KNTB logo

Často se nás ptáte

PRŮVODCE PACIENTA PŘED OPERACÍ TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU

Příprava k hospitalizaci po stanovení termínu operačního výkonu
Po stanovení termínu výkonu následuje celá řada jednotlivých kroků:

 1. Interní předoperační vyšetření
  Předoperační vyšetření je souhrn dílčích vyšetření a slouží k posouzení zdravotního stavu a Vaší způsobilosti k operačnímu výkonu. Předoperační vyšetření zajišťuje praktický lékař. Výsledkem předoperačního vyšetření je interní závěr, zda jste nebo nejste schopen/a operačního výkonu. Upozorňujeme Vás, že podmínkou k přijetí je hotové komplexní předoperační vyšetření na jehož základě je provedeno ambulantně anesteziologické vyšetření.
 2. Autotransfuze
  Ošetřující lékař, v součinnosti s vámi, zváží a případně doporučí provedení autotransfuze (odběr vlastní krve, kterou je v případě potřeby možno při nebo po operaci použít). K odběru autotransfuze je nutné si přinést interní předoperační vyšetření.
 3. Plánovaní hospitalizace
  V období plánovaného výkonu si nedomlouvejte zavazující pracovní aktivity nebo dovolené a počítejte s dobou zotavení po operaci včetně následné rehabilitace.

Příprava osobních věcí k hospitalizaci

 1. Hygienické potřeby
  Výčet hygienických potřeb: kartáček na zuby, toaletní mýdlo, minimálně 2 ručníky, 2 žínky, ponožky, spodní prádlo. Spodní prádlo by mělo být upravené, na boku operované strany je vhodné mít spodní prádlo rozepínací pomocí suchého zipu nebo tkaniček. Takto upravené prádlo slouží k lehkému a rychlému přístupu k operační ráně.
  Velice důležité je myslet na vhodnou obuv. Obuv by měla být pevná, rovná- bez podpatku, lehce obouvatelná. Doporučuje se obuv s protiskluzovou podrážkou.
 2. Vlastní léky
  Při nástupu k hospitalizaci byste si měli s sebou vzít léky, které užíváte. Všechny Vaše léky nemusí být na nemocničním oddělení okamžitě k dispozici a je nutné je objednat. Tímto postupem se zamezí možnému přerušení v podávání léků.
  Do nemocnice je vždy nutné s sebou nosit léky v originálním balení. Při příjmu je nutné veškeré léky odevzdat sestře.
 3. Věci osobní potřeby
  Pro zpříjemnění pobytu v nemocnici je možné s sebou vzít mobilní telefon, knížky, časopisy a peníze pro osobní potřebu. Nedoporučuje se však s sebou brát větší obnos peněz a cennosti.
  Je-li operace bez komplikací, délka hospitalizace trvá obvykle 7 - 11 dnů, a proto věci osobní a hygienické potřeby by měly této délce odpovídat.

Průběh hospitalizace

 1. Přijímací kancelář
  Abyste mohli být hospitalizováni, musíte nejdříve projít přijímací kanceláří, kde se zaznamenají a zpracují Vaše osobní údaje. Tímto prvním krokem potvrzujete, že dobrovolně dáváte souhlas s hospitalizací.
 2. Příchod do oddělení

Příjem všeobecnou sestrou:
Na ortopedickém oddělení Vás přijme nejdříve sestra, která ve spolupráci s Vámi zpracuje sesterskou příjmovou zprávu. Převezme od Vás platné předoperační vyšetření. Interní předoperační vyšetření nesmí být starší více než tři týdny a RTG snímek starší než tři měsíce. Aby předoperační vyšetření bylo kompletní, musí být přiloženy i hodnoty jednotlivých vyšetření krve a EKG křivka.

Příjem lékaře:
Po příjmu všeobecnou sestrou následuje příjem lékaře, který Vás bude mít v péči po dobu hospitalizace. Nemusí se ale vždy jednat o lékaře, kterého jste navštěvovali v ambulanci. Operaci však obvykle provede lékař, který Vás indikoval k operaci.
V rámci příjmu lékařem podepisujete "Informované souhlasy", které jsou důležité z právního hlediska:

 • Informovaný souhlas pacienta (zákonného zástupce) s hospitalizací, s nahlížením do dokumentace a s podáváním informací o zdravotním stavu.
 • Informovaný souhlas pacienta (zákonného zástupce):
  •    s léčebným postupem a operačním výkonem
  •    s lékařským vyšetřením
 • Informovaný souhlas pacienta (zákonného zástupce) s provedením transfuze krve (podáním transfuzních přípravků a krevních derivátů).
 • Informovaný souhlas pacienta (zákonného zástupce) s podáním anestezie v souvislosti s vyšetřením nebo operačním zákrokem.

Po příjmu lékařem budete uvedeni do pokoje, kde Vás zdravotní sestra seznámí s provozem na oddělení.

Předoperační příprava
Předoperační příprava probíhá den před operací.

Příprava pacienta všeobecnou sestrou:

 • den před operací již nekuřte;
 • je-li nutné objednat krevní konzervu k operaci, sestra Vám odebere vzorek krve, který se dále zpracuje v krevní bance;
 • večer před operací Vám sestra po zvážení situace nabídne šetrné klyzma pomocí přípravku Yall, případně pomocí čípku;
 • sestra Vám oholí operační pole;
 • dle pokynu sestry si připravíte věci na Jednotku intenzivní péče (dále jen JIP), kam můžete být umístěni bezprostředně po provedení operačního výkonu: ručník, žínku, kartáček na zuby, zubní pastu a případně brýle, zubní protézu a kontaktní čočky. Je možné si vzít také mobilní telefon.

Příprava pacienta lékařem – anesteziologem:
Příprava anesteziologem je nedílnou součástí komplexní předoperační přípravy. Jeho úloha nespočívá pouze v seznámení s postupem anestezie, ale anesteziolog provede též následující:

 • zhodnotí výsledky a závěr interní přípravy
 • seznámí Vás s anesteziologickými riziky
 • doporučí doplnění anesteziologických ordinací před výkonem
 • seznámí Vás s možnostmi uvedení do anestezie
 • zhodnotí Váš stav
 • naordinuje Vám premedikace (účelem premedikace je farmakologicky ovlivnit průběh anestezie, minimalizovat strach a úzkost).

Bezprostřední příprava k operaci
Bezprostřední příprava probíhá v den operace. Je to poslední fáze Vaší přípravy sestrou a lékařem před převozem na operační sál:

 • ráno Vám sestra změří krevní tlak a doporučí Vám osprchovat se;
 • dle ordinace lékaře Vám může být zaveden permanentní katétr;
 • dle ordinace anesteziologa Vám bude podána premedikace. Premedikace může mít různou formu, tj. mohou se podávat léky jak v tabletové tak injekční formě. Sestra Vám zavede do žíly na ruce flexibilní plastovou kanylu. Flexibilní kanyla se vždy zavádí na protější stranu operované strany (tj. bude-li vám operován pravý kyčelní kloub, kanyla se zavede do levé ruky a naopak);
 • lékař Vám při ranní vizitě označí křížkem operační pole k jednoznačné identifikaci operačního místa;
 • bezprostředně před odjezdem na operační sál Vás sestra vyzve, abyste si sundali a odložili všechny šaty, šperky (i piercing) a pokud používáte, též zubní protézu a kontaktní čočky. Používáte-li naslouchátko, můžete si ho vzít na sál s sebou. Na operační sál odjíždíte na posteli za doprovodu sestry.

OPERACE TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU

Druhy anestezie během ortopedických výkonů

Připravujete se k ortopedickému výkonu, který bude proveden v anestézii, za použití některého z níže popsaných postupů, které zajišťují vyloučení vnímání bolesti, zabraňují rozvoji stresu a nechtěných reakcí organizmu. Před výkonem v anestezii je nezbytné absolvování kompletního předoperačního vyšetření. Návštěva anesteziologické ambulance je poslední zastávkou před příjmem na oddělení. Anesteziolog prostuduje a zhodnotí všechna vyšetření a všechny dostupné informace o Vašem zdravotním stavu. Určí míru rizika a vyhodnotí, který typ anestézie je pro Vás nejvhodnější, případně navrhne další nutná doplňující vyšetření. Volba typu anestézie závisí na rozsahu lékařského výkonu, Vašem zdravotním stavu, požadavcích operatéra a také na Vás. Budou-li Vaše přání ohledně anestézie reálná, určitě k nim anesteziolog přihlédne. Platí zásada, že vždy je zvolen takový způsob anestézie, který je pro pacienta nejvíce bezpečný. Během operace anesteziolog vždy sleduje krevní tlak, EKG záznam srdeční činnosti, sycení krve kyslíkem pomocí nebolestivého prstového klipu, složení vdechovaných a vydechovaných plynů.

Celková anestezie neboli narkóza: je léky navozené, řízené bezvědomí. Současně jsou farmakologicky vyřazeny pocity bolesti a svalové napětí. Nezbytnou součástí je zajištění dýchacích cest za pomocí speciálních pomůcek – intubační rourka nebo laryngeální maska. Ty jsou napojeny na přístroje – ventilátory, zabezpečující umělé dýchání po dobu operace. V průběhu celého výkonu budou vaše základní životní funkce sledovány anesteziologickým týmem a moderní monitorovací technikou. Uvedení a probuzení z celkové anestezie probíhá v prostředí operačního sálu, kdy je ověřeno vědomí, životní funkce, dostatečná vlastní dechová aktivita a adekvátní léčba bolesti.

Analgosedace: za pomocí léčiv změněné vnímání okolí, mírnění strachu a neklidu během výkonů ve svodné anestezii. Není nutno zajišťovat dýchací cesty, připojovat pacienta na dýchací přístroj. Pacient je probudný na silnější podnět.

Lokální/místní anestezie: jde o skupinu technik, které po určitou dobu vyřadí vnímání bolesti v různých částech těla. Provádí se tak, že do okolí nervu nebo nervové pleteně se podají léky, které dočasně zablokují převod bolestivých nervových vzruchů – lokální anestetika. V průběhu místní anestézie je pacient při vědomí, nebo je-li to pro něj nepříjemné - je možné kombinovat metodu s analgosedací. Délka anestezie přesahuje délku výkonu a přetrvává i v pooperačním období.

Spinální anestezie: v poloze v leže/sedě s vyhrbenými zády směrem k anesteziologovi je zavedena tenká jehla do tzv. subarachnoideálního prostoru (jeden z prostorů obklopující míchu), po detekci prostoru – koncem jehly lze pozorovat kapající mozkomíšní mok je aplikováno lokální anestetikum. Doba trvání účinku je 3-4 hodiny. V rámci opatření po spinální anestezii je nutností dodržení 12-24 hodin klidu na lůžku v leže.

Epidurální anestezie: v poloze v leže/sedě s vyhrbenými zády směrem k anesteziologovi je zavedena po místním znecitlivění místa vpichu silnější jehla do tzv. epidurálního prostoru (jeden z prostorů obklopující míchu), po detekci prostoru je na místo zavedena tenká hadička (epidurální katetr). Tou lze po dobu výkonu a zejména po výkonu podávat směs lokálního anestetika a léků proti bolesti. V některých případech je vhodné obě techniky (celkovou a místní anestézii) kombinovat.
Bezprostředně po aplikaci léků do daných prostor budete pociťovat změny na dolních končetinách (teplo, brnění, nohy začínají být „cizí“, ztráta citlivosti na bolestivé podněty, až ztráta hybnosti).

Periferní bloky: využíváme je zejména ke znecitlivění horních a dolních končetin. K lokalizaci nervu a nervových svazků využíváme ultrazvukové metody. Po umístění jehly do blízkosti nervu aplikuje anesteziolog lokální anestetikum, které do 20-30 minut vyvolá znecitlivění ve zvolené oblasti. Současně dojde i k dočasné ztrátě svalové síly, a tím i hybnosti končetiny. Tento stav přetrvává podle typu zvoleného anestetika v průměru 6-12 hodin, nezřídka se stává, že přetrvává i déle než 24 hodin.

V souvislosti s náhradou kolenního či kyčelního kloubu připadají v úvahu tyto typy periferní blokády:

Fascia iliaca compartment block (FICB): jeden vpich tenkou jehlou do oblasti třísla.

Femorální blok: vpich tenkou jehnou do oblasti slabin

Blok n. saphenus: jedná se o koncovou větev femorálního nervu – jeho znecitlivěním lze dosáhnout anestezie od 2/3 stehna po kolenní kloub.

Dle potřeby, doprovodných chorob pacienta, rozsahu a průběhu výkonu jsou pacienti po výkonu ukládání na lůžková oddělení:

 • standardní lůžkové ortopedické oddělení
 • dospávací pokoj chirurgických oborů kde jsou dohlídáni anesteziologickou sestrou minimálně 2 hodiny po výkonu a ve stabilním stavu následně odesláni na standardní oddělení
 • jednotka intenzivní péče k další nezbytné pooperační péči tzv ARIM II/III.

POOPERAČNÍ PÉČE

Standardní pokoj

Po převozu na standardní pokoj se dále pokračuje s ordinacemi, které se prováděly na JIP a uskutečňují se i další činnosti:

v prvních dnech veškeré hygienické potřeby provádíte na lůžku;

 • první pooperační den Vám lékař odstraní drény, které odváděly zbylou sekreci v operační ráně a provede se převaz. Další převazy se provádějí dle potřeby;
 • provádí se cvičení s rehabilitačním pracovníkem, nejprve posazování na lůžku, nácvik s berlemi a chůze; 
 • 6. – 7. den budete přeloženi na standardní lůžkové reahabilitační oddělení, kde Vám budou odstraněny 10. – 12. den stehy. Po propuštění z rehabilitačního oddělení můžete zažádat a do 3 měsíců nastoupit lázeňskou léčbu. 

DŮLEŽITÉ OBECNÉ POKYNY V OBLASTI REHABILITACE PO OPERACI TEP KYČELNÍHO KLOUBU

Pro první tři pooperační měsíce: 

 • spěte na rovném a pevném lůžku;
 • střídejte chůzi, sed a leh. Věnujte pozornost únavě a nepřeceňujte své síly;
 • přizpůsobte si výšku pracovní židle, nesedejte si do hlubokých křesel. Na obyčejnou židli sedejte pouze s polštářem. Nekřižte nohy (pod sebe, přes sebe);
 • při sezení na židli obě chodidla spočívají celou ploskou na zemi, kolena jsou mírně od sebe;
 • několikrát denně cvičte podle pokynů, které jste obdrželi od rehabilitačního pracovníka;
 • používejte i doma pevnou obuv s pevnou patou;
 • vleže na neoperovaném boku vkládejte vždy mezi kolena pevný polštářek;
 • neodkládejte berle, pokud to nedovolí váš lékař, dodržujte jím doporučenou zátěž operované končetiny. Ztratíte-li však rovnováhu a hrozí vám pád, raději došlápněte na operovanou končetinu;
 • dvakrát denně ležte cca 30 min. na břiše;
 • nenechte se nikým vyprovokovat ke sportovním výkonům. Na schodech se věnujte chůzi a s nikým se nebavte. Zabráníte tak případnému pádu a ztrátě rovnováhy. Neposkakujte a dlouho nestůjte;
 • plavání je vhodné, i když jeho význam v tomto případě bývá přeceňován. Pro posílení svalstva je výhodnější a účinnější cvičení na suchu. V blízkosti plaveckých bazénů dbejte zvýšené pozornosti a opatrnosti (pozor na uklouznutí);
 • doma odstraňte všechny volně ležící kobercové předložky a rohožky. Chraňte se pádu;
 • pravidelně si kontrolujte technický stav vašich berlí (matičky, protiskluzové nástavce);
 • v prvních měsících po operaci se nesnažte samostatně si zavazovat tkaničky od bot ani oblékat si ponožky. Při obouvání používejte dlouhé lžíce, u oblékání ponožek užijte oblékač ponožek nebo ručník;
 • dodržujte doporučení lékaře o prevenci tromboembolické nemoci. Používejte zdravotní punčochy nebo elastická obinadla od špiček prstů nad koleno.

Trvale platná doporučení

 • při těžkých infekcích, operacích a invazivních vyšetřeních preventivně užívejte antibiotika;
 • nenoste zvlášť těžká břemena (dvoukilový nákup stačí);
 • nezapomínejte na pravidelné kontroly u vašeho ortopeda, i když nemáte žádné obtíže;
 • při náhle vzniklých a trvajících obtížích kontaktujte lékaře .
Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.