Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

KNTB logo

O oddělení

Patologie (pathos= choroba, logos= nauka) je základní medicínský obor studující nemoci, jejich příčiny, vývoj a účinky na organismus. Je to tedy především obor sloužící k bioptické a cytologické diagnostice chorobných procesů a léčbě živých pacientů, zejména v oblasti nádorových onemocnění.
Nedílnou součástí oboru, i když dnes již v podstatně menší míře, jsou i pitvy, které slouží zejména ke stanovení příčiny úmrtí pacienta.


Patolog je lékař, který se specializuje na rozpoznávání změn způsobených v buňkách a tkáních organismu chorobnými procesy. Na základě těchto změn pak stanovuje přesnou diagnózu onemocnění pacienta.
Patolog vyšetřuje vzorky všech tkání získaných od pacientů při léčebných a diagnostických zákrocích, tedy tkání získaných při operaci či cíleném odběru při vyšetření pacienta (tzv. histologie čili biopsie a cytologie). Rovněž vyšetřuje vzorky tkání odebraných při pitvě (tzv. nekropsie).

Ke stanovení diagnózy z těchto vzorků používá mikroskop, s jehož pomocí prohlíží mikroskopické preparáty (velmi tenké speciálně obarvené řezy tkáněmi nebo nátěry jednotlivých buněk), které k diagnóze připraví laborantky oddělení patologie. Na základě změn zjištěných v těchto vzorcích pak stanoví vlastní diagnózu, stupeň onemocnění a případně doporučí další postup pro léčbu pacienta.
Zvláštním případem je pak stanovení tzv. rychlé (peroperační) diagnózy, která se provádí v průběhu operačních výkonů, kdy další postup operace probíhá v závislosti na sdělení a doporučení patologa.
Většina onemocnění není rozpoznatelná pouhým okem, a proto je pro stanovení diagnózy nezbytné mikroskopické vyšetření chorobně změněné tkáně, což ve zvýšené míře platí zejména pro nádorová onemocnění. Bez histologické diagnózy chorobného procesu většinou ani není možné provádět adekvátní léčbu pacienta.

BIOPTICKÝ PROVOZ

Biopsie je diagnostická metoda spočívající v odběru tkáně z živého jedince s předpokládanou patologickou změnou, potřebné k následnému morfologickému vyšetření pomocí mikroskopu.

Bioptické vyšetření hraje klíčovou roli v onkologii, ale i dalších medicínských specializacích.
K nejčastějším diagnostickým odběrům patří: excize kožních afekcí, endoskopické vzorky, veškerý operační materiál, excize topograficky určených změn měkkých tkání, orgánové excize z ohraničených procesů.

Příjem biologického materiálu

Materiál přijímá naše oddělení každý všední den od 6.30 do 14.30 hod.
Každý materiál je označen bioptickým číslem, kterým je označena i průvodka, a pod tímto číslem je veden po celou dobu zpracovávání. Proces zpracování materiálu a výroby mikroskopického preparátu trvá zpravidla 24 až 48 hodin.


Histopatologické vyšetření

Lékař patolog stanoví prohlédnutím mikroskopického preparátu histopatologickou diagnózu, v některých případech je nutné doplnění speciálních metod.
Po stanovení diagnózy jsou výsledky vyšetření lékařem podepsány a doplněny razítkem. Poté jsou odeslány na jednotlivá oddělení. Pokud se jedná o zhoubný nádor, zasílají administrativní pracovnice kopie pro onkologický registr.

Peroperační vyšetření

V průběhu operace chirurg odebere část pacientovy tkáně. Peroperační materiál se musí ihned bez fixace dodat do oddělení patologie. Zde lékař tkáň popíše, přikrojí. Laborantka připraví preparát (zmražení, nakrájení, obarvení) a lékař patolog provede mikroskopické vyšetření. Histopatologickou diagnózu sdělí odečítající lékař telefonicky operujícímu lékaři většinou do 20 minut.
Nejčastěji se peroperačně vyšetřují nádory z dutiny břišní a hrudní z důvodů upřesnění biologického chování nádoru a následně případného rozšíření operačního výkonu.

Imunohistochemické a imunocytochemické vyšetření

Jedná se o metodu, při níž se ve vyšetřovaném bioptickém či cytologickém vzorku tkáně prokazuje přítomnost určitých antigenů pomocí specifických protilátek. Lze např. rozlišit některé typy buněk či prokázat některé chorobné změny.
Toto vyšetření pomáhá lékařům upřesnit diagnózu, specifikovat různé druhy nádorů apod., což je důležité pro následnou onkologickou léčbu.
Jedná se o vyšetření velmi nákladné, proto nevlastníme celé spektrum všech možných protilátek, ale jenom ty základní a nejvíc používané.
V případě prediktivního vyšetření odesíláme tkáňové bločky na specializovaná vyšší pracoviště: FN Praha Motol, MOU Brno, FN Olomouc, Bioptická laboratoř Plzeň. Současně, dle dohody, odesíláme tkáňové bloky ke druhému čtení.

CYTOLOGICKÝ PROVOZ

Cytodiagnostika je pomocná mikroskopická vyšetřovací technika, pomocí které se sledují chorobné změny na jednotlivých buňkách odebíraných především z tělních či orgánových dutin.

 
Například vyšetření:

  • tekutin z tělesných dutin – výpotky
  • výplachy nebo otisky z respiračního a zažívacího systému
  • cytologické nátěry štítné žlázy
  • cytologické nátěry z prsů

Materiál je zasílán z jiných oddělení (plicního, gynekologického, urologického, endokrinologického, onkologického atd.) ve zkumavkách, nebo jako již natřený nativní preparát s průvodním listem k cytologickému vyšetření. Průvodní list musí být vyplněn stejně jako u bioptického vyšetření.
Materiál na cytologické vyšetření přijímáme každý všední den od 6.30 hod do 14.00 hod. Výsledky cytologických vyšetření zasíláme klinickým lékařům většinou do jednoho týdne. 

NEKROPTICKÝ PROVOZ

Pitva se provádí pouze z důvodů stanovených zákonem.
Poté, co patolog rozhodne o provedení nebo neprovedení pitvy, odváží zemřelého z nemocnice pohřební služba, která převzetí potvrdí podpisem.

Oběti násilných trestných činů, autonehod, nejasných úmrtí mimo KNTB jsou převáženy pohřební službou do Ústavu soudního lékařství v Olomouci či v Brně.

V případě podezření na prionové onemocnění se pitva provádí povinně v Praze 4, v Národní referenční laboratoři prionových chorob. Přeprava je hrazena zdravotní pojišťovnou.

PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Laboratorní příručka ke stažení ZDE

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky