECH BEZ IF

Michálek P., Gabrhelík T., Doleček L., Štádler P., Šebesta P., Roztočil K.: Radiofrekvenční denervace hrudního sympatiku – nová možnost v léčbě ischemických stavů horních končetin.
Cor et Vasa 2007; 49(1): 13-18.

Adamus M., Gabrhelík T., Marek O., Koutná J., Trenkler Š.: Svalová relaxace na ARO České republiky v roce 2006 - dotazníková studie. Anest.intenziv. Med. 2007; 18(2): 73-84.

Adamus M., Trenkler Š., Gabrhelík T., Koutná J., Marek O.: Svalová relaxace na ARO Slovenské republiky v roce 2006: dotazníková studie - srovnání České a Slovenské republiky. Anest. intenziv. Med. 2007; 18(2): 85-90.

Gabrhelík T., Michálek P., Pieran M., Adamus M., Berta E., Dobešová J., Marková K.: Efektivita radiofrekvenční horní hrudní sympatektomie v léčbě Raynaudova fenoménu kontrolovaná termografií - pilotní studie. Bolest 2007; 10(2): 95-100.

Berta E., Špaňhel J., Šmakal O., Gabrhelík T., Smolka V., Bertová B., Špaňhelová H., Fiala H.: Single-shot paravertebrální blokáda u dětí – první zkušenosti. Anest. intenziv. Med. 2007; 18(4): 216-220.

Adamus M., Koutná J., Gabrhelík T., Hubáčková M., Janásková E.: Influence of gender on the onset and duration of rocuronium-induced neuromuscular block. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2007; 151(2): 301-305.

Linzer P., Filip M., Šámal F., Kremr J., Turek R., Sedlář T., Mana R.: Hemodynamické změny u těžkých kraniocerebrálních poranění. Úraz. Chir. 15, 2007, č. 2. sborník abstrakt.

Adamus M., Koutná J., Gabrhelík T., Zapletalová J.: Tracheální intubace bez podání svalového relaxancia – vliv odlišných dávek sufentanilu na kvalitu intubačních podmínek: prospektivní studie. Čas. Lék. Čes 2008; 147 (2): 96-101.

Gabrhelík T., Adamus M., Michálek P., Pieran M.: Invazivní léčba bolestí ramene. Bolest 2009; 12 (2): 101-106.

Gabrhelík T., Michálek P., Dobiáš M., Fricová J., Stříteský M., Stern M.: Ultrazvukem řízená blokáda krčního sympatiku u pacientů s atypickou anatomií krční oblasti. Bolest 2011; 14(2): 8-12.
Gabrhelík T., Košina J., Adamus M., Neiser J., Michálek P.: Radiofrekvenční termoléze ganglion impar v léčbě syndromu bolestivého měchýře – série kazuistik. Urologie pro praxi 2011; 12(4): 289-292.

Gabrhelík T.: Pulsed radiofrequency therapy versus greater occipital nerve block in the management of refractory cervicogenic headache – a pilot study. Prague Med Report 2011; přijato.

Fiala H. Berta E., Gabrhelík T., Šafránek P.: Má mírná terapeutická hypotermie stejný vliv na výsledný neurologický stav nemocných po resuscitaci v nemocnici a mimo nemocnici pro defibrilovatelný a nedefibrilovatelný rytmus? Anest. intenziv. Med. 2011; 22(4): 216-226.

Filip M., Turek R., Linzer P., Šámal F., Jurek P.: The Application of Transcranial Color - Coded Sonography in Severe Brain Injury, Book of Abstracts: Brain Edema XV International symposium, Tokyo 2011, p. 100.

Turek R., Linzer P., Filip M., Pisár M.: Využití transkraniální sonografie u kraniotraumat. Anest. Intenziv. Med. 2011; 22(1): 61.

Adamus M., Hrabálek L., Wanek T., Gabrhelík T., Zapletalová J.:Vliv věku a pohlaví na farmakodynamické vlastnosti rokuronia během totální intravenózní anestezie – prospektivní studie. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2012, vol. 23, p. 21–27.

Gabrhelík T., Pieran M., Gocalová Z., Manová T.: Rotace opioidů – retrospektivní analýza. Bolest, 2012, 4: 169-172.

Hřib R., Neudertová H., Hakl L., Hakl M., Gabrhelík T., Haklová O., Ševčík P., Lejčko J., Kozák J.: Doporučený postup při podezření na změnu schopnosti řídit motorové vozidlo vlivem medikace. Bolest, 2012, 4: 174-176.

Uvízl R., Gabrhelík T., Langová K., Klementa B., Šafránek P., Adamus: Možnosti ovlivnění potransfuzních změn vnitřního prostředí podáním furosemidu. Interní Med. 2013;15(2):53-56.

Stašek M., Řezáč T., Bébarová L., Tüdös Z., Prášil P., Gabrhelík T.: Komplexní regionální bolestivý syndrom při léčbě ran. Hojení ran 2013;2:21-24.

Maláska J., Slezák M., Schwarz D. et al., Gabrhelík T.: Léčba těžké sepse na pracovištích intenzivní péče v České republice – pilotní výsledky projektu EPOSS. Vnitř Lék 2013; 59(11):962-970.

Maláska J. et al., za projekt EPOSS. Použití antibiotik při léčbě těžké sepse v intenzivní péči – výsledky projektu EPOSS (Česká republika). Farmakoterapie 2014;10:25-31.

Večeřa L., Turek R.: Hodnoty diference silných iontů (SID) u kriticky nemocných pacientů s normálními hodnotami arteriálního pH, PCO2, BE A HCO3-
a jejich vliv na mortalitu. Anest. intenziv. Med. 2014; 25(2): 88-97.

PUBLIKACE, MONOGRAFIE

Gabrhelík T., Berta E., Marek O.: Léčba akutní a chronické bolesti – e-learningový výukový program vytvořený za podpory grantu Fondu rozvoje vysokých škol (č. grantu: 349/2007), 2007.

Gabrhelík T.: Efektivita radiofrekvenční horní hrudní sympatektomie v léčbě horní hrudní sympatektomie v léčbě Raynaudova fenoménu. Dizertační práce. 2007.

Ševčík P., Málek J., Bejšovec D., Gabrhelík T., Křikava I., Lejčko J., Mach D., Mixa V., Vojtíšková M.: Léčba akutní pooperační bolesti – doporučený postup ČSARIM, 2008.

Ševčík P., Málek J., Bejšovec D., Gabrhelík T., Křikava I., Lejčko J., Mach D., Mixa V., Vojtíšková M.: Léčba akutní pooperační bolesti. Mladá fronta a.s., 2009. ISBN 978-80-204-1981-1.

Milan Adamus a kolektiv. Základy anesteziologie, intenzivní medicíny a léčby bolesti. Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2425-5.

Ševčík P., Málek J., Bejšovec D., Gabrhelík T., Křikava I., Lejčko J., Mach D., Mixa V., Vojtíšková M.: Léčba akutní pooperační bolesti. 2. vyd. Mladá fronta a. s., 2011. ISBN 978-80-204-2453-2.
Pilný J., Slodička R. a kolektiv. Chirurgie ruky. 1.vyd. Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3295-4.
Málek J., Ševčík P., Bejšovec D., Gabrhelík T., Křikava I., Lejčko J., Mach D., Mixa V., Vojtíšková M.: Léčba akutní pooperační bolesti, 2. vyd. Mladá fronta a.s., 2011. ISBN 978-80-204-2453-2.

Hakl M et al. Léčba bolesti. 1.vyd. Mladá fronta a. s., 2011. ISBN 978-80-204-2473-0.

Milan Adamus a kolektiv. Základy anesteziologie, intenzivní medicíny a léčby bolesti. 2.vyd. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-2996-5.

Michálek P., Štern M., Štádler P. et al. Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii. 1. vyd. Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-891-9.

Rokyta R., Kršiak M,. Kozák J. et al. Bolest. 2.vyd. Tigis, 2012. ISBN 978-80-87323-02-1.

Štádler P. et al. Miniinvazivní přístupy v cévní chirurgii. 1. vyd. Maxdorf, 2013. ISBN 978-80-7345-296-4.

Hakl M. et al. Léčba bolesti. 2.vyd. Mladá fronta a. s., 2013. ISBN 978-80-204-2902-5.

Málek J., Ševčík P., Bejšovec D., Gabrhelík T., Křikava I., Lejčko J., Mach D., Mixa V., Vojtíšková M.: Léčba akutní pooperační bolesti, 3. vyd. Mladá fronta a.s., 2014. ISBN 978-80-204-2453-2.

Gabrhelík T., Bastlová P., Míková M.: Rehabilitace v intenzivní péči. In: Ševčík P., Matějovič M., Černý V., Cvachovec K., Chytra I. et al.: Intenzivní medicína, 3.vyd. Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-066-0.

GRANTY A KLINICKÉ STUDIE

Gabrhelík T., Berta E., Marek O.: Léčba akutní a chronické bolesti. Grant FRVŠ , č. 349/2007.

Gabrhelík T. et al. Stanovení validity odběru vzorků biologického materiálu u pacientů s nozokomiálními pneumoniemi. IGA MZČR NT 14382.

účast ve 13 klinických multicentrických studiích, fáze II. a III.

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky