Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

KNTB logo

Ambulance

AMBULANCE LÉČBY BOLESTI

Ambulance pro léčbu chronické bolesti zajišťuje diagnostiku a léčbu chronických bolestivých stavů, která trvá déle než tři měsíce a je primárně již ošetřena příslušným specialistou, kdy v popředí převládá stálá nebo opakovaná silná bolest nedostatečně reagující na zavedenou základní léčbu. Je poskytována především symptomatická léčba bolesti pomocí farmakoterapie, invazivních metod, akupunktury a psychoterapie. Realistickým cílem léčby je celkový útlum především klidových bolestí, zlepšení pohyblivosti a umožnění denních aktivit, ideálně s návratem k běžnému režimu a zlepšení kvality spánku, který je rušen bolestí. Spektrum pacientů tvoří především bolestivá degenerativní onemocnění pohybového aparátu (80 %), neuropatické bolesti, bolesti hlavy, nádorová bolest a paliativní léčba. Stavy naopak nepatřící do působnosti našeho pracoviště jsou akutní bolest bez základního ošetření příslušným specialistou. Léčba je multioborová, konzultována s dalšími specialisty KNTB. Ambulance léčby bolesti ARIM KNTB má udělenu akreditaci v oboru Algeziologie a patří mezi pracoviště II. typu. Pracuje zde pět anesteziologů s atestací v oboru algeziologie. Pracoviště disponuje dvěma ambulancemi pro ordinace, stacionářem s šesti lůžky a zákrokovým sálkem. Je intenzivně rozvíjena multioborová spolupráce s onkology, psychiatry, psychology, neurology a fyzioterapeuty. Ambulance poskytuje i konziliární služby v rámci KNTB.

Jak se objednat: Do ambulance léčby bolesti je nutno se předem objednat na telefonním čísle 577 552 484, ambulance jsou umístěny v 10. pavilonu. 

Ordinační doba: pondělí – pátek, 7:00 do 15:00.

AMBULANCE PALIATIVNÍ MEDICÍNY

Lékaři Ambulance paliativní medicíny - paliatři -  provádí konziliární činnost napříč jednotlivými odděleními nemocnice. Ambulantní činnost kontinuálně navazuje na paliativní péči na lůžku u hospitalizovaného pacienta a pomáhá naplánovat přechod z kurativní léčby na paliativní symptomovou terapii. Do ambulance paliativní medicíny je nutno se předem objednat na telefonním čísle 577 552 484, ambulance je umístěna v 10. pavilonu. 

Ordinační doba: po – pá od: 7:00 do 15:00.

Multidisciplinární tým podpůrné a paliativní péče je umístěn v 10. pavilonu, lze jej kontaktovat na mob. tel.  737 228 039, 577 552 874, e-mail: paliativa@bnzlin.cz.

Bližší informace viz samostatný odkaz: ARIM – Paliativní péče.

ANESTEZIOLOGICKÉ AMBULANCE

Ve dvou anesteziologických ambulancích je zajišťováno předanestetické vyšetření, které je součástí komplexní péče před anestezií a operací. Úlohou anesteziologické ambulance je zhodnotit předoperační stav pacienta, posoudit rizika anestezie, doporučit doplnění vyšetřovacích metod a stanovit anesteziologický postup. Nedílnou součástí je podrobné informování pacienta o anestézii a jejích rizicích a zajištění podpisu informovaného souhlasu s anestezií. Základní podmínkou kvalitní a bezpečné anestezie je informovaný pacient, který prošel nejen předoperační přípravou na chirurgickém oddělení či ambulanci, ale i vyšetřením na anesteziologické ambulanci. Předanestetické vyšetření s podepsáním informovaného souhlasu je nezbytné i z právního hlediska.

Předoperační vyšetření provádí praktický lékař nebo internista, mohou se na něm podílet i specialisté jiných oborů. Po kompletaci všech vyšetření je nutné jejich posouzení anesteziologem, který zhodnotí anesteziologické a perioperační riziko a případně doporučí další doplňující vyšetření a opatření k minimalizaci anesteziologických a perioperačních komplikací. Lékař navrhne vhodný druh anestezie a poučí o průběhu anestezie, což pacient stvrdí svým podpisem v informovaném souhlasu s anestezií a podpisem anesteziologického dotazníku, který si pacient přinese již vyplněný – viz odkaz Dokumenty ke stažení. Ambulance zajišťuje rovněž konziliární službu u lůžka pacienta.

Jak se objednat:
Do anesteziologické ambulance objednává sestra nebo lékař oddělení, které objednává nebo přijímá k operačnímu či diagnostickému výkonu. Ambulanci je možno navštívit až po provedení předoperačního vyšetření - přijímajícím lékařem, praktickým lékařem, internistou či dalšími specialisty podle doporučení lékaře indikujícího operační či diagnostický výkon. Nutná je dochvilnost v určený čas, aby nedocházelo k prodlužování čekací doby.

Ambulance jsou ve 3. etáži budovy 23 a v budově očního oddělení.

Ordinační doba:
pondělí – pátek 7:45 – 15:00
Pacienti anesteziologické ambulance jsou vyšetřeni podle pořadí elektronického vyvolávacího zařízení. Pro pacienty anesteziologické ambulance je vyhrazena možnost osobně nebo telefonicky dohodnout přesný čas ošetření v odpoledních hodinách bez čekací lhůty.

Kontakt: 577 552 619, 577 552 542, email: anesteziologickaamb@bnzlin.cz 

CÉVNÍ VSTUPY

Multioborový tým lékařů a sester zajišťující zavádění žilních vstupů podle aktuálních standardů péče s cílem zajištění optimálního žilního vstupu, který umožní všechny od něj požadované funkce při minimalizaci rizika případných komplikací. Všechny žilní vstupy jsou zaváděny za ultrazvukové navigace.

Zajišťujeme:

  • zavádění midline
  • zavádění PICC (centrálních kanyl zaváděných z periferie)
  • zavádění PICC s tunelizací
  • zavádění netunelizovaných i tunelizovaných centrálních žilních katétrů
  • implantace venózních portů
  • zajištění žilních vstupů u pacientů s obtížným žilním přístupem

Odborný tým zajišťuje péči o pacienty od zavedení až po vytažení katetru u hospitalizovaných i ambulantních pacientů.

Kontakt:
MUDr. Martin Dibďák,
vedoucí lékař
email: Martin.Dibdak@bnzlin.cz
Tel.:  sestra: 725 530434, lékař: 734 768 835

Ordinační doba:
pondělí – pátek, od 7:00 do 14:00 hod.

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky