KNTB logo

Baťova nemocnice má nový plán investičního rozvoje na 10 let

Baťova nemocnice má nový plán investičního rozvoje na 10 let

Nový plán investičního rozvoje neboli generel Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně schválila 10. června valná hromada KNTB. Generel vznikl na 10 let, tedy do roku 2035 a řeší přestavbu a dostavbu areálu zlínské krajské nemocnice tak, aby odpovídal nejmodernějším trendům v oblasti poskytování zdravotní péče.

„Když jsme nemocnici přebírali některá oddělení byla na hranici uživatelnosti. Vytvořili jsme proto koncepci zdravotnictví na následující roky, spustili projekt Budoucnost Baťovky, který řeší modernizaci areálu, navázali spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati pro další vzdělávání zdravotníků a završujeme to generelem. Před koncem našeho čtyřletého období předáváme nemocnici ve viditelně lepším stavu, než jsme ji dostali, a s jasným plánem pro další rozvoj, který je reálný a finančně bezpečný pro KNTB i celý kraj,“ vysvětlil hejtman Zlínského kraje Ing. Radim Holiš.

Nový plán investičního rozvoje řeší urgentní jádro nemocnice s maximálně optimalizovanou logistikou zdravotnického provozu a na něj přímo navazující další pracoviště akutní lůžkové i ambulantní péče, následné a rehabilitační péče, plánovaných ambulantních a diagnostických metod a jednodenní chirurgie, doplněné komplexem centrálních laboratoří. Součástí je také nový gynekologicko-porodnický komplex. Zvlášť je vyčleněno pracoviště dětské medicíny, které na jednom místě koncentruje veškerou ambulantní lůžkovou i operační péči o dětského pacienta v bezprostřední blízkosti diagnostických metod, avšak odděleně od péče pro dospělé pacienty. „Obrovskou proměnou však neprojdou pouze specializované zdravotnické provozy, ale pacienti pocítí i velké zvýšení komfortu ubytování na nemocničních pokojích. Dnes má krajská nemocnice převahu trojlůžkových a vícelůžkových pokojů, často se sdíleným sociálním zázemím. Postupně se pokoje na všech odděleních promění na dvojlůžkové s vlastní koupelnou, k dispozici bude pro zájemce také dostatek jednolůžkových nadstandardních pokojů,“ doplnil předseda představenstva KNTB Ing. Jan Hrdý.

Nově by nemocnice měla vytvořit se vznikajícím Institutem zdravotnických studií UTB ucelený kampus. „Nedílnou součástí modernizovaného areálu budou i pracoviště Univerzity Tomáše Bati. Potřebujeme v maximální míře vzdělávat zdravotníky tady v kraji a je nezbytné jim vytvořit zázemí. A to jak personální, kde již úzká spolupráce mezi nemocnicí a univerzitou existuje, tak prostorové pro výuku teoretických předmětů a praktických dovedností budoucích zdravotníků. Směřujeme tím k vytvoření institutu zdravotnických studií, a proto je důležité, že nový generel nemocnice na tento směr rozvoje také pamatuje,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví MUDr. Olga Sehnalová.

Kromě medicínské části rozvoje generel výrazně zpřehledňuje a zjednodušuje dopravu v areálu nemocnice, která bude nově napojena na páteřní přivaděč D49 (obchvat Zálešné). Počítá se s vybudováním nového mostu přes řeku Dřevnici, který lépe zpřístupní trolejbusovou dopravu v části Bartošovy čtvrti. Na straně nemocnice vznikne u nově vybudovaného centrálního vjezdu do nemocničního areálu nová autobusová zastávka pro linku č. 38. Problematiku parkování vyřeší několik centrálních parkovišť v areálu nemocnice, a to s celkovým počtem více než tisíc parkovacích míst.

Všechny zdravotnické provozy budou propojeny podzemními i nadzemními koridory, takže pacient i zdravotnický personál je budou moci projít takzvaně suchou nohou, transport pacientů bude probíhat pouze v interiéru.

Celé urbanistické řešení areálu KNTB je založeno na respektování Gahurovy osy, plně ctí a dále rozvíjí koncept Baťovy nemocnice jako nemocnice v zeleni. Generel doplňuje nad rámec projektu Budoucnost pro Baťovku také druhá etapa polybloku urgentní medicíny, nový oční pavilon, akutní ambulance a budovy Institutu zdravotnických studií, stravovacího provozu a nemocniční lékárny. Se všemi stávajícími velkými kapacitními budovami nemocnice se v dlouhodobém horizontu v rámci generelu počítá pro zdravotnický provoz.

Autory generelu jsou DOMY ARCHITECTS se spolupracujícími ateliéry. „Generelem zlínské nemocnice Tomáše Bati jsme potvrdili a rozvinuli náš dřívější návrh Centrálního polybloku urgentní medicíny. Výsledná verze generelu vznikla po mnoha konzultacích a projednání mezi zpracovatelem studie, technologickými specialisty, vedením nemocnice a zástupci jednotlivých oddělení. Během této spolupráce jsme diskutovali a hodnotili řadu dílčích variant řešení, přičemž vybraná verze byla vyhodnocena jako nejvýhodnější z hlediska medicínského rozvoje, provozních vazeb, logistiky a možnosti etapizace. Řešení klade důraz na maximální využití stávajících funkčních objektů a nahrazení těch nefunkčních novou, provozně efektivnější výstavbou. Je plně zajištěna kontinuita poskytování zdravotní péče a provozu nemocnice,“ doplnil Ing. Arch. Jan Topinka ze společnosti DOMY ARCHITECTS. Podrobnosti k vybraným projektům najdete na www.budoucnostbatovky.cz.

PROHLÉDNĚTE SI NAŠI GALERII

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.