Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Informace pro dárce krve

Informace pro dárce krve

Oznámení pro dárce krve

V době letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 2016 se z provozních důvodů nekoná odpolední darování krve (úterý 14 – 17 hod.).
Děkujeme za pochopení.

MUDr. Yvetta Stavařová
primářka HTOO dárce krve v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. (KNTB), pečuje Transfúzní oddělení, které najdete ve 13. budově v západní části areálu KNTB.


Odběrové dny:

pondělí, středa, čtvrtek, pátek od 6.00 do 9.00 hod.
Od 1. 2. 2013 VŽDY V ÚTERÝ ODPOLEDNÍ DAROVÁNÍ OD 14.00 DO 17.00 HODIN.

Informace v Evidenci dárců krve
tel. č.: 577 552 322, 577 210 165
mobil: 734 510 687
e-mail: zvani_darcu@bnzlin.cz
 
Kontakt:
Evidence dárců krve
Transfúzní oddělení
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Havlíčkovo nábř. 600
765 72 Zlín

V hematologicko-transfuzním oddělení se můžete přidat k darování krve
17. 6. 2016 – III. ročník darování s primátorem města Zlína v době od 6 do 9 hodin

 


Potřeba dárců
Vážení dárci,
U nás máte možnost kdykoli se tázat !
Pokud Vám bude cokoli nejasné, neváhejte a kontaktujte personál naší
transfúzní stanice.
Dle možností se Vám budeme věnovat
a ochotně odpovíme na Vaše dotazy.

PROČ VÁS, DÁRCE KRVE, POTŘEBUJEME


Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Nelze
ji uměle vyrobit.
V následujícím výčtu jsou pouze nejčastější příčiny potřeby krve:
- automobilové nehody
- rozsáhlé operace (kloubní, střevní, cévní, plícní,...) a komplikace po   operacích
- těžké porody a komplikace po porodech (matka i novorozenec)
- srdeční chirurgie
- lidé s poruchami srážlivosti krve (hemofilie,...)
- orgánové transplantace
- transplantace kostní dřeně
- nádorová onemocnění – rakovina, leukémie a komplikace po její léčbě
- popáleniny

S rozvojem léčebných metod roste stále více i potřeba krve – krve získané od dárců – v průměru dostane každý občan za svůj život 5x krevní transfúzi a 14x lék vyrobený z krve!

Každé 3 sekundy někdo potřebuje krev. Nikdo neví, kdy sám bude krev potřebovat.
Staňte se proto i Vy dárci krve.
Na Vašem pochopení závisí životy druhých. Možná dnes či zítra bude právě Vaší krve potřeba.

 

KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI DÁRCE KRVE A JEJÍCH SLOŽEK

Způsobilost dárce krve a jejích složek posuzuje lékař při splnění základních předpokladů k dárcovství a to na základě rozboru anamnézy (zdravotní minulosti dárce), základního lékařského vyšetření a laboratorního vyšetření.
V případě pochybnosti o způsobilosti dárce se vyšetření rozšíří.
 
Kdo může darovat krev?
- každý zdravý člověk, který se rozhodne dobrovolně a svobodně
- má více jak 18 let a méně než 60 let
Věková ani anamnestická kritéria se nerespektují u dárců vlastní krve – autologní odběr – autotransfúze. Zde je jediným kritériem vlastní schopnost dárce krev si darovat, tj. aby odběr krve dárce - pacient snesl.

- hmotnost min. 50kg pro ženy a 60kg pro muže.

Dárce nemusí být občan ČR, ale měl by zde mít alespoň dlouhodobý pobyt a v každém případě s ním musí být možná dobrá komunikace v češtině.
Darovat krev nemohou osoby, které v minulosti prodělaly infekční žloutenku, zejména typu B (i když dnes je již možné po negativním specielním laboratorním vyšetřením i takového dárce přijmout) nebo C, syfilis, tuberkulosu, břišní tyfus, některé tropické choroby. Po jiných infekčních chorobách jsou z dárcovství vyřazeny pouze dočasně (1 - 2 roky po uzdravení) - např. infekční žloutenky typu A, infekční mononuklesoa, brucelosa, boreliosa, kapavka a pod. Při neinfekčních chorobách různých orgánů (srdce, plíce, trávicí trakt, ledviny, játra a pod) jsou dárci zpravidla vyřazování dočasně nebo trvale, podle závažnosti onemocnění. V každém případě nemohou darovat krev osoby s nádorovým postižením. Po chirurgických výkonech, včetně drobných kosmetických jako je odstranění mateřského znaménka, ale i peercing a tetování, je možné darovat krev nejdříve až za 6 měsíců. Trvale vyřazeni jsou dále lidé s cukrovkou, těžkými formami alergie, lidé trpící epilepsií, hemofilici a osoby, které byli v minulosti léčeni hormony hypofýzy (podvěsku mozkového) - např. růstovým hormonem. Z dárcovství jsou též vyloučeny osoby ze skupin se zvýšeným rizikovým chováním, zejména vzhledem k nákaze HIV, jako jsou osoby provozující prostituci, závislé na drogách a alkoholu.

CO JE NUTNÉ PŘED ODBĚREM?
Před odběrem krve nebo jejích složek není vhodné 24 hod předem pít ve větším množství alkohol (včetně piva) a jíst tučná jídla (alespoň 14 hod. před odběrem), stejně tak není vhodná ani velká fyzická námaha (sportovní výkon apod.). Na druhou stranu není vhodné se na vlastní odběr dostavit nalačno, např. ráno je dobrá lehká netučná snídaně a zejména dostatek tekutin.

K odběru je nutné s sebou přinést:
občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, opakovaní dárci by neměli zapomenout legitimaci dárce krve (zapisují se počty odběrů – viz oceňování dárců). Pokud se k nám chystáte poprvé, je nutné přijít i se zdravotnickou dokumentací, event. výpisem o zdravotním stavu od svého ošetřujícího lékaře.

 
Kdy k dalšímu odběru?
- Odběr plné krve
Příliš častými odběry by mohly být vyčerpány zásoby železa potřebného pro tvorbu červených krvinek, proto je povoleno provádět nejvýše 5 odběrů u mužů a 4 odběry u žen ročně.

Doporučujeme:
Muži: nejdříve po 3 měsících, tedy 4x do roka
Ženy: nejdříve po 4 měsících, tedy 3x do roka
- Odběr plazmy, plazmaferéza
Plazma se získává zpracováním standardního odběru, z plné krve nebo se odebírá pouze plazma a to pomocí speciálních přístrojů – viz.speciální odběrový postup – plazmaferéza.
Minimální interval mezi odběrem plazmy a následným standardním odběrem plné krve nebo trombocytů je 48 hodin. Minimální interval mezi standardním odběrem plné krve a odběrem plazmy je 4 týdny. Minimální odběr mezi dvěma přístrojovými odběry plazmy je 14 dní.

- Přístrojové odběry trombocytů (trombocytaferéza)
Celkový počet odběrů provedených v průběhu 12 měsíců je 24. Minimální interval mezi dvěma odběry trombocytů nebo mezi odběrem trombocytů a standardním odběrem plné krve nebo odběrem plazmy je 48hodin. Minimální interval mezi odběrem plné krve a odběrem trombocytů je 4 týdny.

 
- Přístrojové odběry erytrocytů (erytrocytaferéza) – provádíme jen léčebné erytrocytaferézy – viz.speciální odběrové postupy.

Pro jednoduchou erytrocytaferézu platí stejná omezení jako při standardních odběrech plné krve. Při odběru dvou jednotek erytrocytů technikou erytrocytaferézy je minimální odběr mezi dvěma dvojitými erytrocytaferézami nebo dvojitou erytrocytaferézou a následným standardním odběrem plné krve minimálně 6 měsíců. Minimální interval mezi standardním odběrem a následnou dvojitou erytrocytaferézou je 3 měsíce. Odběr červených krvinek metodou dvojité erytrocytoferézy je limitován vyšší vstupní hodnotou červeného krevního barviva hemoglobinu a hmotností dárce - 70 a více kg.


Nejčastější otázky


Kdo vlastně může dávat krev? A kdo nemůže?

Každý člověk dlouhodobě žijící v ČR může krev dávat, pokud pro něho neplatí omezení uveden v Informacích pro dárce.

Může odběr krve dárce poškodit?
Rizika spojená s odběrem krve jsou pro zdravého dárce nevýznamná
(viz Riziko pro dárce krve).

Mohu se na transfuzní stanici nakazit?
Ne, všechen materiál je na jedno použití (viz Riziko pro dárce krve).

Budu vyšetřen na AIDS?
Ano. Vaše krev bude vyšetřena na přítomnost protilátek proti HIV. Negativní nález však nevylučuje, že jste se nakazil(a) v nedávné době. Pokud máte obavu, že jste se nakazil(a), nechte se vyšetřit (zdarma) na nejbližší hygienické stanici. Darováním krve v podobné situaci byste ohrozil(a) příjemce transfuze (viz Ohrožení příjemce krevní transfuze).

Musí se odběr provádět ráno a nalačno?
Ne, odpolední odběry krve nejsou časté pro doposud malý zájem dárců. Dárce by na odběr neměl jít hladový. Před odběrem je ale nutné dodržet dietu s omezením tuků, nepít alkohol, neužívat léky.

Musím před odběrem k obvodnímu lékaři?
Ne, lékařské vyšetření je součástí předodběrového vyšetření. Domluva s obvodním lékařem je nutná jen tehdy, pokud si dárce není jist všemi údaji o svém zdravotním stavu.

Bolí to?
Stejně jako každý vpich jehlou do žíly.

Co se děje s odebranou krví?
Odebraná krev je zpracována na řadu přípravků. Vaše krev pomůže několika příjemcům.

Je transfuze pro příjemce bezpečná?
Ne zcela. Příjemce je ohrožen přenosem infekce a nežádoucí reakcí na některou složku podaného přípravku. S přípravky z krve odebrané placeným dárcům je spojeno prokazatelně větší riziko pro příjemce, placený dárce častěji neuvede všechny rizikové faktory.

Je dárce krve nějak zvýhodněn?

Dárce krve by neměl být motivován finančním ziskem. Dárce by měl být uvolněn na dobu spojenou s odběrem (Vyhl. FMPSV 18/1991), mohou mu být hrazeny cestovní výdaje a poskytnuto občerstvení po odběru. Dárce může uplatnit odpočet z daňového základu. Dárcům je poskytována lékařská preventivní prohlídka. Opakované bezplatné dárcovství je společensky oceňováno mj. formou čestných uznání a plaket prof. Janského.

Mám zájem o darování krve, ale mám lupénku. Je tu nějaký problém?
U lupénky záleží na rozsahu a místě poškození. Rozsáhlé postižení (zejména vyžaduje-li celkovou léčbu) a postižení v místě vpichu jsou na závadu. Trvale znemožňují dárcovství některé léky, které obsahují psoraleny.

Může darování krve způsobit leukémii?
Žádná souvislost mezi odběry krve a leukémií nebyla prokázána. Dopad odběru krve na zdravotní stav byl opakovaně a dlouhodobě studován a žádné nepříznivé důsledky (při dodržení intervalu mezi odběry) nebyly prokázány. Naopak, část naší populace (zejména muži) má sklon k hromadění železa (což poškozuje tkáně), odběr červených krvinek má u těchto lidí pozitivní vliv.

Mohu darovat krev, když používám hormonální antikoncepci?
Hormonální antikoncepce není na závadu při darování krve.

Kolik krve se odebírá (zatím jsem krev nedaroval)?
Standardni odběr je 450 ml krve, tj. v dospělém asi 10% obíhajícího množství krve.

Mohu po odběru krve řídit auto?
Ano, pokud nejste řidič hromadné dopravy. Po odběru se doporučuje trochu klidnější režim, řízení auta ne dříve než po cca 15ti minutách (dárce po odběru i z toho důvodu, aby hned nespěchal pryč, dostává občerstvení).

V minulosti jsem překonal mononukleózu, mohu se stát dárcem krve?
Ano. Darovat krev mohou i ti, kteří v minulosti překonali mononukleózu. To se samozřejmě nevztahuje na akutně nemocné. Dále pak nemohou darovat krev ti, kteří překonali mononukleózu v uplynulých 6 - 12 měsících a jsou dosud v rekonvalescenci.

Mám sennou rýmu a v celé jaro a léto užívám léky. Mohu darovat krev?
Krev lze darovat pouze v období bez příznaků alergie. Lidem, kteří mají celoroční projevy alergie, dárcovství nedoporučujeme. Každý alergik by však měl tuto otázku konzultovat se svým lékařem – alergologem.


Poučení dárce krve

 
I. OHROŽENÍ PŘÍJEMCE KREVNÍ TRANSFUZE
Léčba krví a krevními složkami přináší příjemci transfuze riziko přenosu7 infekční choroby od dárce krve! Krví přenosných infekcí je celá řada, z praktického hlediska jsou však nejvýznamnější infekční žloutenka typu B, infekční žloutenka typu C a AIDS.
 
Riziko přenosu infekce se snažíme snížit:
1. výběrem vhodného dárce
2. vyšetřením odebrané krve
 
VÝBĚR DÁRCE

Riziko výskytu nemoci přenosné krví trvale nebo dočasně zvyšuje například:
• rizikové sexuální chování
• pohlavní styk s osobou infikovanou HIV nebo nemocnou AIDS
• střídání náhodných sexuálních partnerů
• pohlavní styk mezi muži (platí i pro sexuální partnerku tohoto muže)
• pohlavní styk provozovaný pro peníze nebo drogy (prostituce)
• pohlavní styk s osobou provozující prostituci
• pohlavní styk s osobou, která užívá injekční drogy
• úzký kontakt s nemocným s infekční žloutenkou (společná domácnost, sexuální kontakt)
• výskyt Creutzfeldt-Jacobovy nemoci a jejích variant (vCJD = BSE, TSE) v rodině
• pobyt ve Velké Británii a Francii (nad 6 měsíců) v letech 1980-1996 (pro teoretické riziko variantní Creutzfeldt-Jacobovy nemoci); podání transfuze ve Velké Británii po roce 1980
• tetování, propichování uší, body piercing, akupunktura apod
• potřísnění sliznice nebo poraněné kůže infekčním materiálem
• endoskopické vyšetření (např. žaludku, střev, močových a dýchacích cest)
• transfúze (podání transfúzního přípravku)
• léčba přípravky lidského původu např. pro růstové a vývojové poruchy (lidský růstový hormon)
• operace
• neurochirurgický výkon s použitím štěpu tvrdé mozkové pleny, transplantace rohovky
• transplantace s použitím štěpu zvířecího původu, transplantace s použitím tkáně nebo buněk lidského původu
• pobyt v nápravném zařízení (vězení)
• léčba nebo sledování pro pohlavní chorobu
• toxikomanie a alkoholismus
• užívání injekčních drog, steroidů nebo hormonů nepředepsaných lékařem (i v minulosti)

Máte právo klást otázky týkající se odběru a právo kdykoliv od odběru ustoupit.

V případě pochybností se poraďte s lékařem transfuzního oddělení nebo přistupte k samovyloučení.
 
SAMOVYLOUČENÍ

Pokud si uvědomíte, že by Vaše krev mohla ohrozit příjemce transfúze, prosíme, od odběru odstupte nebo o této skutečnosti informujte pracovníky transfúzního oddělení či odběrového střediska.


DALŠÍ RIZIKA

Příjemce transfúze může být ohrožen i některými léky, které dárce užívá nebo užíval. Dlouhodobě jsou z dárcovství vyřazeni lidé, kteří užívají některé léky (tablety, injekce) na léčbu akné, lupénky, vypadávání vlasů, zbytnění prostaty apod. - isotretinoin (např. Accutane, Roaccutane), etretinat (např. Tegison, Tigason), acitretin (např. Neotigason), finasterid (např. Finex, Penester, Propecia, Proscar).
Riziko přenosu infekce zvyšuje pobyt v některých zemích. Za rizikový se považuje dlouhodobý pobyt v tropických zemích, v zemích s výskytem malárie, Chagasovy choroby, horečky Q, pobyt v zemích se zvýšeným výskytem infekčních nemocí (např. infekční žloutenky, aj.).

Rizika pro příjemce snižuje:
1.neplacené dárcovství -
riziko přenosu infekčních nemocí je nižší, pokud   není dárce motivován přímým finančním prospěchem.

Proto dáváme přednost neplacenému dárcovství

2.pravidelné dárcovství - riziko přenosu infekčních nemocí na příjemce je nižší, pokud je dárce vyšetřován opakovaně.

proto se obracíme na dárce krve s výzvou, aby krev darovali pravidelně
VYŠETŘENÍ ODEBRANÉ KRVE

Kromě vyplnění předodběrového dotazníku, laboratorní kontroly a vyšetření zdravotnickým pracovníkem (pohovor) vyšetřujeme každou krev (plazmu, krevní destičky) odebranou k výrobě transfúzních přípravků na přítomnost známek infekce:

• HBV (žloutenka B)        • HIV (původce AIDS)
• HCV (žloutenka C)        • syfilis (lues, příjice)
I přes uvedený způsob vyšetření nejsme schopni zaručit příjemci krve naprostou bezpečnost (např. proto, že test může být založen na průkazu protilátek a dárci může „trvat“ několik týdnů, než protilátku po „nakažení“ vytvoří). Spolupráce s dárcem a naprostá důvěra má tedy zásadní význam. V případě nevyhovujících výsledků laboratorních vyšetření budete informováni.
Průkaz infekce dárce HIV, HBV, HCV, nebo jiných závažných krví přenosných infekcí jsou důvodem vyloučení dárce z dalšího dárcovství.
Údaje o zdravotním stavu dárce uchováváme v jeho dokumentaci a při zachovávání zásad lékařského tajemství poskytujeme část z nich do Národního registru transfúzní služby.
Vám odebraná krev a její složky budou použity pouze v případě, že budou vyhovovat požadavkům na jejich bezpečnost a jakost.

II. RIZIKO PRO DÁRCE KRVE
ODBĚR KRVE ČI KREVNÍCH SLOŽEK NE ZCELA ZDRAVÉMU DÁRCI

Odběr krve či krevních složek může poškodit ne zcela zdravého dárce, proto provádíme základní vyšetření, která slouží ke všeobecnému posouzení zdravotního stavu dárce.
Všechny abnormálních nálezy jsou dárci oznámeny. Za dočasně nebo trvalé vyřazení z dárcovství odpovídá lékař transfúzního zařízení. O důvodech dočasného nebo trvalého vyřazení z dárcovství je dárce informován.

NEŽÁDOUCÍ REAKCE NA ODBĚR
Jako nežádoucí reakce na odběr (komplikace) se může objevit:
• krevní výron, modřina (špatný vpich, krvácení do podkoží po vpichu), riziko této komplikace lze snížit řádným stlačením místa vpichu po odběru
• celková reakce, mdloby, které jsou způsobeny ne dost rychlým přizpůsobením krevního
oběhu změnám při odběru nebo nepřiměřenou psychickou reakcí. Ke mdlobě dochází nejčastěji u dárců hladovějících, „uhoněných“ a při příliš rychlém opuštění odběrového křesla
• u přístrojových odběrů ( např. plazmaferéze), kde je krev mimotělně míšena s protisrážlivým roztokem, může dojít vlivem kolísání hladiny vápníku k drobným svalovým záškubům (obvykle trnutí jazyka, mravenčení rtů apod.), pokud by nebyl vápník podán nebo rychlost odběru upravena, mohlo by dojít i k větším křečím; důležité je, aby dárce byl řádně poučen a hlásil již první příznaky (zcela výjimečně by mohlo dojít k podobným komplikacím i z jiných příčin, zásady jejich prevence i průběh jsou obdobné)
Všechen materiál používaný k vlastnímu odběru krve i k odběru krve k laboratornímu vyšetření je zásadně k jednorázovému použití.
ŽÁDNÉ RIZIKO PŘENOSU JAKÉKOLI KRVÍ PŘENOSNÉ INFEKCE NA DÁRCE NEHROZÍ !
III. PRÁVA DÁRCE
Dárce má právo :
• kdykoliv změnit své rozhodnutí o darování krve a odstoupit od odběru
• klást dotazy ohledně dárcovství krve a okolností odběru
• na informace o významu dobrovolného a neplaceného dárcovství
• na podrobné vysvětlení metody a typu odběru krve a nebo jejích složek včetně možných rizik spojených s odběrem
• na podrobné vysvětlení důvodů, které brání darování krve či krevní složky pro možné ohrožení zdravotního stavu dárce nebo možné ohrožení zdraví příjemce transfúzního přípravku z nich vyrobeného
• vědět o způsobech předodběrového vyšetření (laboratorního a klinického) a o povinných vyšetřeních, kterým je podrobena darovaná krev
• vědět, jaké jsou možnosti dalšího zpracování a využití krve a krevních složek
• na informaci o tom, že odebraná krev a její složky budou použity uvedeným způsobem, jen pokud splní kritéria bezpečnosti a jakosti
• na informace o svém zdravotním stavu a výsledku povinných laboratorních vyšetření
• na soukromí při pohovoru s lékařem a během klinického vyšetření
• na ochranu před zneužitím jakýchkoliv informací týkajících se darování jeho krve a jeho zdravotního stavu
• na informaci o uchovávání osobních dat a dalších údajů o zdravotním stavu a o jejich ochraně před zneužitím dle platných zákonů
 

Doplněk transfúzního oddělení Zlín k poučení dárce krve

Informace k vyšetření odebrané krve

K vyšetření Vámi darované krve používáme metody – tzv. screeningové testy, které mají co největší záchytnost některých infekcí přenosných krví (HIV, žlutenky typu B a C, Syphilis = lues). V případě reakce v záchytovém testu označujeme standardně vzorek za „reaktivní“ a vydání transfúzních přípravků vyrobených z Vaší krve pozastavujeme a odesíláme k likvidaci.

Vzorek označený jako „reaktivní“ dále vyšetřujeme k potvrzení
(tzv. „ konfirmace“), případně zveme dárce ke kontrolnímu odběru. Při potvrzení „skutečné pozitivity“ vyšetření, dárce informujeme a je-li zapotřebí, zajišťujeme další sledování a případnou léčbu. V případě opakovaně „ reaktivního“ nálezu a negativního závěru při konfirmačním vyšetření – dárce informujeme, že jde o „ falešnou pozitivitu“, která nevyžaduje žádnou další péči (sledování či léčbu). Takového dárce jsme nuceni trvale vyřadit z dárcovství a pokud transfúzní lékař rozhodne, můžeme ověřit falešnou pozitivitu ještě jednou s 6 měsíčním odstupem.
Při každém odběru vyšetřujeme také hladinu jaterního enzymu ALT,
k jehož zvýšení v krvi může dojít při jaterním poškození – např. při infekční žloutence, dále u řady dalších onemocnění, ale např. i po větší fyzické námaze, po dietní chybě apod.
Všechen materiál používaný k vlastnímu odběru i k odběru za účelem laboratorního vyšetření je zásadně na jedno použití. Nehrozí tedy riziko přenosu jakékoli infekce na dárce.

Informace k dotazníku

V dotazníku dárce se Vás ptáme na další důležité podmínky pro darování krve. Jde nám hlavně o to, abychom Vám odběrem nezpůsobili nějaké fyzické obtíže a zabránili přenosu infekce (třeba i pro Vás banální virózy) na pozdější příjemce přípravků vyrobených z Vámi darované krve.
Pokud Vám některé otázky v dotazníku nebo v poučení dárce nebudou zcela jasné, neváhejte a optejte se prosím vyšetřujícího lékaře.


Mezi zaměstnání a koníčky se zvýšenými nároky na pozornost patří: piloti, řidiči hromadné dopravy, pracovníci ve výškách, dále horolezectví, potápění, paragliding apod. Zde je po odběru krve nebo plazmy třeba počítat s delší dobou odpočinku.

Mezi tropické a „exotické“ oblasti patří např. Afrika, Střední a Jižní Amerika, Dálný východ, Indonézie a Tichomoří. Pokud jste tyto oblasti navštívili, neopomeňte to prosím uvést v dotazníku. Děkujeme.


Ochrana a bezpečnost dat

Vážení dárci, jsme si vědomi, že v dnešní době jsou některá soukromá a citlivá data snadno zneužitelná, ale máme velký zájem na tom, aby jste nám zachovali i nadále přízeň a měli jistotu, že všechny informace, data (ať v elektronické či tištěné podobě) – včetně výsledků Vašich vyšetření jsou evidovány při dodržování povinné mlčenlivosti dle platného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a při dodržování zásad lékařského tajemství budou používány v rámci transfúzní služby (např. referenční laboratoře pro infekční choroby, registr vyřazených dárců krve, registr dárců krve se vzácnou krevní skupinou, aj.). Některé Vaše osobní údaje budou sděleny subjektům ČČK pro potřeby odměňování dárců.
Možnost informovat transfúzní stanici o následující události

Některé krví přenosné infekce mají delší tzv. inkubační dobu (to je doba od nakažení do propuknutí infekce) a v této době, ač nemáte příznaky onemocnění, může být přenesena krví dárce na pozdějšího příjemce.
Pokud by se u Vás někdy později po odběru krve objevily příznaky infekčního onemocnění, prosím, co nejdříve nás informujte o této následující události, ať můžeme včas provést preventivní opatření a předejít postižení pozdějších příjemců.
Co v případě, že zjistíme abnormální výsledky krevních testů?

V případě, že po odběru výsledky krevních testů vykazují některé abnormality s významem pro dárcovo zdraví, informujeme písemně (dopisem) dárce domů, na adresu bydliště a současně i jeho praktického lékaře. Pokud je nutno zveme si pak sami dárce ke kontrolnímu odběru.
 
 


JAK PROBÍHÁ ODBĚR?


Uvedený postup je obecně používaný postup při odběrech dárců plné krve. Dárce, který se dostaví na transfuzní oddělení, se nejprve zaregistruje v evidenci dárců krve, dostane pořadové číslo. V klidu si vyplní Dotazník dárce krve (důležitý je podpis - informovaný souhlas s odběrem - prohlášení dárce), přečte si tzv.Poučení dárce krve – běžní dárci (stoly v čekárně). Na základě vyplněného dotazníku a po kontrole potřebných dokladů je mu zavedena karta, je zadán do počítačového systému. (Na některých pracovištích je dárce evidován pouze počítačem a papírové karty vůbec nevedou).

V dalším kroku se dárce podrobí základnímu laboratornímu vyšetření - je mu proveden odběr ze žíly na krevní obraz – zjišťují se hodnoty krevního obrazu (zda má dostatek krvinek, zda u dárce neprobíhá skrytě nějaké onemocnění). Na výsledek tohoto testu si dárce musí chvíli počkat, mezitím se smí občerstvit – čaj a rohlík.

Dárci jsou pak zváni na vyšetření lékařem, který dárci změří tlak a puls a provede základní vyšetření. Projde s dárcem dotazník, zkontroluje zda je zodpovězena každá otázka . Je - li dárce způsobilý, poznamená to lékař do karty i do počítače a dárce může být odebrán. V opačném případě je též proveden záznam, lékař dárci doporučí další postup, Informuje jej, jsou-li důvody vyřazení trvalé nebo dočasné a za jakých podmínek bude moci eventuelně krev darovat v budoucnu.
 
Pokud je dárce propuštěn k odběru, po vyzvání půjde do předodběrové místnosti, kde se připraví – umyje si loketní jamky, nazuje návleky a půjde opět po vyzvání do odběrového sálu.

Vlastní odběr pak provádí odběrové sestry v odběrovém sále. Před vlastním odběrem plné krve odběrová sestra provede ještě kontrolu totožnosti dárce, provede kontrolu odběrového čísla (zda souhlasí s číslem uvedeným na odběrovém vaku). Odběrová sestra provede dezinfekci místa vpichu a pak samotný odběr plné krve.
Standardní odběr činí 450 ml, odběr trvá obvykle méně než 10 minut. Odebraný odběr krve se v organismu dárce nahradí během několika hodin, plasmatické bílkoviny a krevní destičky během několika dní, červené krvinky během cca 2-3 týdnů.

Odběry se provádí do plastových odběrových vaků. Zpravidla se nejedná o jednoduché vaky (ty se používají ji výjimečně), ale o celé systémy troj, čtyř i vícečetných vaků, které jsou navzájem napojeny hadičkami a hadička vedoucí od odběrového vaku je zakončena jehlou. Tak je zaručeno, že celý proces odběru a zpracování krve se děje tzv. uzavřeným způsobem, kde jediný kontakt se zevním prostředím je vpich jehly do žíly dárce.

V žádném případě tedy není nutné se obávat rizika nákazy dárce během odběru. Jakékoliv nepříjemné pocity, pocit horka, slabost, točení hlavy či pocit zvracení je nutné ihned hlásit odběrové sestře. Po odběru se nedoporučuje ihned vstát z lůžka, klidně si dárce smí ještě odpočinout, poležet, na přání mu doneseme tekutiny.

Po odběru dárce dostane v odběrovém sále poukázku na občerstvení v jídelně naší nemocnice.
 
Po odběru dárci doporučujeme posedět ještě v čekárně a držet tampon minimálně 10 minut (prevence modřiny v místě vpichu), je možné též vypít šálek kávy či čaje, dostane džus a čokoládu. Poté se dárce ohlásí opět v evidenci, dostane potvrzení o darování krve, případně potvrzení na odpis daní, podle pojišťovny dostane dárce vitamíny.

CO SE DĚJE S VAŠÍ KRVÍ DÁL?

Do procesu zpracování nepatří jenom rozdělení odebrané krve na jednotlivé složky, ale veškerá povinná laboratorní vyšetření, označení (štítkování) vaků s transfúzními přípravky a případně další manipulacepřed tím, než je transfuzní přípravek uložen do skladovacího boxu.

Klasický odběr plné krve.

Jak již bylo uvedeno, plná krev jako taková, se dnes již prakticky nepoužívá. Každá odebraná krev je zpracována minimálně na erytrocytový koncentrát a plasmu, případně ještě na krevní destičky. Toto rozdělení, tj. vlastní zpracování krve, je dnes díky plastovým vakům podstatně jednodušší a hlavně bezpečnější z hlediska kvality výsledného přípravku než dříve, kdy byla krev odebírána do láhví. Bezpečnost spočívá zejména v tom, že odběry i zpracování probíhá v tzv. uzavřeném systému, tj. že při rozdělování a přemisťování jednotlivých krevních součástí nedochází ke kontaktu zpracovávané krve s vnějším prostředím, tj. ani vzduchem. Je to umožněno tím, že na odběrový vak jsou již rovnou hadičkami napojeny další vaky, které jsou určeny pro jednotlivé krevní složky. Jedná se tedy o různé systémy troj-, čtyř-, pětivaků apod. Po jejich naplnění je pak vak s příslušnou krevní složkou „odpájen“ od ostatních vaků. Jediným kontaktem s vnějším prostředím, a porušením uzavřeného systému, je tak pouze zavedení jehly do žíly dárce. K vlastnímu rozdělení erytrocytů od plazmy dojde odstředěním ve speciální odstředivce při vysoké rychlosti (až 4000 ot/min) 10-20 min. Dnešní transfúzní odstředivky pojmou najednou až 12 vaků s odebranou krví, jsou chlazené a programovatelné.
Po odstředění se vaky opatrně vyjmou z centrifugy a vlastní oddělení, resp. přemístění jednotlivých složek krve se provádí na tzv. krevních lisech, které jsou buď ruční nebo zcela automatizované. Princip spočívá v tom, že se vak s krví, která je již po odstředění rozdělena na plazmu (horní polovina), buffy-coat, (tenká bělavá vrstva uprostřed, která obsahuje trombocyty a leukocyty) a erytrocyty (spodní polovina) vloží do otevřeného lisu, tj. mezi 2 plochy, jejímž stlačením se postupně přemístí jednotlivé krevní součásti do satelitních vaků. Červené krvinky jsou smíchány s výživným roztokem a skladují se při teplotě 2-6°C, doba použitelnosti je 42 dnů.

Velmi důležitou součástí zpracování krve jsou laboratorní vyšetření.

Každá odebraná krev se po odběru vyšetřuje na krevní skupinu a provádí se záchyt tzv. nepravidelných protilátek proti erytrocytům (jejich eventuální přítomnost krev vyřazuje z dalšího použití, krev dárce by nebyla slučitelná s krví příjemce) a na známky některých krví přenosných infekčních chorob, tj. infekční zánět jater (žloutenku) typu B a C, AIDS a syfilis. Dále se ještě vyšetřuje jeden parametr jaterních testů (ALT), jako také jedna z případných známek zánětu jater. Všechna uvedená laboratorní vyšetření se provádí z krve odebrané do zkumavek při odběru dárce.
Zvláštním procesem po oddělení musí projít ještě plasma, a to je tzv. šokové zmrazení. Plazma, která se uchovává v zmrazeném stavu (pod -30°C a méně), musí být do zmrazeného skupenství uvedena co nerychleji(do hodiny), protože jen takový způsob zabezpečí co nejmenší ztráty aktivity tzv. labilních koagulačních faktorů, zejména faktoru VIII. Doba použitelnosti je 2 roky. V praxi šokové zmrazení představuje vložení vaků s plazmou do tzv. šokového zmrazovače, tj. speciálního mrazícího zařízení, kde je v kapalinové lázni (lihobenzin) nebo cirkulujícím vzduchem plasma během několika desítek minut zmražena. Plazmu vyrábíme klinickou, která se používá pro pacienty hospitalizované v naší nemocnici a dále plazmu určenou k průmyslovému zpracování. klinická plazma určená pro pacienty musí být 6 měsíců v karanténě. Po 6 měsících musí být dárce znovu vyšetřen na virové markery, teprve pak může být plazma aplikována.

Kontrola virových markerů je prováděna buď při darování a nebo jen po odebrání vzorku krve. Můžete se tak setkat i Vy s tím, že Vám bude doručena pozvánka k odběru vzorku krve.(viz.následující text).

Veškeré údaje o zpracování a laboratorním vyšetření se průběžně zapisují, případně automaticky ukládají do počítačového informačního systému, kterým jsou dnes povinně vybavena všechna transfúzní oddělení.

Celý proces zpracování krve je během 1-2 dnů ukončen tzv. propuštěním, kdy zodpovědný pracovník (zpravidla lékař) zhodnotí výsledky zpracování a laboratorních testů a každý jednotlivý transfúzní přípravek uvolní k použití nebo vyřadí do likvidace. Po tomto velmi důležitém úkonu jsou vaky s transfúzními přípravky opatřeny štítky, které jsou tištěny přímo na transfúzní stanici speciální termotiskárnou a prostřednictvím počítačového systému.
Na konečném štítku jsou uvedeny apod. důležité údaje týkající transfúzního přípravku, jako je výrobce (transfúzní stanice) a jeho registrační číslo, krevní skupina, množství, složení použitého protisrážlivého roztoku, negativita v předepsaných testech, skladovací podmínky apod. Většina důležitých údajů je též zobrazena formou čárového kódu. 

Nakonec následuje uskladnění přípravků v příslušných chladících a mrazících boxech. 
 

NOVINKA PRO DÁRCE KRVE

Transfúzní služba ČR se snaží co nejvíce přizpůsobit trendům Evropské unie. K nim patří i možnost tzv. "diskrétního samovyloučení po odběru"

Jedním z nejdůležitějších kroků v zajištění bezpečnosti přípravků vyrobených z Vámi darované krve a plazmy a tím i života a zdraví konečných příjemců = pacientů, je vyloučení rizikových dárců !

Pro nás z toho vyplývá následující:
- Může nastat situace, kdy se vaše krev stane jednorázově v den odběru z jakéhokoliv důvodu riziková pro příjemce, např. jednorázová větší konzumace alkoholu, jednorázový kontakt s osobou s vyšším rizikem výskytu infekce přenosné krví,…
- Dále je možné, že s námi z jakéhokoliv důvodu nechcete o této situaci mluvit ani ji uvádět v dotazníku pro dárce krve.
I za těchto okolností můžete chránit příjemce před rizikem podání této krve následujícím způsobem samovyloučení ( tj. vlastní vyloučení ).

Formulář Samovyloučení najdete na těchto místech:
- okénko evidence dárců krve
- předodběrový box
- místnost vstupu dárců na transfůzní oddělení

Do formuláře Samovyloučení napište své rodné číslo a datum. Své rozhodnutí potvrďte podpisem. Takto vyplněný formulář vhoďte do schránky označené nápisem SAMOVYLOUČENÍ.
Schránka je umístěna v místnosti vstupu dárců na TO.

 

Po získání nových informací jsem si během pobytu na transfúzní stanici
uvědomil(a), že transfúzní přípravky vyrobené z mé právě odebrané krve by mohly být rizikové pro příjemce. Proto prosím, abyste tento odběr již nepoužili k dalšímuzpracování.
RČ:………………………
datum:……………………                podpis:…………………………….
Ochrana Vašich osobních dat je na TO zajištěna.
Děkujeme za pochopení a vaši spolupráci.
 

ZDRAVOTNÍ PŘEKÁŽKY DAROVÁNÍ KRVE

Vážení dárci
děkujeme Vám, že stále v hojném počtu navštěvujete naší transfúzní stanici s ušlechtilým cílem darovat nenahraditelnou tekutinu – krev nebo její složky.
Mohou však nastat situace, kdy Vaši krev od Vás nemůžeme přijmout poněvadž by to mohlo ohrozit zdravotní stav Váš nebo případného příjemce Vaší krve.
Rozhodli jsme se proto, že Vás seznámíme s kritérii dočasného vyřazení z darování krve.
Tím se budete moci sami lépe zorientovat, zda Váš zdravotní stav vyhovuje daným kritériím a zda nebudete zbytečně vážit cestu do našeho zařízení.

Odběr je možný nejdříve za:

3 dny 
 • po ukončení hyposenzibilizace pro alergii
 • po vymizení projevů alergie (senná rýma)
 • extrakce zubů a krvavé stomatologické výkony bez infekční komplikace (bez antibiotické terapie)

7 dnů  
 • po zhojení ambulantně provedeného chirurgického zákroku 
  (šití drobné rány,odstranění stehů atd.) 

2 týdny
 • opar (herpes) – po odeznění příznaků

1 měsíc
 • po očkování proti tetanu, chřipce, žloutence A, B, meningokoku, pneumokoku, klíšťové encefalitidě, encefalitidě, choleře
 • po očkování proti tuberkulóze, zarděnkám, spalničkám, obrně (p. o.), příušnicím, žluté zimnici
 • po kontaktu s infekční chorobou, pokud není známa infekce
 • po uzdravení z kašle, rýmy, chřipky
 • po dobrání antibiotik
 • po odstranění přisátého klíštěte bez reakce

6 měsíců
 • operace, lékařské zákroky - větší operace, je-li pak klinický obraz normální
 • po fibroskopickém (endoskopickém) vyšetření nebo zákroku (gastroskopie, kolonoskopie atd.)
 • po konzervativním odléčení vředové choroby žaludku
 • po skončení antikoagulační léčby při žilních trombózách (tito dárci nejsou vhodní na separátory)
 • po návratu z tropických nebo malarických oblastí
 • po akupunktuře, tetování, permanentní make-up, piercingu, propichování uší
 • po ukončení kojení

1 rok 
 • po přijmutí transfuze
 • po septickém stavu
 • po úplném uzdravení z nakažení kapavkou
 • po úzkém jednorázovém kontaktu s hepatitidou B, C
 • po ukončení léčby Lymské boreliózy

Přestože je darování krve pro zdravého člověka bezpečné, může občas docházet ke kolapsovým stavům (omdlení). Je proto vhodné se v den odběru vyhnout činnostem, kde by mohlo dojít k ohrožení života (extrémní sporty, řízení vozidel MHD apod.). V případě pilotování letadla je doporučena až týdenní pauza.

Pro ženy:
1 měsíc     - po skončení kojení
6 měsíců   - po interrupci, mimoděložním těhotenství
9 měsíců   - po porodu

Není vhodné darovat v době menses. 


Z čeho se skládá krev?


Lidská krev je červená tekutina kolující v cévním systému těla a plní tyto základní úkoly:

1. roznáší ke tkáním kyslík a odvádí oxid uhličitý


2. roznáší ke tkáním živiny a odvádí zplodiny látkové
přeměny (metabolismu)


3. podílí se na obranyschopnosti (imunitě) organismu


4. podílí se na udržování tělesné teploty 
Oběh krve zajišťuje srdce a to ve dvou oběhových systémech. Tzv. malý krevní oběh vede přes plíce, kde je krev okysličena a tzv. velký krevní oběh rozvádí tepnami (artériemi) krev do tkání, kde v kapilárách odevzdá kyslík a přijme oxid uhličitý a žílami (vénami) se vrací zpět.

Průměrná osoba má 4-5 litrů krve a teprve akutní (náhlá) ztráta více než 1/3 celkového objemu krve znamená přímé ohrožení života. Krev se skládá z krevních tělísek (krvinek) a plasmy a to zhruba v poměru 1:1.

Červené krvinky (erytrocyty) jsou tělíska diskovitého tvaru, která na rozdíl od běžných buněk nemají jádro. Jejich hlavní funkcí je přenos kyslíku a oxidu uhličitého prostřednictvím červeného krevního barviva - hemoglobinu. Množství erytrocytů je 4-5 x 1012/l krve.

Bílé krvinky (leukocyty) jsou důležitou součástí obranného (imunitního) systému organismu. Na obraně proti infekci se podílí jednak přímou likvidací např. bakterií a jednak tvorbou protilátek. Jejich množství je 4-9 x 109/l krve.

Krevní destičky (trombocyty) nejsou buňky v pravém slova smyslu, ale odštěpky mateřských buněk, tzv. megakaryocytů, které se podílí na složitém mechanismu srážení krve, tj. zástavy krvácení. Jejich množství je 150 - 300 x 109/l krve.

Plazma je tekutá součást krve a jedná se vodní roztok bílkovin a solí a představuje vlastní transportní prostřední pro živiny, odpadní látky, hormony, obranné látky (imunoglobuliny), ale též pro léky a infekci. Nejdůležitější součásti plasmy je bílkovina albumin, dále jsou to imunoglobuliny, bílkoviny důležité pro srážení krve, hormony
.

 

Oceňování dárců


Transfúzní služba ve vyspělých zemích je založena na zásadách 1.národní soběstačnosti v krvi a 2. bezpříspěvkového darování krve. Tyto principy byly stanoveny kromě hlediska etického a dále, aby se krev nestala předmětem nežádoucího obchodu, zejména z důvodu bezpečnosti. V tomto ohledu hraje klíčovou roli princip bezpříspěvkových odběrů, protože pouze dárce, který není motivován přímou finanční částkou je z hlediska moderního pojetí dostatečně bezpečný.

Mezinárodně přijatou definici bezpříspěvkového darování krve zformulovala Liga červeného kříže a červeného půlměsíce a její znění je následující:

“Dobrovolní bezpříspěvkoví dárci krve jsou ti, kteří dávají krev, plazmu nebo další součásti krve ze své vlastní svobodné vůle, aniž za to dostali odměnu ve formě peněz nebo něčeho jiného, co může být považováno za ekvivalent peněz, například čas z pracovní doby přesahující čas nezbytný na cestu tam a zpět a na odběr samotný. Malé pozornosti, občerstvení a úhrada přímých cestovních výloh jsou s bezpříspěvkovým darování krve slučitelné“.

V České republice morální oceňování bezpříspěvkových dárců krve provádí od roku 1960 Československý, resp. Český červený kříž a to několika stupni, podle počtu bezpříspěvkových odběrů:

Za 1. odběr je udělen odznak „kapka krve“.


 
Za 10 odběrů bronzová medaile prof. Janského, za 20 odběrů stříbrná medaile a za 40 odběrů zlatá medaile.Dále jsou udělovány zlaté kříže:
 
III.stupně za 80 odběrů, II.stupně za 120 odběrů a I.stupně za 160 odběrů.

 
 
 

Jako jeden odběr se od roku 1998 počítá shodně kterýkoli odběr krve nebo jejích složek, tj. odběr plné krve, stejně jako odběr plazmy nebo krevních destiček. Jedinou výjimkou je odběr dvojité erytrocytaferézy, který se započítává jako 2 odběry.

Dárce krve oceňuje tedy Český červený a kříž a to vždy územní spolek podle bydliště dárce (trvalého nebo přechodného).

Legislativa dárcovství krve


Akt darování krve je v legislativě České republiky uveden v řadě obecně závazných právních přepisů, jejichž společným jmenovatelem je, že darování krve a jejích složek je považováno za úkon ve veřejném zájmu, na který je ještě nutno brát zvláštní zřetel.

Protože celá problematika není bohužel v současném právním řádu pojata příliš systematicky a orientace ve spleti právních předpisů je pro laika velmi obtížná, uvádíme seznam všech nyní platných právních norem, které se týkají dárcovství krve.

Zákoník práce – Zák. 262/2006 Sb.

Část VIII.

Překážky v práci

Díl 2

Překážky v práci z důvodu obecného zájmu:

Hlava I: Překážky v práci na straně zaměstnance

§ 203 Jiné úkony v obecném zájmu

(2) Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu zaměstnanci

d) k činnosti dárce při odběru krve a při aferéze; přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci,

Hlava II: Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance

§ 206

(1) Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak zaměstnanec uvědomí zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu.

(2) Překážku v práci je zaměstnanec povinen prokázat zaměstnavateli. Ke splnění povinnosti podle věty první jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost.

(3) Náhrada mzdy nebo platu zaměstnanci nepřísluší, jestliže neomluveně zameškal převážnou část směny v kalendářním měsíci, kdy mu bylo poskytnuto pracovní volno, nebo jestliže se po skončení pracovního volna bez vážného důvodu včas nevrátí do práce. Neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se sčítají.

(4) Jestliže je podle zvláštního právního předpisu zaměstnanec uvolněn pro překážku v práci z důvodu obecného zájmu, je právnická nebo fyzická osoba, pro kterou byl zaměstnanec činný, popřípadě z jejíhož podnětu byl uvolněn, povinna uhradit zaměstnavateli, u něhož byl zaměstnanec v době uvolnění v pracovním poměru, náhradu mzdy nebo platu, která byla zaměstnanci poskytnuta, pokud se s touto právnickou nebo fyzickou osobou nedohodl na upuštění od úhrady.

(5) Podle odstavce 4 se hradí náhrada mzdy nebo platu, kterou uvolňující zaměstnavatel poskytl podle tohoto zákona (§ 351 až 362); neuhrazuje se náhrada mzdy nebo platu nad rozsah stanovený tímto zákonem.
Zákon o dani z příjmů č. 586/92 Sb

§ 15

Nezdanitelná část základu daně

(8) Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území ČR na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2000 Kč.

Metodické opatření MZd ČR Č.j.15288/97/OZP/2-3/1-10.4.1997

Předmět činnosti transfúzní služby:

• dárcovská politika spolupráce při jejím prosazování…

Principy činnosti:

• z důvodů zdravotních, etických i právních je usilováno o dobrovolné bezplatné dárcovství krve, přičemž se vychází z definice „dobrovolného bezplatného dárcovství krve“ přijaté Federací Červeného kříže a Červeného půlměsíce a doporučení Rady Evropy č.88.

• darování krve nebo jejích složek je považováno za úkon v obecném zájmu…

Na závěr po přehledu právnických citací o úkonu ve veřejném zájmu a dárcovství krve proveďte prosím srovnání s definicí bezpříspěvkové dárcovství krve tak, jak ji přijala Liga společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce a jak byla publikována v rámci přijatý zásad krevní politiky ČČK začátkem tohoto roku:

Dobrovolní bezpříspěvkoví dárci krve jsou ti, kteří dávají krev, plasmu nebo další součásti krve ze své vlastní svobodné vůle, aniž za to dostali odměnu ve formě peněz nebo něčeho jiného, co může být považováno za ekvivalent peněz, například čas z pracovní doby přesahující čas nezbytný na cestu tam a zpět a na odběr samotný. Malé pozornosti, občerstvení a úhrada přímých cestovních výloh jsou s BDK slučitelné. (definice formulovaná Mezinárodní ligou ČK a ČP)


Nadstandardní služby pro dárce krve, které poskytují zdravotní pojišťovny


(údaje jsou platné k 1. 1. 2013)

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
Pro naše pojištěnce - bezpříspěvkové dárce krve a dárce kostní dřeně, jsme připravili zvýhodněné cestovní pojištění a také bodové zvýhodnění v rámci programu Zdravý život.

Podrobnější informace o uvedené nabídce naleznete na www.vzp.cz – klienti – výhody a příspěvky – výhody pro dárce krve

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna

Příspěvky pro dárce krve, krevní plazmy a krevních derivátů:
- bezpříspěvkovým dárcům krve, krevní plazmy a krevních derivátů lze poskytnout za každý třetí odběr dárkovou poukázku v hodnotě 300,- Kč
- dárcům, kteří získají stříbrnou Janského plaketu (20 odběrů), se poskytne poukázka v hodnotě 500,- Kč
- Dárcům zlaté Janského plakety (40 odběrů) činí hodnota poukázky 1000,- Kč.
- Dárcům, kteří získají Zlatý kříž (3. tř. za 80 odběrů, 2. tř. za 120 odběrů, 1. tř. za 160 odběrů), lze poskytnout poukázku v hodnotě 2000,- Kč.
- U dárců kostní dřeně lze poskytnout poukázku v hodnotě 2000,- Kč. Příspěvek se neposkytuje za dárcovství v zahraničí.

Pozn.: Poukázku lze poskytovat pouze v průběhu roku, kdy byl realizován třetí odběr. Nelze ji uplatnit zpětně za předcházející roky. Příspěvek lze poskytnout pouze v roce, ve kterém je ocenění uděleno.

K poskytnutí příspěvku je třeba předložit následující doklady:
Žádost o poskytnutí příspěvku (formulář je možno stáhnout z internetu nebo získat na pobočce VoZP ČR),
kopii legitimace dárce krve nebo doklad zdravotnického zařízení o provedeném úkonu,
kopii dokladu o udělení stříbrné, zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže,
dárci kostní dřeně předloží originál dokladu o odběru.

Pozn.: Příspěvek za získání Janského plakety a Zlatého kříže lze poskytnout až po obdržení ocenění od Českého červeného kříže.


205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Dárce krve obdrží v transfuzním oddělení bezprostředně po odběru 1 balení vitamínů.


207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
Dárce krve obdrží v transfuzním oddělení bezprostředně po odběru 1 balení vitamínů.


211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
Dárce krve si zakoupí vitamín v lékárně a požádá ZP MV ČR o příspěvek.

Výše příspěvku činí max. 80,- Kč.


213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna


Bezpříspěvkovým dárcům krve poskytujeme vitamíny
, které jsou dárcům bezprostředně po odběru vydány na transfuzním oddělení.

Příspěvek na úhradu vybraných aktivit podporujících zdraví těm, kteří darovali krev:
nejméně 10x (Bronzová a Stříbrná Janského plaketa), přičemž poslední odběr musí být po 1.1.2008,
a to do výše 500 Kč
nejméně 40x (Zlatá Janského plaketa) do výše 1.000 Kč
nejméně 80x (Zlatý kříž ČČK 3. třídy) do výše 1.500 Kč
nejméně 120x (Zlatý kříž ČČK 1. a 2. třídy) do výše 3.000 Kč
Příspěvek na úhradu vybraných aktivit podporujících zdraví těm, kteří darovali kostní dřeň do výše 3.000 Kč.


Dárce krve nebo kostní dřeně může příspěvek 500,-Kč využít na úhradu:
- nákupu v lékárnách, prodejnách zdravotnické techniky
- nákupu v prodejnách oční optiky
- léčby zrakových vad laserem
- očkování a ošetření nehrazeného ze zdravotního pojištění
- stomatologické péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Dárce krve s příspěvkem 1.000 Kč, 1.500 Kč nebo 3.000 Kč

a kostní dřeně s příspěvkem 3.000 Kč může příspěvek využít na úhradu:
- ozdravných pobytů
- nákupu permanentky na plavání.


SPECIÁLNÍ ODBĚROVÉ POSTUPY

V této kapitole jsou popsány specielní odběry jednotlivých krevních součástí, tzv. odběry aferetické (aferézy), při který se odebírá pouze jedna, předem určená krevní složka.

Aferézami je možné odebírat samotnou lidskou plazmu (plazmaferéza), krevní destičky – trombocyty (trombocytaferéza), bílé nebo červené krvinky (leukocytaferéza nebo erytrocytaféza). Původně se tyto odběry prováděly pouze tzv. manuálním způsobem, tj. opakovanými odběry plné krve od dárce s následnou centrifugací, odstraněním příslušné složky a vrácením zbylé krve zpět dárci. Obrovského rozvoje ale aferetické metody dosáhly zavedením přístrojových odběrů pomocí separátorů krevních komponent v druhé polovině 80. a zejména v 90. letech.

Plazmaferéza

Plazmaferézou je dárci odebrána samotná lidská plazma a krvinky jsou vráceny zpět. Rozvoj plazmaferéz je spojen zejména s rozvojem průmyslového zpracování plazmy na jednotlivé bílkovinné součásti plazmy jako léky – tzv. krevní deriváty. Jedná se zejména o albumin, který se používá jako krevní náhrada při velkých ztrátách, při vážných onemocnění ledvin, jater a dalších onemocněních. Imunoglobuliny, které pomáhají pacientům s těžkými infekcemi, poruchou imunity a v poslední době jsou velmi moderním lékem při léčbě tzv. systémových onemocnění. Faktor VIII (antihemofilický globulin) a faktor IX – jsou nenahraditelnými léky při léčbě vrozené krvácivosti (hemofilie) typu A a B.
Antitrombin III – jedná o důležitý lék při řešení získaných poruch krvácivosti při těžkých chirurgických a gynekologických stavech. Dalším využitím plazmy je též pochopitelně možnost jejího použití jako plazmy klinické k přímému podání pacientovi.
V každém případě se plazma po odběru mrazí a ve zmrazeném stavu skladuje.
Jak již bylo řečeno, plazmaferéza se provádí zejména pomocí přístrojů – separátorů. Na odběry plazmy se zpravidla používají tzv. diskontinuální separátory, které používají pouze jeden žilní přístup (tj. vpich pouze jedné jehly do jedné ruky). Odběr probíhá v několika cyklech, kdy v jednom cyklu je odebráno cca 2 dcl krve, která je rozdělena na plazmu a krvinky (podle typu přístroje buď pouze odstředěním nebo současně i membránovou filtrací). Plazma je rovnou sbírána do sběrného vaku a krvinky jsou posléze vráceny zpět do oběhu dárce. Takových cyklů je podle nastaveného objemu odebírané plazmy 7 – 12 a celý proces tvá 30 – 45 minut. Množství odebrané plazmy se zpravidla nastavuje podle hmotnosti dárce na celkových 600 - 800 ml. Část odebraného objemu je dárci hrazena dodávkou fyziologického roztoku ( tj. 0,9% roztoku NaCl ), část je mu dodána jako tekutiny při občerstvení. Celý popsaný proces probíhá v uzavřeném jednorázovém odběrovém setu, tj. soustavě hadiček, vaků a malého plastového zařízení na rozdělení krve. Krev, plazma a náhradní roztoky v hadičkách jsou poháněny zvenčí peristaltickými pumpami, stejně jako centrifugační modul pomocí vnější hřídelky. Po použití se oddělí vak s plazmou a zbylý set se zlikviduje.
Jedná se o metodu z hlediska kvality odběru, odebrané plazmy a její výtěžnosti velmi efektivní, nicméně finančně dosti náročnou. Přes poněkud větší dyskomfort a časovou zátěž při odběru ve srovnání s odběry plné krve se jedná o výkon, který organizmus dárce méně zatěžuje, protože obnova odebraných tekutin a bílkovin je záležitostí max. 24 hodin. Z tohoto důvodu se odběry plazmy mohou provádět častěji. Plazmaferéza není ovšem výkon, který slouží pouze k odběru dárců, ale též jako apod. léčebný zákrok při řadě onemocnění, kdy je potřebné odstranit škodlivou látku z těla obsaženou v plazmě, kterou jiným způsobem odstranit nelze (např. dialýzou). Jedná se například při odstraňování nadbytečných bílkovin při mnohočetném myelomu nebo lipidů při dědičných hyperlipidémiích.


K léčebným plazmaferézám se pak používají tzv. kontinuální separátory se dvěma žilními přístupy, kdy z jedné paže se provádí odběr a do druhé návrat. Při takovém odběru je ovšem nutné odebrat alespoň 2-3 l plazmy, která se hradí albuminem, zmraženou plazmou a fyziologických roztokem. Doba odběru je 2-3 hodiny.

Trombocytaferéza

-provádíme

Dnes se odběr trombocytů provádí výhradně pomocí separátorů. Separátorové krevní destičky se používají zejména pro pacienty s útlumem krvetvorby po radikální protinádorové léčbě cytostatiky a ozařováním a pro pacienty v průběhu transplantace kostní dřeně. Tento odběr je pouze na objednání, je časově náročnější (trvá zhruba 1,5 hodiny), provádět se smí 1 x za 2 týdny, nejvýše pak 24 x za rok. Provádí se ze dvou vpichů (jsou nutné dobré žíly na obou rukách). Na separátoru mohou darovat ženy i muži, ideálně by člověk měl mít alespoň 70 kg. V současné době vytváříme registr dárců vhodných a ochotných darovat destičky na separátoru.

Leukocytaferéza.

Sběr leukocytů metodou leukocytoferézy se provádí poměrně zřídka a pouze na specializovaných pracovištích pro nemnohé případy hematologických chorob s jinak nezvládnutelným naprostým nedostatkem bílých krvinek. Příbuzným a častěji prováděným odběrem (rovněž ve specializovaných centrech) je sběr tzv. kmenových buněk, které mohou nahradit kostní dřeň pro účely transplantace.

Erytrocytaferéza

- provádíme léčebné erytrocytaferézy

Do nedávné doby erytrocytoferézy rozhodně nepatřily mezi rutinně prováděné výkony. Nástup nových technologií umožnil v poslední době rozšíření této metodiky jako standardně a běžné prováděného odběru, který je velmi efektivní z hlediska získávání potřebných červených krvinek, protože umožňuje během jednoho sezení odebrat 2 plnohodnotné jednotky vysoce kvalitního erytrocytárního koncentrátu, při stejně velikém odebraném objemu krve, jako při odběrech plné krve. Tyto odběry jsou vhodné zejména pro získávání vzácnějších a potřebných krvinek, jako jsou erytrocyty univerzální skupiny 0 Rh negativní, ale i Rh pozitivní a vzácných kombinací dalších krevních antigenů, dále pro účely autotransfúzí. Dále jsou erytrocytoferézy využívány jako léčebná metoda při odstraňování přebytečných krvinek při chorobách způsobujících jejich nadprodukci, jako je polycytemia vera.

Napište nám své připomínky, náměty, názory. 

S dotazy týkajícími se Vašeho zdraví se obracejte telefonicky přes odkaz Kontakty nebo Ambulance konkrétního oddělení.

   

Pro odeslání dotazu vyplňte prosím následující kód:
Captcha
Položky označené (*) jsou povinné.