Lékařská knihovna

Lékařská knihovna

Oznámení knihovny

Od 1. 9. 2015 v knihovně opět platí obvyklá půjčovní doba.

Těšíme se na Vás
Vaše knihovna

Středisko vědeckých informací je vzdělávacím informačním a knihovnickým střediskem Krajské nemocnice T. Bati, a. s. Působí však zároveň i jako knihovnické a informační pracoviště pro oblast lékařství a zdravotnictví v celém zlínském regionu. V roce 2002 bylo zapsáno jako specializovaná knihovna na Ministerstvu kultury ČR do evidence knihoven. V současnosti jeho služeb využívá cca 1150 uživatelů z řad lékařů a ostatních vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví, střední a nižší zdravotnický personál, studenti středních a vysokých škol a ostatní odborná zdravotnická veřejnost. Informační fond knihovny je budován od r. 1959. V současnosti jej tvoří cca 21.000 odborných informačních dokumentů z oboru medicína. Knihovna odebírá cca 100 titulů odborných časopisů. Významným zdrojem informací je internet a medicínské databáze Medline a BiblioMedica. Knihovna se nachází na 5. pavilonu nemocnice.
Uživatelé mají k dispozici studovnu s přístupem k internetu, půjčovnu a volně přístupný sklad knih.

Středisko vědeckých vystavilo na internetu svůj katalog knih (cca 21000 odborných informačních dokumentů z medicíny a přidružených oborů). Knihovna získala na realizaci tohoto projektu finanční prostředky od Nadace Děti-kultura-sport v rámci Milionového zdravotního a sociálního grantu. Registrovaný uživatel knihovny má po jednoznačné identifikaci přístup k vlastnímu kontu. Přihlášení se uskutečňuje přes On-line katalog →Vaše čtenářské konto → Číslo průkazky a PIN.

Napište nám své připomínky, náměty, názory. 

S dotazy týkajícími se Vašeho zdraví se obracejte telefonicky přes odkaz Kontakty nebo Ambulance konkrétního oddělení.

   

Pro odeslání dotazu vyplňte prosím následující kód:
Captcha
Položky označené (*) jsou povinné.