Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín,
vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce

primář/primářka
oddělení intenzívní péče

Požadavky:
-      vysokoškolské vzdělání lékařského směru
-      specializovaná a zdravotní způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění
-      nejméně 10 let praxe v oboru
-      licence ČLK na výkon vedoucí funkce
-      organizační, řídící a komunikační schopnosti
-      orientace v ekonomice zdravotnictví
-      aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka
-      znalost práce s PC
 
Nabízíme:
-      možnost ubytování nebo příspěvku na ubytování pro zaměstnance s trvalým bydlištěm mimo Zlínský kraj
-      individuálně sjednanou mzdu
-      závodní stravování
-      další zaměstnanecké benefity
-      podporu dalšího vzdělávání
 
Písemné přihlášky s životopisem, přehledem dosavadní praxe, kopiemi dokladů o dosažené kvalifikaci, licencí ČLK, výpisem z trestního rejstříku a lékařským posudkem ne starší 3 měsíců a prohlášením o souhlasu s použitím osobních údajů dle zákona č.101/2000Sb. zasílejte do 12. 9. 2016 na: Oddělení řízení lidských zdrojů, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín.


Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
 
v souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech
 
vyhlašuje 
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2016 - LÉKAŘI

 

Seznam rezidenčních míst v oborech specializačního vzdělávání:
 
  • Chirurgie (2 místa)
  • Vnitřní lékařství (2 místa)
 
Lhůta pro podání přihlášek:
Osobně nebo poštovní zásilkou do 12. 9. 2016. Obálka musí být označená „Výběrové řízení:
Rezidenční místo 2016“.
 
Termín výběrového řízení:  19. - 23. 9. 2016
 
Místo pro podání přihlášek:
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., personální oddělení, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
 
Kritéria pro hodnocení uchazečů:
-          splnění formálních podmínek (řádné vyplnění přihlášky včetně příloh)
-          odborná způsobilost
-          zdravotní způsobilost
-          bezúhonnost
-          zařazení do specializačního vzdělávání (i pouze odeslaná žádost o zařazení)
-          zájem o obor
 
Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k přihlášce:
-    vyplněný osobní dotazník
-   lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců (nepředkládají zaměstnanci KNTB, a. s.)
-          výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (nepředkládají zaměstnanci KNTB,a. s.)
-          neověřenou kopii dokladu o získání odborné způsobilosti
-          neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti, pokud ji uchazeč získal
-          potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání (případně kopie žádosti)
-          přehled odborné praxe
 
Způsob hodnocení podle kritérií:
Splnění formálních podmínek (vyplnění přihlášky včetně příloh, doložení dokladů, odborná způsobilost, zdravotní způsobilost, bezúhonnost), osobní předpoklady, zájem o obor.  Každé z kritérií může být ohodnoceno max. 5 body.
 
Bližší informace podá:
Vladimíra Nečasová, tel. č. 57 755 2699, e-mail: necasova@bnzlin.cz

 Přihláška
 Osobní dotazník


Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín,
vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce
přednosta/přednostka
interní kliniky


Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání lékařského směru
- specializovaná a zdravotní způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění
- nejméně 10 let praxe v oboru
- licence ČLK na výkon vedoucí funkce
- organizační, řídící a komunikační schopnosti
- orientace v ekonomice zdravotnictví
- aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka
- znalost práce s PC

Nabízíme:
- možnost ubytování nebo příspěvku na ubytování pro zaměstnance s trvalým bydlištěm
mimo Zlínský kraj
- individuálně sjednanou mzdu
- závodní stravování
- další zaměstnanecké benefity
- podporu dalšího vzdělávání


Písemné přihlášky s životopisem, přehledem dosavadní praxe, kopiemi dokladů o dosažené kvalifikaci, licencí ČLK, výpisem z trestního rejstříku a lékařským posudkem ne starší 3 měsíců a prohlášením o souhlasu s použitím osobních údajů dle zákona č.101/2000Sb. zasílejte do 3.6.2016 na: Oddělení řízení lidských zdrojů, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín.Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín,
vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce
primář/primářka
kardiologického oddělení


Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání lékařského směru
- specializovaná a zdravotní způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění
- nejméně 10 let praxe v oboru
- licence ČLK na výkon vedoucí funkce
- organizační, řídící a komunikační schopnosti
- orientace v ekonomice zdravotnictví
- aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka
- znalost práce s PC

Nabízíme:
- možnost ubytování nebo příspěvku na ubytování pro zaměstnance s trvalým bydlištěm
mimo Zlínský kraj
- individuálně sjednanou mzdu
- závodní stravování
- další zaměstnanecké benefity
- podporu dalšího vzdělávání


Písemné přihlášky s životopisem, přehledem dosavadní praxe, kopiemi dokladů o dosažené kvalifikaci, licencí ČLK, výpisem z trestního rejstříku a lékařským posudkem ne starší 3 měsíců a prohlášením o souhlasu s použitím osobních údajů dle zákona č.101/2000Sb. zasílejte do 3.6.2016 na: Oddělení řízení lidských zdrojů, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín.

 

Napište nám své připomínky, náměty, názory. 

S dotazy týkajícími se Vašeho zdraví se obracejte telefonicky přes odkaz Kontakty nebo Ambulance konkrétního oddělení.

   

Pro odeslání dotazu vyplňte prosím následující kód:
Captcha
Položky označené (*) jsou povinné.