Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem

Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem

Na neurologickém oddělení KNTB, a. s., je také tzv. Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem. Jde o centrum, jehož hlavní součástí je jednotka intenzivní péče (6 lůžek), která se specializuje na diagnostiku a léčbu akutních cévních mozkových příhod (laicky mrtvice).


Proč je péče o toto onemocnění tak potřebná?


Cévní mozkové příhody jsou u nás druhou nejčastější příčinou úmrtí a jednou z hlavních příčin invalidity a stále častěji se vyskytují v produktivním věku (ve věku mezi 40 a 60 lety) a není zvláštností ani výskyt u 20letých. Hlavními rizikovými faktory jsou špatně léčená hypertenze, diabetes mellitus a choroby srdce, zejména poruchy srdečního rytmu. Velmi významnými příčinami je také špatný životní styl, způsob života. Velmi rizikové je kouření, nadměrná konzumace alkoholu a malá fyzická aktivita.
Nejčastějším typem jsou tzv. ischemické ikty (tj. akutní cévní mozkové příhody, které vznikají nejčastěji uzávěrem mozkové tepny s následnou poruchou prokrvení určité části mozku) a zbývajících asi 20% jsou krvácení do mozku (tzv. hemoragické ikty) a krvácení mezi mozkové obaly (tzv. subarachnoidální krvácení).

Je akutní iktus léčitelný?

Ischemický iktus je již léčitelný. Základním předpokladem jeho účinné léčitelnosti je časový faktor, tj. doba, která uplyne mezi vznikem příznaků mrtvice a dobou příjezdu do nemocnice, která se na léčbu akutní fáze iktu specializuje. Tou je právě Krajská nemocnice T. Bati, a. s. – neurologické oddělení. Pokud je nemocný přijat do 4,5 hodiny od doby vzniku, může specializovaný lékař v Iktovém centru „rozpustit“ uzávěr (vmetek nebo trombus) mozkové tepny pomocí tzv. trombolýzy.

Co to je trombolýza?

Je to v současné době jediná všeobecně uznávaná léčba akutní fáze mozkové mrtvice (ischemického typu), kdy je podle přesně daného dávkovacího schématu za sledování nemocného a jeho parametrů na jednotce intenzivní péče podáváno trombolytikum v žilní infuzi. V České republice je tato léčba schválena od jara 2003 a hned byla používána na našem oddělení. Trombolytikum má schopnost u třetiny nemocných zcela tepnu zprůchodnit nebo u další třetiny ji zprůchodnit částečně. Pro nemocného to znamená, že dojde buď k úplné nebo částečné obnově krevního proudu v postižené oblasti. To se projeví úplným nebo částečným odezněním příznaků mrtvice (upraví se ochrnutí končetin, obnoví ztracená schopnost řeči apod.). Tato léčba má přesně stanové indikace, ale i omezení, kdy se nemůže užívat. Nejvýznamnějším omezením je čas, který uplyne od vzniku onemocnění po příjezd do nemocnice.

Cerebrovaskulární poradna
Prodělaná akutní mozková příhoda (iktus) představuje pro nemocného zvýšené riziko opakování iktu nebo jiného typu cévního onemocnění (např. infarktu myokardu). Proto nemocní po mrtvici mají užívat doporučenou preventivní léčbu, která snižuje toto riziko a samozřejmostí je úprava jejich životosprávy a správná léčba výše uvedených rizikových faktorů. Mohou být sledování v cerebrovaskulární poradně, jejíž součástí je i možnost vyšetřování mozkových cév a hlavních přívodných cév do mozku ultrazvukovým vyšetřením. Tato poradna je i u nás a jde o ambulanci, která je součástí ambulantní části našeho neurologického oddělení, kde se kontroluje léčba, úspěšnost rehabilitace, stav tepen apod. u nemocných po prodělaném iktu.

viz. poradna pro cévní onemocnění mozku

Indikátory výkonnosti a kvality

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn