Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Neurochirurgické oddělení

Neurochirurgické oddělení

JAKOU PÉČI POSKYTUJEME

Neurochirurgické oddělení vzniklo v roce 2006 jako součást komplexní traumatologické a onkologické péče Krajské nemocnice T. Bati. Zajišťuje specializovanou neurochirurgickou péči pro spádovou oblast zlínského kraje a úzce spolupracuje s nemocnicemi ve Vsetíně, Uherském Hradišti, Kroměříži a Valašské Meziříčí. Region představuje přibližně 600 000 obyvatel.
Neurochirurgické oddělení KNTB a.s. se specializuje na diagnostiku a operační léčbu onemocnění centrálního a periferního nervového systému, zejména pak nádorů mozku a páteře, degenerativního onemocnění páteře, operační léčbu poranění hlavy a páteře a v neposlední řadě také onemocnění periferních nervů a hydrocefalů.
 
Péči o pacienty a provoz oddělení zajišťuje 9 lékařů (6 atestovaných a 3 v předatestační přípravě), tým sester a další pomocný personál. Standardní oddělení disponuje 14 lůžky: 4 pokoje třílůžkové, 1 pokoj jednolůžkový a nadstandardní pokoj. Všechny pokoje jsou prostorné a vybavené vlastním sociální zařízením, TV a Wi-Fi připojením k internetové síti.

Na neurochirurgickém oddělení je možné požádat o rezervaci nadstandardního pokoje. Na nadstandardním pokoji je k dispozici televizor, lednice a dalším vybavením. Při ubytování na nadstandardním pokoji pacient hradí pouze tuto "hotelovou" službu, tedy 600 Kč za den. Strava a nezbytný servis související s jeho pobytem v nemocnici jsou hrazeny v rámci zdravotního pojištění. Ubytování na nadstandardním pokoji je možné pouze s ohledem na zdravotní stav pacienta a kapacitní možnosti pracoviště. Pokoj si mohou rezervovat pacienti objednaní k operaci na telefonním čísle neurochirurgické ambulance 577 552 143 ve všední dny od 9 do 13 hodin. 
Vybavení operačního sálu je na vysoké úrovni a disponuje následující přístrojovou technikou a instrumentariem:
Mikrochirurgické zákroky jsou prováděny s pomocí jednoho z nejmodernějších operačních mikroskopů -  Zeiss OPMI Pentero 900, který je vybaven speciálními filtry pro fluorescenční zobrazení některých mozkových nádorů a také filtrem pro cévní zobrazení (intraoperativní videoangiografii). Dále disponujeme operačním mikroskopem Zeiss  OPMI NC4. Nedávno byl operační sál vybaven moderním operačním stolem Trumf s vysokou nosností a kompletním příslušenstvím včetně speciální karbonové desky k přesnému zobrazení páteře při peroperačním rentgenovém zobrazení. Při operacích mozkových nádorů je využívám ultrazvukový aspirátor Valleylab, který usnadňuje jejich šetrné odstranění. Přesná pooperační navigace je zajištěna neuronavigačním systémem SonoWand® s možností fúze sonografického zobrazení a obrazu magnetické rezonance a také ultrazvukovým přístrojem BK Medical PRO Focus vybaveným vysokofrekvenční sondou pro peroperační 2D/3D zobrazení mozkových nádorů v reálném čase. Nepostradatelnou součástí moderní neurochirurgie je peroperační elektrofyziologické sledování pacienta, které je zajištěno pomocí elektrofyziologického  přístroje AXON. Z dalšího specializovaného vybavení je nutno zmínit koagulační jednotku pro neurochirurgii Martin, moderní vysokoobrátkové frézy Anspach, Aesculap a Stryker. K standardnímu vybavení patří kompletní sety nástrojů k provádění mikrochirurgických operací na mozku, páteři a periferních nervech.


Spektrum prováděných operačních výkonů:

Operace nádorů mozku a mozkových obalů
Z nádorových onemocnění mozku jsou nejčastějšími diagnózami gliální nádory různého stupně malignity, metastázy, meningiomy a nádory hypofýzy. Operační zákroky zahrnují jak odstranění nádorů, tak v některých případech odběr vzorků nádoru pod kontrolou ultrazvuku nebo neuronavigačního systému.  Z nezhoubných nádorů páteře jsou nejvíce zastoupeny meningiomy a neurinomy. Z maligních páteřních nádorů převažují metastatická postižení, kde jsou výkonu zaměřeny především na uvolnění stačení míchy a eventuálně zpevnění postiženého úseku vertebroplastikou nebo fixátory.   V oblasti zadní jámy lební jsou prováděny operace pro Chiariho malformace.
Důležitou součástí mezi operacemi mozku jsou zkratové operace pro hydrocefaly různé etiologie. Nejčastěji je odvedení mozkomíšního moku z postranní komory přes ventil do pobřišnicové dutiny. Nejvíce jsou implantovány systémy OSV II. 
 
Cerebrovaskulární problematika
Operační výkony tohoto zaměření zahrnují jak zákroky pro ischemické, tak hemoragické mozkové příhody. Častým preventivním zákrokem při významném zúžení vnitřní krkavice v jejím krčním průběhu je karotická desobliterace. Dalším běžným zákrokem u pacientů s mozkovou ischemií jsou dekompresní kraniektomie s uvolněním mozkové nebo mozečkové hemisféry při expanzivně se chovajícím ischemickém mozkovém nebo mozečkovém otoku.  V případech krvácivých mozkových příhod provádíme odstranění intracerebrálních a intracerebelárních hematomů s eventuálním ošetřením zdroje krvácení, například uzavřením mozkové výdutě svorkou.
 
Traumatická poranění hlavy a páteře
Neurochirurgická léčba poranění mozku, páteře a míchy je součástí komplexního ošetření pacientů přijatých do traumacentra KNTB Zlín, a.s. Neurochirurgická služba je zajištěna 24 hodin denně a její součástí je spolupráce s odděleními urgentního příjmu, ARIM, traumatologie, čelistní chirurgie a dalšími. Nejběžnějšími zákroky pro úrazové poškození mozku jsou evakuace epidurálních, subdurální a intracerebrálních krvácení, ošetření ložisek zhmoždění mozku, rekonstrukce spodiny lební a mozkových obalů při posttraumatickém úniku mozkomíšního moku, dále rekonstrukce vpáčených a tříštivých fraktur lebky. U pacientů se závažnými poraněními mozku jsou zaváděny speciální čidla pro měření nitrolebního tlaku, sloužící k optimalizaci terapie. Součástí ošetření posttraumatických komplikací u traumat mozku jsou také rekonstrukce krytu lebního u pacientů po dekompresních kraniektomiích. V některých případech využíváme individuálně vyrobené implantáty  z biokompatibilních polymerů (Cranio-oss, LASAK).
 
Stavy po poranění páteře a míchy jsou další významnou složkou operační a konzultační činnosti neurochirurgického oddělení. Operační zákroky spočívají především v obnovení stability poraněného úseku páteře. V krční oblasti se jedná o repozici zlomeniny nebo luxace a zpevnění poraněného úseku dlahou a speciálním implantátem místo poraněné ploténky nebo obratlového těla. V některých případech je nutné také kombinované zpevnění předním i zadním přístupem.  V oblasti hrudní a bederní páteře převažují zadní operační přístupy s využitím moderních titanových implantátů, které odlehčí poraněný úsek páteře.
Zvláštní kapitolou je operační léčba patologických zlomenin, nejčastěji u starších pacientů, které vznikají v důsledku osteoporózy. Nejčastějším zákrokem je miniinvazivní ošetření fraktur vertebroplastikou nebo kyfoplastikou  ze dvou vpichů.  U pacientů se závažnějšími zlomeninami jsou k dispozici speciální fixátory s možnosti jejich zpevnění kostním cementem (augmentovaná fixace).
Vedle výše uvedených poranění nutno zmínit rekonstrukce poranění periferních nervů, nejčastěji středového a loketního nervu. Rekonstrukce je prováděna mikrochirurgicky přímou suturou nebo s využitím autotransplantátů.
 
Degenerativní onemocnění páteře:
Neurochirurgická operační léčba degenerativních onemocnění páteře je jednou z nejčastějších operačních intervencí. Pacienti jsou po vyčerpání konzervativní terapie indikováni k operacím na základě standardních kritérií. Vedle standardních otevřených operačních zákroků jsou prováděny mikrochirurgické operace a také mikrochirurgické miniinvazivní zákroky.
Největší část operací představují odstranění výhřezů meziobratlové ploténky v krční, hrudní a bederní části páteře. Standardní technikou v krční oblasti jsou mikrochirurgické operace předním přístupem se zavedením moderních implantátů. V oblasti hrudní páteře se jedná většinou o odstranění stlačení míchy výhřezem nebo osteofyty (kostními výrůstky). Operace pro degenerativní onemocnění bederního úseku převažují.  Vedle standardního mikrochirurgického odstranění výhřezů plotének se prosazují miniinvazivní techniky s využitím tubulárních retraktorů šetřící páteřní svalový aparát a umožňující časnou rehabilitaci (systémy METRx). Vedle výhřezů meziobratlových plotének jsou běžnou indikací k operačnímu řešení degenerativní stenózy (zúžení) bederní páteře. Uvolnění je prováděno jak standardní otevřenou laminektomií (odstranění oblouku obratle), tak jednostrannými minimálně invazivními přístupy. Vedle výše uvedených diagnóz jsou v bederním úseku páteře prováděny operace pro degenerativní skluzy obratlů (degenerativní spondylolistéza) nebo také tzv. isthmické spondylolistézy. Na oddělení pracuje několik neurochirurgů s více než 20 letou zkušeností s těmito operačními technikami.
Miniinvazivní technika uvedených výkonů je zajištěna použitím kvalitních operačních mikroskopů, speciálních instrumentarií (Caspar, METRx, VIPER II, Sextant). Erudice neurochirurgů je zajištěna školením a kurzy v zahraničí. Naše oddělení je školícím centrem pro miniinvazivní fixace systému VIPER pro střední a východní Evropu.

K výčtu operačních zákroků pro degenerativní onemocnění krční páteře můžeme uvést:
V oblasti krční páteře: přední diskektomie s mezitělovou fúzí a fixací (ACIF) – implantáty Implaspin (bioativní PEEK), Vectra, DIVA, zadní fixace Synapse a další.
V oblasti hrudně-bederní páteře dekomprese zadním i předním přístupem s nebo bez transpedikulární fixace. K mezitělové fúzi jsou zaváděny moderní mezitělové implantáty (Implaspin, Condorde, Capstone, DIVA), stabilita je zajištěna fixátory (Expedium, Usmart, XIA a další). Jedná se o moderní  implantáty z titanové slitiny s vysokou pevností. V případě miniinvazivních zákroků jsou implantovány systémy VIPER II a Sextant. Rovněž mezitělová fúze je vedle standardní otevřené techniky realizována miniinvazivně s využitím tubulárních retraktorů (miniPLIF). Stále častěji využívanou technikou s minimálním operačním přístupem, která využívá odlišné trajektorie zavedení šroubů, je technika MAST MIDLF. 
 
Operační zákroky pro úžinové syndromy periferních nervů

Převažují operační zákroky pro syndrom karpálního tunelu (cca 300 operací ročně). Zákroky jsou prováděny jak otevřenou technikou z přímého řezu, tak biportální, nebo uniportální endoskopickou technikou nabízející rychlejší rekonvalescenci. Dalším častým zákrokem je dekomprese pro syndrom kubitárního kanálu s transpozicí loketního nervu. Méně častými jsou dekomprese pro syndrom Guyonova kanálu nebo syndrom tarzálního kanálu.

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn