Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

KNTB, a. s., vyhlašuje výběrové řízení na pozici:


Primář/ka ortopedického oddělení


Krajská nemocnice T. Bati, a.s. je ve svém regionu jedinou nemocnicí s komplexní strukturou poskytované zdravotní péče. Do její spádové oblasti patří na 170 000 obyvatel. Jde o jednu z deseti největších nemocnic v České republice
Ortopedické oddělení zajišťuje komplexní konzervativní a operační péči. Hlavními výkony jsou umělé náhrady kyčelních a kolenních kloubů, ale i ramenních a hlezenních a drobných kloubů na rukou. Dalším nosným programem jsou endoskopické výkony na kolenních a ramenních kloubech a hlezenních kloubech. Umělé náhrady kyčelních a zejména kolenních kloubů jsou prováděny pomocí tzv. počítačové navigace. Přístroj umožní přesné umístění totální náhrady a eliminuje tak případné chyby operatéra. Ortopedické oddělení disponuje moderními operačními sály.

Charakteristika pozice: 
 • Vedení oddělení ortopedie, 
 • spolupráce s kolegy z jiných oddělení nemocnice,
 • zodpovědnost za preventivní, diagnostickou a léčebnou péči v oblasti ortopedie.

Kvalifikační požadavky: 
 • Vysokoškolské vzdělání lékařského směru,
 • specializovaná a zdravotní způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění,
 • nejméně 10 let praxe v oboru,
 • licence ČLK na výkon vedoucí funkce,
 • organizační, řídící a komunikační schopnosti,
 • orientace v ekonomice zdravotnictví,
 • znalost práce s PC,
 • výborné komunikační a organizační schopnosti,
 • orientaci v procesech akciové společnosti,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Požadované doklady:
 • Přihláška k výběrovému řízení,
 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadní praxi,
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a specializaci,
 • kopie licence ČLK,
 • koncepce rozvoje oboru v rámci Krajské nemocnice T. Bati, a. s.,
 • koncepce rozvoje daného oboru v rámci krajského zdravotnictví, tedy z pohledu všech 4 nemocnic Zlínského kraje, 
 • vize spolupráce s jinými subjekty daného oboru,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti,
 • souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Náležitosti: 
 • Strukturovaný životopis s přehledem odborné praxe,
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání, 
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení. 

Nabízíme:
 • Stabilní zaměstnání v zajímavém pracovním prostředí, 
 • podílení se na rozvoji dané oblasti v krajské nemocnici,
 • podpora kariérního a profesního růstu, 
 • motivační ohodnocení – smluvní mzda,
 • mobilní telefon, včetně zvýhodněného tarifu pro rodinné příslušníky,
 • notebook,
 • příspěvek na stravování, 
 • 5 týdnů dovolené.
 
Přihlášky do výběrového řízení posílejte do 15. 1. 2020 emailem: personalni@bnzlin.cz, případně poštou na adresu: Odbor řízení lidských zdrojů, Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín.
Vyhlašovatel výběrového řízení si vymiňuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a zrušit výběrové řízení v jeho průběhu a bez uvedení důvodu.
 


KNTB, a. s., vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Lékař akutních ambulancí na Oddělení urgentního příjmu


Krajská nemocnice T. Bati, a.s. je ve svém regionu jedinou nemocnicí s komplexní strukturou poskytované zdravotní péče. Do její spádové oblasti patří na 170 000 obyvatel. Jde o jednu z deseti největších nemocnic v České republice
Oddělení urgentního příjmu KNTB a.s. je urgentním příjmem I. typu. Zajišťuje ambulantní péči o akutní stavy napříč obory a bez ohledu na jejich závažnost. Disponuje vysokoprahovým příjmem a pracovištěm akutních ambulancí se zajištěnou sesterskou triáží a 7 expektačními lůžky.

Charakteristika pozice:
 • Dohled nad sesterským tříděním pacientů na OUP,
 • zajištění plynulého provozu expektačních lůžek,
 • práce ve všeobecné ambulanci, případně v ambulanci dle své specializace,
 • rozvoj a integrace provozu jednotlivých ambulancí,
 • možný i zkrácený úvazek, ale minimálně 0,5,
 • služby nejsou podmínkou.

Kvalifikační požadavky:
 • Vysokoškolské vzdělání lékařského směru,
 • specializovaná a zdravotní způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění, v oboru urgentní medicína, chirurgie, vnitřní lékařství, neurologie, kardiologie, traumatologie, neurologie nebo anesteziologie a intenzivní medicína.
 • praxe v oboru,
 • organizační, řídící a komunikační schopnosti,
 • znalost práce s PC,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Požadované doklady:
 • přihláška k výběrovému řízení,
 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadní praxi,
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a specializaci,
 • kopie licence ČLK,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti,
 • souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení.
 
Náležitosti:
 • Strukturovaný životopis s přehledem odborné praxe,
 • kopie o dosaženém vzdělání,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.
Nabízíme:
 • Stabilní zaměstnání v zajímavém pracovním prostředí,
 • podílení se na rozvoji dané oblasti v krajské nemocnici,
 • podpora kariérního a profesního růstu,
 • motivační ohodnocení
 • mobilní telefon, včetně zvýhodněného tarifu pro rodinné příslušníky,
 • příspěvek na stravování,
 • 5 týdnů dovolené.
 
Přihlášky do výběrového řízení posílejte do 15 .1 .2020 emailem: personalni@bnzlin.cz, případně poštou na adresu: Odbor řízení lidských zdrojů, Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín.
Vyhlašovatel výběrového řízení si vymiňuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a zrušit výběrové řízení v jeho průběhu a bez uvedení důvodu.


Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, vyhlašuje výběrové řízení na pozice

Hlavní účetní

Náplň práce:

 • zodpovědnost za správnost a úplnost finančních výkazů společnosti dle platných předpisů
 • metodická podpora a kontrola při zaúčtování jednotlivých dokladů
 • kontrola, vedení a systematický rozvoj kolektivu účetního oddělení - cca 6 zaměstnanců
 • spolupráce s vedoucí odboru ekonomického na revizi a tvorbě nových procesů
 • podílení se na tvorbě jednotné metodiky pro 4 nemocnice Zlínského kraje – oblast účtování, střediska, číselníky aj.
 • podílení se na zavádění nového účetního software
 • podílení se na inventurách
 • příprava podkladů pro daňová přiznání (DPH, silniční daň, aj.)
 • zodpovědnost za funkční účetní systém a dodržování vnitřního kontrolní ho systému
 
Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání ekonomického oboru, 
 • znalost předpisů v oblasti účetní a daňové,
 • aktivní a samostatný přístup k řešení problému,
 • výborné komunikační a organizační schopnosti,
 • příjemné vystupování, zodpovědnost, orientaci v pracovních i organizačních procesech akciové společnosti,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Požadované doklady:

 • přihláška k výběrovému řízení,
 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadní praxi,
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti,
 • souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Nabízíme:

 • zázemí velké krajské nemocnice se specializovanými pracovišti a špičkovým vybavením,
 • odborný růst,
 • příspěvek na stravování,
 • zvýhodněný tarif mobilních operátorů pro zaměstnance i rodinné příslušníky,
 • 5 týdnů dovolené,
 • další zaměstnanecké benefity.

Přihlášky  
 vč . telefonního   spojení a požadovaných   dokumentů   zasílejte   do 15. 1. 2020
na e-mailovou adresu personalni@bnzlin.cz nebo na adresu:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Odbor řízení lidských zdrojů
Hana Polášková
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 ZLÍN 


KNTB, a. s. vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:


Referenta oddělení bezpečnosti


Kvalifikační požadavky:

 • Vzdělání v oboru krizového řízení, ochrany obyvatelstva, bezpečnostní inženýrství, management, právo,
 • v uplynulých 4 letech  samostatné vykonávání  (nejméně po dobu 2 let) činností podle zákona č. 240/2000 Sb.,
 • zkušenosti s přípravou a tvorbou koncepcí, strategií a programů v oblasti krizového řízení,
 • znalost aplikace zákona o utajovaných informacích podle zákona č. 412/2005 Sb. , o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů , v oblasti krizového řízení,
 • zkušenosti v oblasti ochrany obyvatelstva ,  krizového řízení a integrovaného záchranného systému,
 • znalosti zákona o zadávání veřejných zakázek,
 • znalost a schopnost přípravy a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným),
 • organizační schopnosti, pečlivost, analytické myšlení,
 • velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti,
 • samostatnost, flexibilita, loajalita, spolehlivost,
 • znalost práce na PC (pokročilá znalost MS Office),
 • výhodou praxe v oblasti zdravotnických zařízení.

Charakteristika/Popis pracovní činnosti:

 • Analýza stávajících a budoucích rizik a návrh opatření na jejich minimalizaci.
 • návrh a koordinace postupů krizového řízení.
 • poskytování podkladů, zpráv a doporučení,
 • provádění pravidelných odborných školení pro zaměstnance a dodavatele.
 • příprava, realizace a kontrola bezpečnostních projektů,
 • podílí se na zajištění bezpečnosti zaměstnanců, zákazníků a dalších osob v prostorách obchodní společnosti,
 • podílí se na zajištění ochrany života, zdraví a majetku.

Náležitosti:

 • Strukturovaný životopis s přehledem odborné praxe,
 • motivační dopis,
 • kopie o dosaženém vzdělání,
 • písemnou práci v maximálním rozsahu 5 normostran na téma Krizové řízení a zvládání mimořádných situací ve zdravotnickém zařízení.
 
Nabízíme:

 • Stabilní zaměstnání v zajímavém pracovním prostředí,
 • podílení se na rozvoji dané oblasti v krajské nemocnici,
 • příspěvek na stravování,
 • 5 týdnů dovolené,
 • podpora kariérního a profesního růstu,
 • odměny při významných životních výročích, zajímavé benefity pro zaměstnance,
 • sleva na mobilní tarify pro zaměstnance a rodinné příslušníky.
 
Nástup dohodou.
Přihlášky do výběrového řízení posílejte emailem na personalni@bnzlin.cz, nebo poštou na adresu: KNTB, a.s. Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín do 15. 1. 2020.
 
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn