Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Onkologické oddělení

Onkologické oddělení

Oddělení klinické onkologie – pavilon č. 21, 1. patro

Poskytuje kurativní i paliativní léčbu zhoubných nádorů zahrnující chemoterapii, cílenou léčbu (biologická léčba), hormonální terapii a léčbu podpůrnou a symptomatickou.
Chemoterapie používající všech režimů vyžadujících hospitalizaci s výjimkou těch, které vyžadují transplantaci kostní dřeně.
Biologická léčba zhoubných nádorů vyžadující hospitalizaci (s výjimkou nádorů plic).
Konkomitantní chemoradioterapie (současné podávání cytostatik v průběhu radikálního ozařování) vyžadující hospitalizaci.
Léčba vedlejších účinků chemoterapie vyžadující hospitalizaci.
Symptomatická léčba pacientů se zhoubnými nádory vyžadující hospitalizaci.

K léčbě na tomto pracovišti jsou pacienti přijímáni:

  • akutně v nepřetržitém provozu na základě doporučení ošetřujícího onkologa z pracovišť Zlínského kraje, na základě doporučení lékaře RZP nebo LSPP, event. z urgentních příjmů KNTB po dohodě se službu konajícím lékařem (tel. 773 503 973)
  • na objednání (plánovaně) na základě doporučení ošetřujícího onkologa pracoviště Zlínského kraje, event. po předchozí dokumentační konzultaci konziliáře onkolog. centra. Objednací doba cca 2 - 3 týdny.

Oddělení radiační onkologie – pavilon č. 21A, přízemí

Protinádorová radioterapie – kurativní, paliativní - 3D konformní terapie, IMRT.
Veškeré spektrum onkologických diagnóz – mimo celotělové ozařování.
Možnost ověřování polohy na lineárním urychlovači pomocí CB CT.   
Brachyterapie karcinomu čípku děložního, těla děložního, vulvy, pochvy - zajišťovací i kurativní.
Brachyterapie intraluminální - karcinomy bronchů, karcinomy jícnu.
Brachyterapie intersticiální - punktura karcinomu prsu, kožní nádory.
Muláže – karcinomy kůže.
Možnost simulace a plánování na C rameni a na CT simulátoru před zevní radioterapií i brachyterapie.
Nenádorová radioterapie (ozařování bolestivých patních ostruh, revmatických postižení kloubů, artróz velkých kloubů, bolestí loktů "tenisový loket", protizánětlivé ozařování nehojících se panaritií atd.)
Kurativní léčba kožních zhoubných nádorů obtížně řešitelných nebo neřešitelných chirurgicky.
Paliativní léčba zhoubných nádorů – ozařování kostních a kožních metastáz.
Ve spolupráci s lůžkovou částí východ
  • radioterapie vyžadující hospitalizaci (hyperfrakcionace, věk pacienta, komorbidity)
  • konkomitantní chemoradioterapie (současné podávání cytostatik, biologické léčby v průběhu radikálního ozařování) vyžadující hospitalizaci
Radioterapeutická konsiliární služba - dokumentační, event. s vyšetřením pacienta. Radioterapie probíhá na našem pracovišti, event. na RTO Holešov - dle bydliště pacienta.
Konkomitantní chemoradioterapie (kombinovaná radioterapie a chemoterapie, event. biologická léčba) – podávaná ambulantně.
Hormonální léčba využívající účinku některých hormonů pro blokádu nádorového růstu (zvláště nádory prsu a prostaty), většinou ve formě tablet.
Speciální podpůrná léčba (např. léčba bisfosfonáty blokující rozvoj kostních metastáz).

Dispenzarizace onkologických pacientů po RT.

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn