Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Rehabilitační oddělení

Rehabilitační oddělení

JAKOU PÉČI POSKYTUJEME
 
Komplexní rehabilitační léčbu poskytujeme celé šíři pacientů, dětí i dospělých, po úrazech, náhradách velkých kloubů, nemocných s neurologickými onemocněními a po neurochirurgických operacích, nemocných s dalšími nemocemi, kde můžeme zlepšením funkce zlepšit celkový stav nemocného. Velkou skupinu ošetřovaných pacientů tvoří nemocní s bolestmi v pohybovém aparátu, kterým se snažíme pomoci zbavit je jejich funkčních obtíží.
Naše oddělení je součástí nebo se podílí na činnosti specializovaných center v KNTB, především Iktového centra, Traumatologického centra a Novorozeneckého centra. K tomu u dětských pacientů přistupuje skupina dětí s centrálními koordinačními poruchami cvičená specialistkami metodou Vojtovou, Bobathovou nebo DNS. Moderní rehabilitace může své říci samozřejmě i u nemocných s respiračními potížemi, gynekologickými problémy, závratěmi, osteoporosou. Přibývá velmi náročných nemocných po zvládnutém multiorgánovém selhání a kardiochirurgických výkonech. Prakticky rehabilitujeme všechny stavy kromě spinálních pacientů. O tyto je péče organizovaná cestou spinálních jednotek. Zázemí velké nemocnice nám umožňuje spolupráci s odborníky většiny medicínských oborů.

Oddělení je vybaveno moderními přístroji pro fyzikální léčbu jako je celá šíře elektroléčby, ultrazvuk, magnetoterapie, softlaser, přetlaková terapie Pneuvenem, termoterapie. Komplexnost péče doplňuje vodoléčba, včetně teplého rehabilitačního bazénu, reflexní metodiky léčby bolesti jako akupunktura a masáže.

Hlavním pokladem jsou však ruce našich pracovníků, lékařů a fyzioterapeutů. O nemocné se stará přes 50 kvalifikovaných pracovníků, z toho 5 lékařů, 28 fyzioterapeutů a ergoterapeutů a 11 zdravotních sester.

Většina fyzioterapeutů má kvalifikaci pro provádění měkkých a mobilizačních technik, máme pracovníky školené v moderních neurofyziologických metodikách jako Vojtově metodě, Bobath konceptu u dětí i dospělých, DNS. Oddělení disponuje přístroji s roboticky asistované rehabilitaci a tenzometrickým chodníkem Zebris, umožňujícím podrobnou analýzu chůze i zpětnovazebnou terapii. Většina fyzioterapeutů je vyškolena v metodikách PNF, Brunkow, SM systému, respirační fyzioterapie. Ošetřujeme nemocné se sterilitou metodikou dle Mojžíšové, pracujeme individuálně moderními syntetickými rehabilitačními postupy a metody samozřejmě kombinujeme k dosažení co nejlepšího efektu pro pacienta. Kromě ergoterapie, která je nedílnou součástí rehabilitace jak na lůžkovém oddělení, tak v ambulanci využíváme i herní terapie. Naši pracovníci testují zbytkový pracovní potenciál v jediném Ergodiagnostickém centru v kraji.
Vypracovali jsme celostátně uznávané metodiky pro rehabilitaci u osteoporosy a ke cvičení pánevního dna u stresové inkontinence.
Poskytujeme rehabilitaci a poradenství výkonnostním a vrcholovým sportovcům z regionu.

Rehabilitační oddělení je akreditováno vyšším II.stupněm Ministerstvem zdravotnictví ČR a je školícím pracovištěm Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci. Školíme se v řadě moderních léčebných technik a postupů jak uvnitř oddělení, tak na akcích v ČR. Pracovníci oddělení pravidelně výsledky svojí práce prezentují na vědeckých setkáních v ČR i zahraničí.
Řada pracovníků oddělení se podílí na pregraduální i postgraduální výuce zdravotnických pracovníků, jak lékařů, sester, tak fyzioterapeutů na několika vysokých školách u nás a na Slovensku. Primář oddělení je krajským konzultantem oboru a pracoval ve výborech odborných lékařských společností Rehabilitační a fyzikální medicíny a Myoskeletální medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. 
 
 
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn