Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii

Centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii

Perinatologické centrum Zlín (PC) je specializovaným pracovištěm péče o rodičku a dítě pro Zlínský kraj, jmenovitě pro bývalé okresy Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín, Kroměříž, případně část okresu Hodonín. Pro uvedený region zajišťuje PC všechny typy péče obou odborností (porodnictví a neonatologie) včetně nejvyššího stupně péče, tj. péče intenzivní a resuscitační.
PC Zlín úzce spolupracuje s odborníky jiných specializací, kteří však nejsou členy perinatologického týmu.

Perinatologické centrum organizačně tvoří dvě samostatná oddělení – porodnické a neonatologické. Obě oddělení jsou umístěna v samostatném pavilonu. V užším slova smyslu lze zařadit organizačně pod PC tyto úseky obou oddělení:
a) porodnické – porodní sál, oddělení rizikových a patologických těhotenství, ambulance pro riziková těhotenství, OSCAR
b) neonatologické – jednotka intenzivní a resuscitační péče, intermediární oddělení (dle sazebníku výkonů odd. intenzivní péče nižšího stupně), ambulance pro rizikové novorozence a kojence

Základní náplní činnosti centra je péče o matku a dítě v uvedeném regionu. Tato činnost zahrnuje:
 • koncentraci patologických stavů v těhotenství a hrozících předčasných porodů + transport in utero při porodu in cursu
 • diagnostiku a terapii nejzávažnějších patologií těhotných žen a novorozenců, včetně dispenzarizace žen se závažnými kardiopathiemi, nefropathiemi, diabetem mellitem atd.
 • prenatální diagnostiku s neinvazivními i invazivními vyšetřovacími metodami
 • diagnostiku, terapii a vedení porodu hypotrofických plodů
 • péči o kriticky nemocného novorozence, zejména pak o extrémně nezralého novorozence
 • péči o novorozence vyžadujícího dlouhodobou ventilační podporu a parenterální výživu
 • péči o novorozence s vrozenými vývojovými vadami se životem slučitelnými
 • péči o novorozence se závažnými infekcemi
 • zajištění transportní služby pro novorozenecké úseky nemocnic v regionu po dobu 24 hodin systémem „na sebe“
 • pravidelný sběr statistických dat a analýza činnosti v regionu, vyhodnocování perinatálních ukazatelů
 • postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků
 • publikační a přednáškovou aktivitu
V podmínkách KNTB přistupuje k těmto obecně platným činnostem centra navíc ještě pregraduální výchova zdravotních sester v oboru diplomovaná porodní asistentka a sestra intenzivní a resuscitační péče na Střední a Vyšší zdravotnické škole ve Zlíně.
Součástí práce centra je samozřejmě i spolupráce s ostatními PC v ČR, zejména pak s PC ve Fakultní porodnici v Brně a v Olomouci.

Další informace najdete pod odkazem Novorozenecké oddělení – zde.
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn