Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

KNTB logo

O oddělení

Novorozenecké oddělení pracuje od roku 1997 spolu s gynekologicko-porodnickým oddělením jako Perinatologické centrum Ministerstva zdravotnictví ČR.

Perinatologické centrum pro danou oblast koncentruje veškeré závažné patologické stavy těhotenství a novorozeneckého věku. Spádovou oblastí našeho pracoviště je Zlínský kraj, nicméně ve zlínské porodnici rodí ženy i z jiných regionů ČR. Porodnice a novorozenecké oddělení ve Zlíně patří počtem porodů mezi největší pracoviště v ČR, v posledních letech se počet hospitalizovaných dětí pohybuje mezi 2200-2500.

Perinatologické centrum novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice T. Bati a.s. Ve Zlíně získalo titul Baby-friendly Hospital (BFH), tedy oddělení přátelské k dětem a jejich rodičům. Snažíme se umožnit dětem úspěšný a zdravý start do života, s tím neodmyslitelně souvisí podpora a propagace kojení jakožto nejpřirozenějšího způsobu výživy kojence.

ČLENĚNÍ NOVOROZENECKÉHO ODDĚLENÍ

Novorozenecké oddělení je členěno do těchto úseků:

 • Jednotka intenzivní a resuscitační péče
 • Jednotka intermediární péče
 • Pokoje individualizované péče
 • Úsek fyziologických novorozenců 4. a 5 etáž
 • Bytová jednotka pro matky předčasně narozených dětí
 • Ambulance pro rizikové novorozence a kojence
 • Současně oddělení zajišťuje transportní službu pro rizikové a kriticky nemocné novorozence v rámci celého Zlínského kraje.

Přestože novorozenecké oddělení jako součást perinatologického centra zajišťuje vysoce specializovanou péči o předčasně narozené, rizikové novorozence, tedy komplexní diagnostiku a léčbu, většinu hospitalizovaných dětí tvoří v termínu narození novorozenci.

AKTIVITY A VYŠETŘENÍ REALIZOVÁNA NAŠÍM ODDĚLENÍM

Naše oddělení realizuje řadu aktivit a vyšetření:

 • Děti jsou s maminkami umístěny na pokoji po celou dobu pobytu (rooming-in)
 • Již na porodním sále ihned po narození umožňujeme nepřerušený kontakt matky s dítětem (bonding), po operačních porodech v celkové anestezii vítáme, pokud se do „bondování“ zapojují otcové dětí, jsou-li přítomni
 • K dispozici máme sběrnu mateřského mléka, problematice kojení se věnuje veškerý personál, tuto službu jsme navíc schopni nabídnout i ambulantně v laktační poradně, k dispozici máme tým zkušených laktačních poradkyň
 • Po propuštění do domácí péče umožňujeme rodičům zapůjčit si za úhradu monitor dechu (viz dále) a kojeneckou váhu
 • Během pobytu v porodnici se u všech dětí provádí následující vyšetření:
 1. Odběr krve z patičky- od 48 do 72 hodin po porodu, vyšetření na vrozené metabolické vady, endokrinní onemocnění, cystickou fibrózu, nově nabízíme i screeningové vyšetření vzácných, velmi závažných, ale léčebně ovlivnitelných vad, jmenovitě spinální svalové atrofie a kombinované poruchy imunity
 2. Vyšetření kyčlí - každé pondělí, středa a pátek (provádí ortoped)
 3. Vyšetření sluchu - spícímu dítěti speciálním přístrojem v průběhu pobytu (provádí sestra) vyšetřujeme tzv. otoakustické emise a evokované potenciály sluchové dráhy, tímto vyšetřením odhalíme některé převodní poruchy sluchu, v indikovaných případech jsou rodiče s dětmi zváni k opakovanému vyšetření, v České republice je k tomuto vyšetření k dispozici doporučený metodický postup
 4. Ultrazvukové vyšetření ledvin a močových cest: v den propuštění (provádí lékař), vyšetření je zaměřeno na odhalení vrozených vývojových vad ledvin a vývodných močových cest
 5. Vyšetření oční čočky: k vyloučení vrozeného zákalu (provádí lékař v den propuštění)
 6. V indikovaných případech ultrazvukové vyšetření mozku, případně echokardiografické vyšetření, vyšetření orgánů dutiny břišní
 7. Vitamín K aplikujeme výhradně kapkami

Edukační aktivity, laktační poradenství :

Personál novorozeneckého oddělení se věnuje intenzivní edukaci matek a rodičů předčasně narozených dětí, realizujeme komplexní edukační program, včetně laktačního poradenství pro matky nezralých novorozenců.

ZÁKLADNÍ DIAGNÓZY DĚTÍ NA NAŠEM ODDĚLENÍ

Základními diagnózami dětí na oddělení jsou:

 • nezralost (prematurita), ošetřujeme děti od porodní hmotnosti 500g a od ukončeného 24. týdne těhotenství, v některých případech i děti menší a dříve narozené, v tomto případě vyžadujeme informovaný souhlas obou rodičů s poskytováním resuscitační a intenzivní péče
 • hypotrofie - porucha nitroděložního růstu různé závažnosti
 • asfyxie - poruchy zahájení dýchání a poporodní adaptace
 • infekce a infekční komplikace
 • poruchy výživy a neprospívání
 • poruchy a nepravidelnosti dýchání s nutností krátko či dlouhodobé přístrojové podpory dýchání (především syndrom dechové tísně a chronické plicní onemocnění - bronchopulmonální dysplazie)
 • novorozenecká žloutenka


Oddělení disponuje kompletním, moderním přístrojovým vybavením pro diagnostiku a léčbu všech novorozeneckých patologií. Ve zlínské nemocnici se realizuje oční operativa dětí, v případě nutnosti jiných operačních výkonů jsou děti transportovány na kliniku dětské chirurgie ve Fakultní nemocnici v Brně, Olomouci a Ostravě.

Oddělení velmi úzce spolupracuje s odborníky jiných odborností (konziliárními lékaři), kteří zajišťují pro novorozence potřebnou diagnostiku či terapii. Patří mezi ně zejména dětský neurolog, rehabilitační pracovníci, dětský oftalmolog, ortoped, otorhinolaryngolog, psycholog, chirurg a další. V rámci následné péče a dlouhodobého sledování oddělení zajišťuje rodičům kontakt na pracoviště a organizace, zabývající se péči o děti se specifickým postižením (např. zrakovým, pohybovým aj.).
V rámci zajištění péče o kriticky nemocné novorozence oddělení spolupracuje s dalšími perinatologickými centry, jmenovitě s pracovišti v Brně, Olomouci a Ostravě.

Seznam placených zákroků a služeb ke stažení ZDE

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky