Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Centrum vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii

Centrum vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii

Onkogynekologické centrum (OGC)  zajišťují komplexní diagnostickou a léčebnou péči o pacientky se zhoubnými gynekologickými nádory (zhoubné nádory vulvy, pochvy, děložního hrdla, děložního těla, vaječníků, vejcovodů a peritonea). Provádíme koncept sentinelové uzliny u karcinomu děložního čípku a vulvy, pánevní a para aortální lymfadenectomie  v rámci stagingu nádorového onemocnění, případně v rámci cytoredukce při prokázaném nádorovém postižení uzlin, a to jak břišní tak laparoskopickou cestou, radikální  cytoredukční výkony u pokročilého karcinomu vaječníku, vejcovodu a peritonea zahrnující  modifikovanou zadní exenteraci pánve, výkony na bránici, resekční výkony střev, odstranění sleziny a další výkony, které jsou součásti  operační léčby. U nádoru sliznice dutiny děložní preferujeme mini invazívní - laparoskopický přístup. 

Spolupracujeme s Komplexním onkologickým centrem KNTB, a.s. ve Zlíně. Od roku 2013 jsme zařazeni mezi 17 vysoce specializovaných pracovišť zdravotní péče v onkogynekologii. Jsme také akreditované zařízení I. typu v rámci specializačního vzdělávání lékařů v oboru onkogynekologie. 
Nedílnou součástí  vyšetření  žen s nádorovým onemocněním čípku, endometria a vaječníků je expertní  onkogynekologický ultrazvuk prováděný vyškoleným specialistou pro ultrazvukové vyšetření. V případě nutnosti je možno doplnit další zobrazovací vyšetření, jako je CT případně PET CT nebo magnetická rezonance. V rámci diagnostiky nádoru vaječníku provádíme odběr na histologické vyšetření pomocí miniinvazivní tru-cut biopsie (biopsie tenkou jehlou) v rámci komplexního ultrazvukového vyšetření.

Centrum onkologické prevence (COP) zajišťuje péči o pacientky s abnormálními nálezy děložního čípku, pochvy a zevního genitálu. Nejčastěji jsou v centru řešeny případy žen s abnormálními cytologickými a kolposkopickými nálezy děložního čípku, dále ženy s prokázanou pozitivitou HPV infekce a podezřelými nálezy na zevních rodidlech. Řešíme také případy žen s patologickými nálezy děložního čípku v těhotenství. Rovněž dispenzarizujeme ženy po provedených operacích na děložním čípku (LEEP- chirurgické snesení povrchu té části děložního čípku, která je postižená před nádorovými změnami) a zevním genitálu. Důležitou součástí fungování COP je expertní kolposkopické vyšetření prováděné lékařem s certifikaci v expertní kolposkopii.  Toto vyšetření probíhá na objednání ve čtvrteční kolposkopické ambulanci.
 
V onkogynekologické ambulanci (pondělí, středa, čtvrtek) dispenzarizujeme pacientky po onkogynekologických operacích, chemoterapii nebo radioterapii. V případě již diagnostikovaných nádorů nebo v případě diferenciální diagnostiky provádíme podrobnou rozvahu s plánem dalšího postupu v onkogynekologické indikační ambulanci každé uterý, kde plánujeme operační terapii případně chemo nebo radioterapii.

Onkogynekologické centrum je součástí organizace SEEGOG, která sdružuje onkogynekologické centra ze střední a východní Europy. Cílem spolku je  podpora onkogynekologického vědeckého výzkumu a medicínského pokroku v prevenci, diagnostice a léčbě pacientek se zhoubnými nádory, aktivní snaha o zvyšování odborné a vědecké vybavenosti členů spolku a tím i rozšiřování a zkvalitňování léčebných možností pro pacientky trpící těmito onemocněními. V rámci SEEGOG jsme zapojení do studií SENTIX (Cílem prospektivní studie je potvrdit, že biopsie sentinelové uzliny u pacientek s včasným stádiem karcinomu děložního čípku snižuje pooperační morbiditu při zachování onkologické bezpečnosti ve srovnání s kompletní pánevní lymfadenektomií) HE4 studie ( role HE4 ve follow up pokročilého karcinomu vaječníku, vejcovodu a primárního karcinomu peritonea)
Předoperační indikační poradna,  dispenzární péče o onkogynekologicky nemocné – viz rozpis Ambulance
 

Struktura onkogynekologického centra:
lůžková část gynekologického oddělení – VI. etáž, tel. č. 577 552 967
MUDr. Kalist Vladimír, MUDr. Havelka Pavel, Ph.D.

onkogynekologická ambulance – pondělí, středa (7.30 – 15.00), tel. č. 577 552 530
MUDr. Havelka Pavel, Ph.D., MUDr. Konečná Jolana

kolposkopická ambulance – čtvrtek (7.30 – 15.00), tel. č. 577 552 530
MUDr. Kalist Vladimír

onkogynekologická indikační ambulance – úterý (13.00 – 14.30) – VI. et., 
tel. č. 577 552 963
MUDr. Kalist Vladimír, MUDr. Havelka Pavel, Ph.D., MUDr. Chaloupková Barbora

expertní onkogynekologický ultrazvuk – úterý (8.00 – 12.30) - 1. NP, 
tel. č. 577 552 867
MUDr. Chaloupková Barbora
 


Čekárna onkogynekologické ambulance


Onkogynekologická ambulance


UZ vyšetřovna


Onkogynekologická indikační poradna
 
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn