KNTB logo

Publikační činnost

Publikační činnost: 2017-2021

 1. Postgraduální medicína v 4/2017 článek - Maligní melanom a novinky v léčbě
 2. ACTA MEDICINE 3/2017 Vismodegib v léčbě recidivy solidního bazaliomu víčka
 3. KlinFarmakol FARM 2016/11 Onkologie – Karcinom prsu – chronické onemocnění
 4. HEAD and NECK – Kazuistika muže s karcinomem jazyka léčeného pro inoperabilní lokoregionální recidivu 13 měsíců chemoterapií s cetuximabem i přes alergickou reakci při prvním podání
 5. Onkologická revue 11/2016 Postavení hormonoterapie v léčbě pokročilého ca prsu
 6. Proroková M, Dvorská J, Pospíšková M, Kohoutek M , efekt radioteraopie v lečbě slizničního maligního melanomu- kazuistika, Klin Onkol 2017;30(1) S79
 7. Pospíšková M, Kohoutek M, Multimodální léčba karcinomu kolorecta , Klin Onkol 2017;30(1) S90
 8. Pospíšková M., Kohoutek M, Karcinom prsu chronické onemocnění ?- anti HER 2 terapie, Onkologie 2017: 11(1) 41-43 ( Klin Farmakol 2016; 30(4): 28-30)
 9. Pospíšková M, Možnosti biologické léčby karcinomů hlavy a krku, Oncorevue 6/2018
 10. Pospíšková M,Cetuximab v léčbě generalizovaného a lokoregionálně pokročilého p16 negativního karcinomu orofaryngu, , HEAD & NECK CANCER NEWS 2/2018 CZECH EDITION
 11. Guňka A, Pospíšková M, Kohoutek M,Dlouholetá léčba karcinomu prostaty při správně zvoleném algoritmu léčby se zachováním vysoké kvality života,Oncorevue 2/2018
 1. Gatěk J., Duben J., Dudešek J., Ratajský M., Zábojníková M., Karcinom prsu u mužů, Onkologie 2020: 14(Suppl.E): 106-111| DOI: 10.36290/xon.2020.066
 2. Gatěk J., Duben J., Zábojníková M et al, Targeted axillary dissection with preoperative tattooing of biopsied positive axillary lymph nodes in breast cancer Neoplasma. 2020, vol. 67, issue 6, p. 1329-1334
 3. Zábojníková M., Dlouhodobá odpověď u metastatického NET G1 Neuroendocrine Tumor News /ročník 5/číslo 3/2020)
 4. Pospíšková M., Dlouhodobé přežití u pacientky s generalizovaným HER-2 pozitivním, hormonálně independentním karcinomem prsu-význam multimodálního přístupu, Onkologie 2020: 14(Suppl.F): 156-158
 5. Pospíšková M., Pacient s hepatocellulárním karcinomem léčený regorafenibem po sorafenibu; Farmakoterapie – klinická praxe 5. díl číslo 8/2020
 6. Klein J., Pospíšková M., Šišková L,Tolmači B., Dušková Š.; Sarkomy věčně živé; Klin Onkol 2020; 33(Suppl 2)
 7. Zábojníková M., Kohoutek M., Tomková H.; Maligní melanom, efekt imunoterapie s kožní toxicitou i při přerušení léčby-kazuistika; Klin Onkol 2020; 33(Suppl 2)
 8. Zycháčková K.; Maligní melanom – kazuistika; Klin Onkol 2020; 33(Suppl 2)
 9. Dokoupilová M., Pospíšková M.; Maligní mesoteliom peritonea u mladé ženy-kazuistika; Klin Onkol 2020; 33(Suppl 2)
 10. Raisová G., Pospíšková M.; Kazuistika multilokulárního high grade sarkomu s tvorbou hemoragických cyst-diagnostika, terapie; Klin Onkol 2020; 33(Suppl 2)
 11. Pospíšková M., Kohoutek M., Zábojníková M.; Končí éra " staré imunoterapie"?;  Klin Onkol 2020; 33(Suppl 2)
 12. Pospíšková M., Kohoutek M.; Je možné vyléčit pacienta s glioblastomem mulktiforme? dle OSSZ ano; Klin Onkol 2020; 33(Suppl 2)
 13. Zycháčková K., Kohoutek M.; Anaplastický oligodendrogliom, dlouhodobá léčba - kazuistika; Klin Onkol 2020; 33(Suppl 2)
 14. Polášek V.; Kouření a onkologická léčba; Klin Onkol 2020; 33(Suppl 2)
 15. Pospíšková M, Strouhal O,Hlídková E, Vlachová Z,Melichar B, Doležel M, Pteridins , Circulating concentrations of citrulline, neopterin, kynurenine and tryptophan during chemoradiation in patients with cervical carcinoma, Pteridines Přijato k tisku 26.10.2021 IF 0,581
 16. Gatěk J ;  Petrů  V; Kosáč P ;  Vážan P ;  Zábojníková M ; Ratajský M; Dudešek  B;  Holík P;  Lajmar K;  Jančík P;  Duben J, Duktální karcinom in situ a rozsah chirurgického výkonu : Rozhl. Chir., 2021, roč. 100, č. 4, s. 166-172.

 

Přednášková činnost onkologické oddělení KNTB: 2017-2021

 1. Pospíšková M Expertní setkání odborníků na nádory hlavy a krku v Olomouci, 18. 5. 2017Cetuximab v I linii R/M SCCHN( kazuistiky)
 2. Pospíšková M Krajský seminář pro dermatovenerology a onkology Zlínského kraje 2. 3. 2017- Radioterapie v léčbě nemelanomových kožních nádorů
 3. Pospíšková M Nádory hlavy a krku 2017  7. 4. 2017 - 8. 4. 2017, HK, Indikace radioterapie u maligního melanomu
 4. Zábojníková M., 28. 2. 2018 -  Setkání s oncoclubem Zlín s pacientkami s tématem: Novinky v KOC a diskuze nad otázkami z pléna
 1. Zábojníková M., 5. 4. 2018 interna IPVZ Zlín – novinky NET v r. 2018
 2. Zábojníková M., 16. 4. 2018 seminář Atlas
 3. Zábojníková M., 20. 9. 2018 NET Humpolec –přednáška kazuistika PRRT th. 
 4. Pospíšková M Onkologie Panta Rhei 9.2018 , Hotel Moskva ZlínLéčba metastatického kolorektálního karcinomu
 5. Zábojníková M., 26. 9. 2018 NET lesní hřbitov
 6. Pospíšková M Aktuální přístup k léčbě karcinomu prostaty 9.10. 2018 Postavení ARTA v terapii karcinomu prostaty
 7. Pospíšková M Krajský seminář dermatovenerology a onkology Zlínského kraje 1. 11. 2018 Kožní toxicita radioterapie a kombinované léčby podávané konkomitačně sradioterapií
 8. Zábojníková M., 1.11.2018 onkokožní seminář
 9. Pospíšková M Scientific Exchange meeting Olaparib- zkušenosti s terapií olaparibem u pacientek s karcinomem ovaria 13.11. 2018 Olomouc Olaparib v rámci klinických studií
 10. Zábojníková M., 7.12. 2018 seminář s EUC zlín CRC a ca mammae Baltaci– běžná praxe
 11. Pospíšková M Kooperace v léčbě karcinomu prostaty II- Hotel Moskva Zlín 29. 1. 2019 Terapeutické aspekty PSA progrese u pacientů s karcinomem prostaty
 12. Zábojníková M., 19. 2. 19 seminář Kisquali
 13. Zábojníková M., 4. 2019 seminář s EUC Zlín ca mammae – starší ženy a operace, genetické testování  u ca mammae kdy a jak 
 14. Pospíšková M Trendy v léčbě R/M SCCHN- zkušenosti odborníků z Izraele a České Republiky 11. 6. 2019 – Kazuistiky
 15. Zábojníková M., 25. 6. 2019 seminář ciclib u premenopazálních žen
 16. Zábojníková M., 10. 9. 2019 seminář Abemaciclib
 17. Pospíšková M Kam směřuje léčba karcinomu prostaty 9. 2019, Hotel Lesní hřbitov  Zlín, Novinky v karcinomu prostaty
 18. Pospíšková M Terapie SSCHN 9.2019  Zlín Možnosti radioterapie u R/M SCCHN
 19. Pospíšková M Onkouorlogický seminář -Terapie karcinomu ledviny 25. 9. 2019Komplexní přehled léčby mRCC se zaměřením na druhou linii léčby + léčebné sekvence
 20. Zábojníková M., 12.11. 2019 seminář novinky s cicliby 
 21. Pospíšková M Léčba karcinomu prsu a maligního melanomu Pětiletá analýza poolovaných dat studií COMBI-d, CoMBI-v ( ASCO 2019) 18.11. 2019
 22. Zábojníková M., 17.12. 2019 seminář Oncotype DX-testování
 23. Zábojníková M., 4. 2. 2020 Pembrolizumab napříč diagnozami
 24. Pospíšková M., Onkologický seminář Zlín 18. 8. 2020Libtayo v terapii spinocellulárního karcinomu kůže
 25. Pospíšková M International Conference of the Czech Head and Neck Cancer Cooperative Group - Znojmo 2020 1st - 3rd October 2020,. OPDIVO® (nivolumab)In the treatment of recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck  
 1. Pospíšková M., Panel expertů-Zefektivnění léčby mCRC, virtuálně MS Teams,24. 2. 2021 Metastatický kolorektální karcinom
 2. Pospíšková M.,ZOOM ONCo MEETING, Léčba pokročilého SCC kůže 24. 3. 2021, Léčba pokročilého spinaliomu v reálné praxi, 2 kazuistické sdělení
 3. Zábojníková M., 6. 4. 2021 Kisquali u generalizovaný HR poz. ca mammae
 4. Zábojníková M., 20. 4. 2021 Pembrolizumab v adjuvantním podání maligního melanomu
 5. Pospíšková M.,Terapie pembrolizumabem- Zlín 20. 4. 2021- Pembrolizumab napříč indikacemi
 6. Pospíšková M.,Léčba nemelanomových kožních nádorů v reálné klinické praxi VIDEOKONGRES 26.5.2021 17:30, - Léčba pokročilého spinaliomu v reálné praxi
 7. Zábojníková M., 17. 6. 2021 seminář cicliby v th.,abemaciclib a jeho využití
 8. Zábojníková M., 18. 6. 2021 Praha Advisory board maligního melanomu adjuvance i paliativní th
 9. Zábojníková M., 21.10. 2021 ranní seminář nežádoucí účinky imunoterapie
Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.