Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Hematologicko-transfuzní oddělení

Hematologicko-transfuzní oddělení

Transfuzní oddělení

Zajišťuje odběry krve od dobrovolných dárců.
Odebranou krev zpracovává, a to především na přípravky pro klinické použití (část posílá k dalšímu zpracování na výrobu krevních derivátů). Provádí nezbytná vyšetření krve a opatření k zajištění bezpečnosti podaných transfuzních přípravků. 
Odběry probíhají každý den od 6.00 do 9.00 hodin, v úterý od 13.00 do 16.00 hodin.
Odběry krve u pacientů pro plánované zákroky – autologní odběry – provádíme v úterý 7.00 – 12.00 hodin. Tyto činnosti na základě povolení státních orgánů zajišťuje personál mající předepsané vzdělání, praxi a je speciálně proškolen k vykonávání svých pracovních povinností.

Společně s Českým červeným křížem - Oblastní spolek Zlín (www.cervenykriz.zlin.cz)  se transfuzní oddělení (TO) podílí na náboru dárců krve a předávání plaket dr. Janského. Rovněž spolupracuje s Klubem dárců krve při TO a společně organizuje nejrůznější akce, např. odměňování zasloužilých dárců krve, kulturní akce. Od roku 1997 transfuzní oddělení spolupracuje s Nadací  "Šance" při dětské klinice FN Olomouc, organizuje a napomáhá při registraci nových dárců kostní dřeně a jejich zařazení do Českého národního registru. (www.kostnidren.cz/registr ). 
 

Laboratorní hematologie

Hematologická laboratoř vyšetřuje 
-  krevní obraz bez diferenciálu
-  krevní obraz s diferenciálem 
-  retikulocyty na analyzátoru
-  barvení a analýza nátěru periferní krve nebo kostní dřeně 
-  chemické barvení na železo
-  vyšetření tělních tekutin na hematologickém analyzátoru
-  schistocyty (počet na 1000 erytrocytů, z nátěru periferní krve)
-  krevní obraz u zvířat pro veterináře (bez diferenciálu)
 
Vyšetření se provádí ze zkumavky s EDTA (kromě některých tělních tekutin).

Krevní obraz, tzv. odběr do tří médií: zkumavka s EDTA, s citrátem a s heparinem (při trombocytopenii)

Imunohematologická laboratoř vyšetřuje 

- určení krevní skupiny ABO systému 
- určení Rh (D antigenu), určení Du varianty 
- určení ostatních antigenů červených krvinek 
- screening protilátek 
- identifikace protilátek 
- titr protilátek 
- chladové aglutininy 
- zkouška kompatibility 
- nepřímý antiglobulinový test (Coombsův) 
- přímý antiglobulinový test 
- screeningové vyšetření auto a alo protilátek

Vyšetření se provádí z nesrážlivé krve - odběr do K3EDTA.

Virologická laboratoř vyšetřuje 


- HIV, HbsAg, HCV a syfilis - vyšetření se provádí pouze u dárců krve a autolologních; vyšetření se provádí ze sražené krve.
 
Koagulační laboratoř vyšetřuje z nesražené krve – odběr do citrátu (v poměru 1:9)

RUTINA 
- Quick + INR + poměr R
- APTT + APTT poměr R
- trombinový čas
- antitrombin  
- fibrinogen

Oddělení klinické hematologie - hematologická ambulance

Provádíme:
  •  vyšetření klinickým hematologem
  •  odběry vzorků krve pacientů k laboratorním vyšetřením
  •  diagnostické punkce (sternální punkce, trepanobiopsie)
  •  léčebné venepunkce, léčebné aferézy
  •  aplikace transfúzních přípravků a krevních derivátů
  •  aplikace infúzí
  •  aplikace injekcí
  •  administrativní práce spojená s evidencí a vedením dokumentace pacientů 
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn