KNTB logo

Vyšetření a zákroky

LŮŽKOVÁ PÉČE

Hospitalizace nemocných s kardiovaskulární problematikou nevyžadující intenzivní péči. Plánované příjmy pacientů k diagnostickým výkonům bez možnosti ambulantního provedení, akutní příjmy pacientů se srdečním selháním, arytmiemi (lůžková stanice na 3. etáži má možnost telemonitorace EKG 12 pacientů a 1 bed-side telemonitoru), endokarditidami, bolestmi na hrudi podezřelými z kardiální etiologie, plicní embolií a dalšími kardiologickými chorobami.

 

Hospitalizace nemocných s akutními kardiologickými onemocněními, ohrožením životních funkcí, nemocní s akutním infarktem myokardu, závažným srdečním selháním, život ohrožujícími poruchami rytmu, masívní plicní embolií a podobně. Všechna lůžka jsou monitorována s přenosem signálu na centrální monitor na pracovišti sester a do pracovny lékaře. Krátkou dobu jsou zde hospitalizováni i nemocní po první implantaci kardiostimulátoru.

NEINVAZÍVNÍ KARDIOLOGIE

Kardiologická ambulance a kardiostimulační ambulance zajišťují ambulantní kardiologickou péči o specifické kardiologické pacienty (chlopenní vady, srdeční selhání, závažná hypertenze, plicní hypertenze, arytmie, nositele kardiostimulátoru nebo kandidáty pro trvalou kardistimulaci), především v návaznosti na předcházející nebo následující lůžkovou či jinou specializovanou péči. Kardiostimulační ambulance zajišťuje rovněž kontroly implantovaných kardiostimulátorů i kardioverterů – defibrilátorů. Tato činnost je nasmlouvána pro pojištěnce všech pojišťoven jako jediná ambulance ve Zlínském kraji.

Ostatní laboratoře (echokardiografie, ergometrie, HUT, EKG-Holter, TK-Holter, epizodní záznamník, spirometrie) zajišťují péči jak pro ambulantní, tak pro hospitalizované pacienty.

PRACOVIŠTĚ INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE

Katetrizační laboratoř (tzv. CathLab) je vybavena moderním RTG angiografickým přístrojem Integris Allura Xper FD10 s plochým digitálním detektorem, s integrovanou hemodynamikou, přístroji pro intravaskulární ultrazvukové vyšetření (IVUS), měření frakční průtokové rezervy (FFR), optickou koherentní tomografii (OCT), které umožňují kvalitnější respektive funkční zhodnocení postižení koronárních tepen. Dále jsou zde k dispozici 2 přístroje pro intraaortální balonkovou kontrapulzaci (IABK) pro mechanickou srdeční podporu pacientů se selhávající činností srdeční pumpy.

Hlavní náplní je vyšetřování koronárních tepen – koronarografie – s návaznými případnými intervencemi (PCI – perkutánní koronární intervence). V mimopracovní době jsou na pracovišti intervenováni pacienti s akutními infarkty, lékaři a sestry drží tzv. příslužbu na telefonu. K péči o akutní infarkty je zajištěna velmi těsná spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje včetně možnosti GSM přenosu EKG z vozidla ZZS na pracoviště, tedy na „chytrý telefon“ sloužícího intervenčního kardiologa.

Přibližně 95 % výkonů se v současné době provádí transradiálním přístupem (přes a. radialis – vřetenní tepnu – na zápěstí ruky), což umožňuje plnou mobilitu a soběstačnost klientů již bezprostředně po katetrizaci. Část plánovaných pacientů (podrobnosti v dokumentu ke stažení) s diagnostickým výkonem či nekomplikovanou PCI může být vyšetřena ambulantně v rámci stacionáře (cca 6 hodinový pobyt).

Nemocní, jejichž nález vyžaduje operaci, by-pass, případně indikovaní k operaci srdečních chlopní nebo jiným srdečním operacím, jsou řešeni ve spolupráci s kardiochirurgickými pracovišti v Brně (Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie) a v Olomouci (Kardiochirurgická klinika Fakultní nemocnice v Olomouci). Během pobytu ve stacionáři nebo krátkého pobytu na lůžkovém oddělení zajistíme kompletní přípravu k operaci, včetně předvedení na kardiochirurgickém indikačním semináři.

PRACOVIŠTĚ INTERVENČNÍ ARYTMOLOGIE

Pracoviště je vybaveno shodným angiografickým přístrojem jako na intervenční kardiologii – Integris Allura Xper FD10 s plochým digitálním detektorem, místo hemodynamiky má modul na 3D elektroanatomickou rekonstrukci, arytmologickou jednotku a radiofrekvenční ablační jednotku. Oba přístroje (intervenční kardiologie i arytmologie) mají shodné parametry a umožňují zastupitelnost v případě poruchy nebo servisu jednoho z nich, čímž odpadají případné převozy akutních pacientů s infarktem myokardu na jiné pracoviště z důvodů poruchy přístroje.

Na pracovišti intervenční arytmologie probíhají v režimu operačního sálu implantace kardiostimulátorů, jednodutinových, dvoudutinových, biventirkulárních – resynchronizačních, dále kardioverterů – defibrilátorů (ICD). Zavádíme rovněž implantabilní dlouhodobé záznamníky srdečního rytmu především u pacientů s nevysvětlitelnými opakovanými synkopami, u nichž dosavadní provedená vyšetření nenalezla příčinu.

Na pracovišti probíhají elektrofyziologická vyšetření a radiofrekvenční ablace prakticky všech druhů arytmií, vyjma některých superspecializovaných (epikardiálních).

Na arytmologickém sále probíhají pod RTG kontrolou také některé drobné invazivní výkony – punkce perikardu, dočasná kardiostimulace, zavádění tunelizovaných katétrů.

SEZNAM PLACENÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB

Seznam placených výkonů a služeb ke stažení zde.

KARDIOLOGICKÝ STACIONÁŘ

V kardiologickém stacionáři provádíme některé výkony v rámci tzv. jednodenní péče. Jedná se především o

  • plánovaná koronarografická vyšetření a koronární interence
  • plánované elektrické kardioverze
  • implantace dlouhodobých arytmických záznamníků
Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.