Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Hematologicko-transfuzní oddělení

Hematologicko-transfuzní oddělení

JAKOU PÉČI POSKYTUJEME

Hematologicko-transfuzní oddělení zajišťuje odběry krve od dobrovolných dárců. Odebranou krev zpracovává, a to především na přípravky pro klinické použití (část posílá k dalšímu zpracování na výrobu krevních derivátů). Provádí nezbytná vyšetření krve a opatření k zajištění bezpečnosti podaných transfuzních přípravků. 
Odběry probíhají každý den od 6.00 do 9.00 hodin, v úterý od 13.00 do 16.00 hodin.
Odběry krve u pacientů pro plánované zákroky – autologní odběry – provádíme v úterý od 7.00 do 12.00 hodin. Tyto činnosti na základě povolení státních orgánů zajišťuje personál mající předepsané vzdělání, praxi a je speciálně proškolen k vykonávání svých pracovních povinností.

Společně s Českým červeným křížem - Oblastní spolek Zlín (www.cervenykriz.zlin.cz)  se hematologicko-transfuzní oddělení (HTO) podílí na náboru dárců krve a předávání plaket dr. Janského. Rovněž spolupracuje s Klubem dárců krve a společně organizuje nejrůznější akce, např. odměňování zasloužilých dárců krve, kulturní akce. Od roku 1997 hematologicko-transfuzní oddělení spolupracuje s Nadací  "Šance" při dětské klinice FN Olomouc, organizuje a napomáhá při registraci nových dárců kostní dřeně a jejich zařazení do Českého národního registru. (www.kostnidren.cz/registr ). 
 

Laboratorní hematologie

Hematologická laboratoř vyšetřuje: 
 • Krevní obraz bez diferenciálu
 • Krevní obraz s diferenciálem 
 • Retikulocyty na analyzátoru
 • Barvení a analýza nátěru periferní krve nebo kostní dřeně 
 • Chemické barvení na železo
 • Vyšetření tělních tekutin na hematologickém analyzátoru
 • Schistocyty (počet na 1000 erytrocytů, z nátěru periferní krve)
 • Krevní obraz u zvířat pro veterináře (bez diferenciálu)
 
Vyšetření se provádí ze zkumavky s EDTA (kromě některých tělních tekutin).

Krevní obraz, tzv. odběr do tří médií: zkumavka s EDTA, s citrátem a do ThromboExact (při trombocytopenii).

Imunohematologická laboratoř vyšetřuje:
 • Určení krevní skupiny ABO systému 
 • Určení Rh (D antigenu), určení Du varianty 
 • Určení ostatních antigenů červených krvinek 
 • Screening protilátek 
 • Identifikace protilátek 
 • Titr protilátek 
 • Chladové aglutininy 
 • Zkouška kompatibility 
 • Nepřímý antiglobulinový test (Coombsův) 
 • Přímý antiglobulinový test 
 • Screeningové vyšetření auto a alo protilátek
 • Vyšetření volných imunních protilátek anti-A/anti-B u novorozence

Vyšetření se provádí z nesrážlivé krve - odběr do K3EDTA.

Virologická laboratoř vyšetřuje: 
 • HIV, HbsAg, HCV a syfilis - vyšetření se provádí pouze u dárců krve a autologních odběrů
  vyšetření se provádí ze sražené krve.
 
Koagulační laboratoř vyšetřuje z nesražené krve – odběr do citrátu (v poměru 1:9):
RUTINA 
 • Proptrombinový test PT (%) + INR + poměr R
 • APTT + APTT poměr R
 • Trombinový test TT + poměr R
 • Antitrombin
 • Fibrinogen
 • D Dimery
 • Anti Xa
 • Etanolový gelifikační test

Oddělení klinické hematologie - hematologická ambulance

Provádíme:
 •  Vyšetření klinickým hematologem
 •  Odběry vzorků krve pacientů k laboratorním vyšetřením
 •  Diagnostické punkce (sternální punkce, trepanobiopsie)
 •  Léčebné venepunkce, léčebné aferézy
 •  Aplikace transfúzních přípravků a krevních derivátů
 •  Aplikace infúzí
 •  Aplikace injekcí
 •  Administrativní práce spojená s evidencí a vedením dokumentace pacientů 
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn