Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Onkologické oddělení

Onkologické oddělení
 

Onkologičtí pacienti po ukončení onkologické léčby mohou být očkováni proti COVID 19.

Přednostně mohou být očkováni pouze onkologičtí pacienti v léčbě, před zahájením léčby nebo do roku od ukončení onkologické léčby. U těchto pacientů je nutná konzultace ošetřujícím onkologem. 


Oddělení klinické onkologie – pavilon č. 21, 1. patro

Poskytuje kurativní i paliativní léčbu zhoubných nádorů zahrnující chemoterapii, cílenou léčbu (biologická léčba), hormonální terapii a léčbu podpůrnou a symptomatickou.
Chemoterapie používající všech režimů vyžadujících hospitalizaci s výjimkou těch, které vyžadují transplantaci kostní dřeně.
Biologická léčba zhoubných nádorů vyžadující hospitalizaci (s výjimkou nádorů plic).
Konkomitantní chemoradioterapie (současné podávání cytostatik v průběhu radikálního ozařování) vyžadující hospitalizaci.
Léčba vedlejších účinků chemoterapie vyžadující hospitalizaci.
Symptomatická léčba pacientů se zhoubnými nádory vyžadující hospitalizaci.

K léčbě na tomto pracovišti jsou pacienti přijímáni:

  • akutně v nepřetržitém provozu na základě doporučení ošetřujícího onkologa z pracovišť Zlínského kraje, na základě doporučení lékaře RZP nebo LSPP, event. z urgentních příjmů KNTB po dohodě se službu konajícím lékařem (tel. 773 503 973)

  • na objednání (plánovaně) na základě doporučení ošetřujícího onkologa pracoviště Zlínského kraje, event. po předchozí dokumentační konzultaci konziliáře onkolog. centra. Objednací doba cca 2 - 3 týdny.

 

Oddělení radiační onkologie – pavilon č. 21A, přízemí

Protinádorová radioterapie – kurativní, paliativní - 3D konformní terapie, IMRT.
Veškeré spektrum onkologických diagnóz – mimo celotělové ozařování.
Možnost ověřování polohy na lineárním urychlovači pomocí CB CT.   
Brachyterapie karcinomu čípku děložního, těla děložního, vulvy, pochvy - zajišťovací i kurativní.
Brachyterapie intraluminální - karcinomy bronchů, karcinomy jícnu.
Brachyterapie intersticiální - punktura karcinomu prsu, kožní nádory.
Muláže – karcinomy kůže.
Možnost simulace a plánování na C rameni a na CT simulátoru před zevní radioterapií i brachyterapie.
Nenádorová radioterapie (ozařování bolestivých patních ostruh, revmatických postižení kloubů, artróz velkých kloubů, bolestí loktů "tenisový loket", protizánětlivé ozařování nehojících se panaritií atd.)
Kurativní léčba kožních zhoubných nádorů obtížně řešitelných nebo neřešitelných chirurgicky.
Paliativní léčba zhoubných nádorů – ozařování kostních a kožních metastáz.
Ve spolupráci s lůžkovou částí východ

  • radioterapie vyžadující hospitalizaci (hyperfrakcionace, věk pacienta, komorbidity)
  • konkomitantní chemoradioterapie (současné podávání cytostatik, biologické léčby v průběhu radikálního ozařování) vyžadující hospitalizaci

Radioterapeutická konsiliární služba - dokumentační, event. s vyšetřením pacienta. Radioterapie probíhá na našem pracovišti, event. na RTO Holešov - dle bydliště pacienta.
Konkomitantní chemoradioterapie (kombinovaná radioterapie a chemoterapie, event. biologická léčba) – podávaná ambulantně.
Hormonální léčba využívající účinku některých hormonů pro blokádu nádorového růstu (zvláště nádory prsu a prostaty), většinou ve formě tablet.
Speciální podpůrná léčba (např. léčba bisfosfonáty blokující rozvoj kostních metastáz).
Dispenzarizace onkologických pacientů po RT.


Jsme součástí programu
"Preventivní onkologická prohlídka
pro každého"

Účelem programu „Preventivní onkologická prohlídka pro každého“ je podpora onkologické prevence u pojištěnců VZP ČR ve věku od 35 let včetně, a to formou motivačního příspěvku na provedené a pojištěncem uhrazené preventivní zdravotní služby.

Od 17.3.2021 budeme opět provádět preventivní onkologické prohlídky pro VZP. Zájemci se nyní mohou objednávat přes emailovou adresu: maslanova@bnzlin.cz, případně na telefonním čísle 577 552 366. Prohlídky budou probíhat stejně jako loni do 30.11.2021. V rámci projektu se provádí tato vyšetření:

 

 

 

 

 

Maximální  seznam výkonů KOC KNTB Zlín pro preventivních vyšetření v rámci projektu "Preventivní onkologická prohlídka pro každého"*

Druh prevence

Název

Kód výkonu

Popis k výkonu dle platné vyhlášky č. 134/1998 Sb.

Cena

Krevní obraz

Krevní obraz diferenciálem

96167

Stanovení hodnot krevního obrazu s pětipopulačním diferenciálním počtem leukocytů s použitím odpovídajícího typu automatického analyzátoru.

51 Kč

Velká krev + analýza moči

Sedimentace erytrocytů

09133

Přičti k odběru krve.

23 Kč

Stanovení C - reaktivního proteinu

91153

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

116 Kč

Sodík

81593

Stanovení sodíku v séru, moči a ostatních tělních tekutinách.

18 Kč

Chloridy

81469

Kvantitativní stanovení v séru, moči, příp. v jiných biologických materiálech na automatickém analyzátoru.

12 Kč

Draslík

81393

Stanovení draslíku v séru, moči a ostatních tělních tekutinách.

18 Kč

Vápník celkový

81625

Stanovení Ca v séru nebo moči na automatickém analyzátoru.

15 Kč

Fosfor

81427

Stanovení v séru, moči na automatickém analyzátoru.

13 Kč

Bilirubin celkový

81361

Kvantitativní stanovení v séru na automatickém analyzátoru.

12 Kč

Hořčík

81465

Kvantitativní stanovení hořčíku v séru, plasmě, moči nebo jiných tekutinách na automatickém analyzátoru.

15 Kč

AST

81357

Aspartátaminotransferáza  v séru na automatickém analyzátoru.

15 Kč

ALT

81337

Alaninaminotransferáza v séru na automatickém analyzátoru.

15 Kč

GMT

81435

Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru.

16 Kč

Fosfatáza alkalická (ALP)

81421

Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru.

14 Kč

LDH

81383

Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru.

18 Kč

Kreatinin

81499

Stanovení v séru nebo moči na automatickém analyzátoru.

13 Kč

UREA

81621

Stanovení močoviny v séru nebo moči na automatickém analyzátoru.

14 Kč

Kyselina močová

81523

Stanovení v séru nebo moči na automatickém analyzátoru.

17 Kč

Glukóza kvantitativní stanovení

81439

Krev, sérum, moč, jiný materiál na automatickém analyzátoru.

12 Kč

Amyláza

81345

Amyláza - stanovení v séru a moči na automatickém analyzátoru.

28 Kč

Lipáza

81289

Lipáza - metoda s chromogenním substrátem, stanovení v séru, plasmě.

156 Kč

Cholesterol

81471

Kvantitativní stanovení v séru na automatickém analyzátoru.

18 Kč

Triglyceridy

81611

Stanovení v séru na automatickém analyzátoru.

22 Kč

Cholesterol HDL

81473

Kvantitativní stanovení v séru.

39 Kč

Cholesterol LDL

81527

Kvantitativní stanovení LDL - cholesterolu v séru.

48 Kč

Analýza moči chemicky a mikroskopicky

81347

Glukóza a ketony v moči kvalitativně. Výkon nelze kombinovat s výkonem 81347, 09123.

25 Kč

Bílkoviny celkové

81365

Kvantitativní stanovení v séru na automatickém analyzátoru.

12 Kč

Elektroforéza proteinů

81397

Separace a kvantitativní stanovení frakcí.

50 Kč

Tyreotropin (TSH)

93195

Imunoanalytické stanovení tyreotropinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

139 Kč

CEA

CEA

93221

Imunoanalytické stanovení CEA v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

143 Kč

Ca 19-9

Ca 19-9

93223

Imunoanalytické stanovení při vyšetření 1 nádorového antigenu CA - typu (CA 19-9, CA 15-3, CA 125, CA 50  a další) s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

410 Kč

PSA

Prostatický specifický antigen

93225

Imunoanalytické stanovení PSA v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

200 Kč

PSA volný

Prostatický specifický antigen volný

81227

Kvantitativní stanovení v séru.

305 Kč

Ca125

CA 125

93223

Imunoanalytické stanovení při vyšetření 1 nádorového antigenu CA - typu (CA 19-9, CA 15-3, CA 125, CA 50  a další) s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

410 Kč

RTG plic

RTG hrudníku

89131

Skiagrafie hrudních orgánů, jedna projekce. Patří sem snímek na velký formát. U dvou a více projekcí uvedeme výkon dvakrát.

240 Kč

UZ břicha

UZ vyšetření horní poloviny břicha

89513

Jde o vyšetření jater, žlučových cest, slinivky břišní, sleziny, ledvin a nadledvin, velkých cév (morfologicky) zde uložených, uzlin, zažívací trubice. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace.

472 Kč

 

UZ vyšetření dolní poloviny břicha

89514

Jde o vyšetření močového měchýře, prostaty, semenných váčků, dělohy, vaječníků, trávicí trubice, cév (morfologicky) a uzlin. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace.

472 Kč

UZ varlat

UZ varlat

09137

Párový orgán = vyšetření dvou orgánů. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Výkon nelze vykázat při vyšetření prsu. .

288 Kč

iFOBT

Vyšetření okultního krvácení

81561

Průkaz hemoglobinu ve stolici pseudoperoxidázovou reakcí.

49 Kč

EKG

EKG vyšetření

09127

 

177 Kč

Odběr krve

Odběr krve

09119

Jde o odběr krve ze žíly vpichem. Krev slouží k diagnostickým vyšetřením v laboratoři. Jen vyjímečně může jít o výkon léčebný.

52 Kč

Vyšetření lékařem včetně závěrečné zprávy

Komplexní vyšetření onkologem - balíček

42021

 

1 021 KčOnkologické oddělení KNTB nabízí všechny standardní diagnostické a léčebné činnosti, jako jsou například:

 

komplexní léčba karcinomů prsu,

komplexní léčba nádorů hlavy a krku včetně cílené léčby,

komplexní léčba kolorektálních karcinomů včetně cílené léčby,

komplexní léčba nádorů jícnu a žaludku,

komplexní léčba nádorů plic,

komplexní léčba nádorů ledvin včetně cílené léčby,

komplexní léčba maligního melanomu včetně cílené léčby,

radioterapie, chemoterapie a cílená léčba sarkomů měkkých tkání,

radioterapie a chemoterapie nádorů mozku,

radioterapie a chemoterapie nádorů uropoetického systému,

radioterapie, chemoterapie a cílená léčba epiteliálních kožních nádorů,

komplexní léčba u gynekologických nádorů,

stereotaktická radioterapie,

nenádorová radioterapie,

léčba symptomatická, ostatní léčba dle indikace.
 

Výše uvedené činnosti spadají do rámce základní onkologické péče, jejíž spádová oblast je dána rámcem Zlínského kraje.
 

Nad rámec kraje zajišťuje oddělení péči o pacienty v následujících oblastech:

kombinovaná radiochemoterapie nádorů hlavu a krku včetně cílené léčby,

léčba gastrointestinálního stromálního tumoru (GIST),

kombinovaná radiochemoterapie nádorů jícnu,

brachyradioterapie u nádorů plic, čípku a těla děložního, prsu, jícnu a sarkomů měkkých tkání, žlučových cest,

muláže u kožních tumorů,

léčba vzácných nádorových onemocnění, 

léčba v rámci klinických hodnocení (studií).

 

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn