Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

KNTB logo

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

JAKÉ PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ LZE OHLÁSIT V REŽIMU OCHRANY OZNAMOVATELŮ?
Ochrana Oznamovatelů vychází z evropské Směrnice, která vymezuje oblasti, jejichž porušení lze Oznamovat v chráněném režimu. Je přitom jedno, zda dané porušení naplňuje skutkovou podstatu přestupku (s horní hranicí pokuty alespoň 100 000 Kč), trestného činu, nebo zda se jedná o "pouhé" nesplnění zákonných povinností. Vymezené oblasti protiprávního jednání naleznete zde.  

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době Oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že oznamované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé (za podání vědomě nepravdivého Oznámení hrozí Oznamovateli pokuta až 50 000 Kč). 

OZNÁMENÍM se rozumí oznámení fyzické osoby, kdy obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání. Oznámení musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaj, popř. jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele. Za splnění určitých podmínek, lze podat i anonymní Oznámení. 
OZNAMOVATEL (označován také jako Whistleblower) je osoba, která se dozvěděla o protiprávním jednání v souvislosti se svou prací a tuto skutečnost oznámila. Může se jednat o zaměstnance, dobrovolníka, stážistu, ale i dodavatele zajišťující plnění dodávek, služeb, stavebních prací nebo obdobného plnění a jejich zaměstnanci, případně i zájemci o veřejnou zakázku. 
OCHRANA OZNAMOVATELE se vztahuje na fyzickou osobu, která oznámí protiprávní jednání za splnění podmínek dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, kdy nesmí být v souvislosti s touto skutečností nijak znevýhodněn nebo poškozen.
 
Tato ochrana Oznamovatele spočívá zejména ve vytvoření zabezpečených kanálů pro hlášení protiprávního jednání zjištěného na pracovišti, v zajištění ochrany totožnosti Oznamovatele a důvěrnosti oznamovaných informací a v ochraně Oznamovatele před odvetnými opatřeními za podání Oznámení.
Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky