Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče

Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče

Věstník MZd ČR 9/2009, rozhodnutí MZ ČR z 29.12.2009, č. j. 36640/2009
 

Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče zahrnuje:

 • Kardiologické oddělení
 • Angiologickou ambulanci Interního oddělení KNTB
 • Cévní chirurgii v rámci chirurgického oddělení KNTB
 • Pracoviště intervenční radiologie v rámci oddělení zobrazovacích metod KNTB

Statut Kardiovaskulárního centra (KC) pro dospělé byl udělen v r. 2010. V r. 2011 bylo KC přístrojově dovybaveno v rámci dotačního titulu a byly zprovozněny dva nové angiosály – intervenční kardiologie a intervenční arytmologie. V r. 2016 proběhla úspěšná reakreditace Kardiovaskulárního centra KNTB.

 Pozvánka Valašské srdce 2019
 Program Valašské srdce 2019


KARDIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Personální obsazení:

Vedoucí lékař Kardiovaskulárního centra a primář kardiologického oddělení: 
prim. MUDr. Zdeněk Coufal – tel. 577 552 138
atestace z vnitřního lékařství I. a II. st., atestace z kardiologie, funkční licence F009 – invazivní diagnostická kardiologie, F010 – intervenční kardiologie, F015 – transesofageální echokardiografie

Vrchní sestra Kardiologického oddělení:
Mgr. Jana Poláchová – tel. 577 552 525

Vedoucí lékař lůžkové části kardiologického oddělení, zástupce primáře: 
as. MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.
atestace z vnitřního lékařství a z kardiologie, funkční licence F009 – invazivní diagnostická kardiologie, F010 – intervenční kardiologie, F016 - klinická výživa a intenzivní metabolická péče

Vedoucí lékař koronární jednotky:
 as. MUDr. Vít Gloger 
atestace z vnitřního lékařství a z kardiologie, funkční licence  F011 – trvalá kardiostimulace – kardiologická činnost
 
Vedoucí lékařka arytmologie:
 as. MUDr. Eva Pospíšilová
atestace z vnitřního lékařství a z kardiologie, funkční licence F011 – trvalá kardiostimulace – kardiologická činnost, F012 – trvalá kardiostimulace – chirurgická činnost
 
Lékaři se specializací v kardiologii:
MUDr. Martin Slabák 
funkční licence F009 – invazivní diagnostická kardiologie, F010 – intervenční kardiologie
MUDr. et Mgr. Lukáš Koten
atestace z vnitřního lékařství a kardiologie, funkční licence F015 - transesofageální echokardiografie, F016 - klinická výživa a intenzivní metabolická péče
MUDr. Miroslav Bambuch (úv. 0,2)
atestace z vnitřního lékařství, z kardiologie, funkční licence F013 - srdeční elektrofyziologie - diagnostická činnost, F015 - transesofageální echokardiografie
MUDr. Jiří Střelec (úv. 0,2)
atestace z vnitřního lékařství a kardiologie, funkční licence F009 – invazívní diagnostická kardiologie, F015 – transesofageální echokardiografie
MUDr. Tomáš Skála, Ph.D. (úv. 0,2)
atestace z vnitřního lékařství a kardiologie, funkční licence F013 – srdeční elektrofyziologie – diagnostická činnost, F014 – srdeční elektrofyziologie – katetrizační ablace
MUDr. Robert Náplava, Ph.D. (DPČ)
atestace z vnitřního lékařství, kardiologie, angiologie a tělovýchovného lékařství, funkční licence F009 – invazivní diagnostická kardiologie, F010 – intervenční kardiologie, F015 – transesofageální echokardiogafie
MUDr. Marián Fedorco (DPČ)
atestace z kardiologie, funkční licence F011 – trvalá kardiostimulace – kardiologická činnost, F012 – trvalá kardiostimulace – chirurgická činnost

Lékaři a lékařky v přípravě na kardiologickou specializaci:
MUDr. Petr Kopřiva
MUDr. Vlastimil Černíček
MUDr. Jiří Šťastný
MUDr. Michal Mikulica
MUDr. Markéta Mikulcová
MUDr. Eva Jančová
MUDr. Magda Andrýsková
MUDr. Dávid Balázsik
MUDr. Petr Fojtík
MUDr. Jakub Zápeca
 
Lékaři a lékařky jiných odborností podílející se na práci centra:
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D., atestace z vnitřního lékařství I. a II. st., diabetologie a angiologie
MUDr. Jana Andělová, atestace z vnitřního lékařství a angiologie
MUDr. Dagmar Langová, atestace z vnitřního lékařství, diabetologie a endokrinologie
MUDr. Ivan Hunák, atestace z chirurgie I. a II. st. a cévní chirurgie
MUDr. Bohumil Tureček, atestace z chirurgie I. a II. st., cévní chirurgie a urgentní medicíny
MUDr. Zdeněk Trávníček, atestace z radiodiagnostiky, radiologie a zobrazovacích metod, intervenční radiologie

 

MUDr. Jiří Palíšek, atestace z radiodiagnostiky, radiologie a zobrazovacích metod

 

STRUKTURA ODDĚLENÍ

Lůžková část

      

 • Standardní lůžkové oddělení (3. a 4. et. budovy č. 25 - interní oddělení)
tel. 577 552 337, fax 577 552 351 (3. et.), 577 552 447 (4. et.)
 
 • Koronární jednotka (4. et., budovy č. 25 – interní oddělení)
tel. 577 552 449, fax. 577 552 450

Neinvazivní kardiologie (2. et. budovy č. 25 – interní oddělení)
dispečink – tel. 577 552 513
 • kardiologická ambulance (dv. 218) tel. 577 552 252
 • kardiostimulační ambulance (dv. 10) tel. 577 552 198
 • echokardiografická laboratoř (dv. 210, 222a) tel. 577 552 215
 • laboratoř ergometrie a HUT (dv. 217)
 • funkční diagnostika (EKG-Holter, TK-Holter, epizodní záznamník, spirometrie)
 • angiologická ambulance (dv. 205) – organizačně spadá pod interní oddělení


Invazivní kardiologie (1. et. budovy č. 25 – interní oddělení)

 • Pracoviště intervenční kardiologie, tel./fax: 577 553 188
 • Pracoviště intervenční arytmologie, tel./fax: 577 553 177


Informace k pracovištím:

 

Standardní lůžkové kardiologické oddělení - 51 lůžek
Vedoucí lékař: as. MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.
3. etáž 
–34 lůžek (11 třílůžkových, 1 jednolůžkový pokoj)
staniční sestra: Sylva Škrabalová – tel. 577 552 337
4. etáž – 17 lůžek (5 třílůžkových, 1 jednolůžkový, 1 nadstandardní pokoj)
staniční sestra: Nikol Nováková – tel. 577 552 447

Hospitalizace nemocných s kardiovaskulární problematikou nevyžadující intenzívní péči. Plánované příjmy pacientů k diagnostickým výkonům bez možnosti ambulantního provedení, akutní příjmy pacientů se srdečním selháním, arytmiemi (lůžková stanice ve 3. etáži má možnost telemonitorace EKG 12 pacientů a 1 bed-side telemonitoru), endokarditidami, bolestmi na hrudi podezřelými z kardiální etiologie, plicní embolií a dalšími kardiologickými chorobami.
Koronární jednotka – 10 lůžek
Vedoucí lékař: as. MUDr. Vít Gloger – tel. 577 552 450
Staniční sestra: Mgr. Denisa Štibralová – tel. 577 552 449

Hospitalizace nemocných s akutními kardiologickými onemocněními, ohrožením životních funkcí, nemocní s akutním infarktem myokardu, závažným srdečním selháním, život ohrožujícími poruchami rytmu, masivní plicní embolií a podobně. Všechna lůžka jsou monitorována s přenosem signálu na centrální monitor na pracovišti sester a do pracovny lékaře. Krátkou dobu jsou zde hospitalizováni i nemocní po první implantaci kardiostimulátoru.

Na koronární jednotce provádíme rovněž některé ambulantní výkony:
 • elektrická kardioverze fibrilace/flutteru síní - ke stažení aktuální verze informovaného souhlasu (výkon je možno objednat cestou příjmové ambulance na tel. 577 552 249)
 • vzestupná jícnová srdeční diagnostická stimulace – ke stažení aktuální verze informovaného souhlasu
Typickým rysem akutní kardiologické péče je intenzívní soustředění moderních léčebných prostředků, což vede k efektivnímu zkrácení pobytu klientů na jednotce intenzívní péče a jejich překlad na standardní lůžkové oddělení.

Neinvazívní kardiologie
staniční sestra: Hana Babjarová – tel. 577 552 513
Kardiologická ambulance a kardiostimulační ambulance zajišťují ambulantní kardiologickou péči o specifické kardiologické pacienty (chlopenní vady, srdeční selhání, závažná hypertenze, plicní hypertenze, arytmie, nositele kardiostimulátoru nebo kandidáty pro trvalou kardistimulaci), především v návaznosti na předcházející nebo následující lůžkovou či jinou specializovanou péči. Kardiostimulační ambulance zajišťuje rovněž kontroly implantovaných kardiostimulátorů i kardioverterů – defibrilátorů. Tato činnost je nasmlouvána pro pojištěnce všech pojišťoven jako jediná ambulance ve Zlínském kraji.
Ostatní laboratoře (echokardiografie, ergometrie, HUT, EKG-Holter, TK-Holter, epizodní záznamník, spirometrie) zajišťují péči jak pro ambulantní, tak pro hospitalizované pacienty.
Transesofageální echokardiografická vyšetření zajišťujeme pro nemocné z okresu Zlín a Vsetín.

Ke stažení:
 
Pracoviště intervenční kardiologie
Vedoucí lékař: prim. MUDr. Zdeněk Coufal
Úseková sestra: Mgr. Jana Poláchová
tel./fax 577 553 188, e-mail 
kardio.ikipvz@bnzlin.cz

Katetrizační laboratoře (tzv. CathLab) je vybavena moderním rtg angiografickým přístrojem Integris Allura Xper FD10 s plochým digitálním detektorem, s integrovanou hemodynamikou, přístroji pro intravaskulární ultrazvukové vyšetření (IVUS), měření frakční průtokové rezervy (FFR), optickou koherentní tomografii (OCT), které umožňují kvalitnější, resp. funkční zhodnocení postižení koronárních tepen. Dále jsou zde k dispozici dva přístroje pro intraaortální balonkovou kontrapulzaci (IABK) pro mechanickou srdeční podporu pacientů se selhávající činností srdeční pumpy.
Hlavní náplní je vyšetřování koronárních tepen – koronarografie – s návaznými případnými intervencemi (PCI – perkutánní koronární intervence). V mimopracovní době jsou na pracovišti intervenováni pacienti s akutními infarkty, lékaři a sestry drží tzv. příslužbu na telefonu. K péči o akutní infarkty je zajištěna velmi těsná spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje vč. možnosti GSM přenosu EKG z vozidla ZZS na pracoviště, resp. na „chytrý telefon“ sloužícího intervenčního kardiologa.
Přibližně 95 % výkonů se v současné době provádí transradiálním přístupem (přes a. radialis – vřetenní tepnu – na zápěstí ruky), což umožňuje plnou mobilitu a soběstačnost klientů již bezprostředně po katetrizaci. Část plánovaných pacientů (podrobnosti v dokumentu ke stažení) s diagnostickým výkonem či nekomplikovanou PCI může být vyšetřena ambulantně v rámci stacionáře (cca 6 hodinový pobyt).
Při koronárních intervencích používáme nejmodernější výrobky, více než 60 % použitých stentů jsou tzv. lékové stenty (DES), snižující riziko opětovaného zúžení (restenózy). Ve zvláštních případech používáme také vstřebatelné stenty (tzv. biorezorbovatelné scaffoldy).
Nemocní, jejichž nález vyžaduje operaci, by-pass, případně indikovaní k operaci srdečních chlopní nebo jiným srdečním operacím, jsou řešeni ve spolupráci s kardiochirurgickými pracovišti v Brně (Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie) a v Olomouci (Kardiochirurgická klinika Fakultní nemocnice v Olomouci). Během krátkého pobytu (2 - 3 dny) v lůžkovém oddělení zajistíme kompletní přípravu k operaci včetně předvedení na kardiochirurgickém indikačním semináři.
 
Počty výkonů v uplynulých letech shrnuje tabulka:
Rok
2011
2012
2013
2014
2015
Koronarografie
2053
2187
2093
2185
1956
PCI
719
765
728
795
727
dPCI u infarktu myokardu
249
312
278
306
284


Pacienty ke koronarografii (za hospitalizace i pro stacionář) je možno objednávat na tel. 577 553 188.

Ke stažení:
 Informace pro lékaře indikující pacienty k vyšetření na stacionáři
 Informace pro pacienty ke koronarografickému vyšetření
 Informovaný souhlas koronarografie a angioplastiky v aktuální verzi 

Lékaři a sestry Cathlabu jsou od roku 2002 organizátory každoroční konference internistů a kardiologů Zlínského kraje „Valašské srdce“, kde se účastníci mohou seznámit s novinkami v kardiologii obecně i problematikou péče o kardiologicky nemocné v našem regionu.
 
Pracoviště intervenční arytmologie
Vedoucí lékař: as. MUDr. Eva Pospíšilová
Úseková sestra: Věra Řepová
tel./fax 577 553 177


Pracoviště je vybaveno shodným angiografickým přístrojem  jako na intervenční kardiologii – Integris Allura Xper FD10 s plochým digitálním detektorem, místo hemodynamiky má modul na 3D rekonstrukci, arytmologickou jednotku a radiofrekvenční ablační jednotku. Oba přístroje (intervenční kardiologie i arytmologie) mají shodné parametry a umožňují zastupitelnost v případě poruchy nebo servisu jednoho z nich, čímž odpadají případné převozy akutních pacientů s infarktem myokardu na jiné pracoviště z důvodů poruchy přístroje. 
Na pracovišti intervenční arytmologie probíhají v režimu operačního sálu implantace kardiostimulátorů, jednodutinových, dvoudutinových, biventirkulárních – resynchronizačních. Implantujeme rovněž implantabilní dlouhodobé záznamníky srdečního rytmu – Reveal® - především u pacientů s nevysvětlitelnými opakovanými synkopami, u nichž dosavadní provedená vyšetření nenalezla příčinu. 
Na pracovišti probíhají elektrofyzioloická vyšetření a radiofrekvenční ablace pravosíňových arytmií (flutter síní I. typu, SVT, AVRT, AVNRT, WPW syndrom). 
Na arytmologickém sále probíhají pod rtg kontrolou také některé drobné invazivní výkony – punkce perikardu, dočasná kardiostimulace, zavádění tunelizovaných katétrů.

Počty implantací kardiostimulátorů:
Rok
2012
2013
2014
2015
implantace KS
204
234
247
201
reimplantace KS
40
26
49
56
CRT
0
0
10
15
 
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn