Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Kardiologické oddělení

Kardiologické oddělení

 

Kardiovaskulární centrum

Kardiovaskulární centrum KNTB zahrnuje:
 • Kardiologické oddělení
 • Angiologickou ambulanci Interní kliniky KNTB
 • Cévní chirurgii v rámci chirurgického oddělení KNTB
 • Pracoviště intervenční radiologie v rámci oddělení zobrazovacích metod KNTB

Statut Kardiovaskulárního centra (KC) pro dospělé byl udělen v r. 2010. V r. 2011 bylo KC přístrojově dovybaveno v rámci dotačního titulu a byly zprovozněny dva nové angiosály – intervenční kardiologie a intervenční arytmologie. V r. 2016 proběhla úspěšná reakreditace Kardiovaskulárního centra KNTB.


 
Pozvánka na konferenci Valašské srdce
 Program na konferenci Valašské srdce


KARDIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Personální obsazení:

Vedoucí lékař Kardiovaskulárního centra a primář kardiologického oddělení: 
prim. MUDr. Zdeněk Coufal – tel. 577 552 138
atestace z vnitřního lékařství I. a II. st., atestace z kardiologie, funkční licence F009 – invazivní diagnostická kardiologie, F010 – intervenční kardiologie, F015 – transesofageální echokardiografie

Vrchní sestra Kardiologického oddělení:
Mgr. Jana Poláchová – tel. 577 552 525

Vedoucí lékař lůžkové části kardiologického oddělení, zástupce primáře: 
as. MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.
atestace z vnitřního lékařství a z kardiologie, funkční licence F009 – invazivní diagnostická kardiologie, F010 – intervenční kardiologie, F016 - klinická výživa a intenzivní metabolická péče

Vedoucí lékař koronární jednotky:
 as. MUDr. Vít Gloger 
atestace z vnitřního lékařství a z kardiologie, funkční licence  F011 – trvalá kardiostimulace – kardiologická činnost
 
Vedoucí lékařka arytmologie:
 as. MUDr. Eva Pospíšilová
atestace z vnitřního lékařství a z kardiologie, funkční licence F011 – trvalá kardiostimulace – kardiologická činnost, F012 – trvalá kardiostimulace – chirurgická činnost
 
Lékaři se specializací v kardiologii:
MUDr. Martin Slabák 
funkční licence F009 – invazivní diagnostická kardiologie, F010 – intervenční kardiologie
MUDr. Jerguš Mistrík
atestace z vnitřního lékařství I. a II. st., z kardiologie a TRN, funkční licence F015 – transesofageální echokardiografie
MUDr. et Mgr. Lukáš Koten
atestace z vnitřního lékařství a kardiologie, funkční licence F015 - transesofageální echokardiografie, F016 - klinická výživa a intenzivní metabolická péče
MUDr. Miroslav Bambuch (úv. 0,2)
atestace z vnitřního lékařství, z kardiologie, funkční licence F013 - srdeční elektrofyziologie - diagnostická činnost, F015 - transesofageální echokardiografie
MUDr. Jiří Střelec (úv. 0,2)
atestace z vnitřního lékařství a kardiologie, funkční licence F009 – invazívní diagnostická kardiologie, F015 – transesofageální echokardiografie
MUDr. Tomáš Skála, Ph.D. (úv. 0,2)
atestace z vnitřního lékařství a kardiologie, funkční licence F013 – srdeční elektrofyziologie – diagnostická činnost, F014 – srdeční elektrofyziologie – katetrizační ablace
MUDr. Robert Náplava, Ph.D. (DPČ)
atestace z vnitřního lékařství, kardiologie, angiologie a tělovýchovného lékařství, funkční licence F009 – invazivní diagnostická kardiologie, F010 – intervenční kardiologie, F015 – transesofageální echokardiogafie
MUDr. Marián Fedorco (DPČ)
atestace z kardiologie, funkční licence F011 – trvalá kardiostimulace – kardiologická činnost, F012 – trvalá kardiostimulace – chirurgická činnost

Lékaři a lékařky v přípravě na kardiologickou specializaci:
MUDr. Petr Kopřiva
MUDr. Vlastimil Černíček
MUDr. Jiří Šťastný
MUDr. Michal Mikulica
MUDr. Markéta Mikulcová
MUDr. Eva Jančová
MUDr. Magda Andrýsková
MUDr. Dávid Balázsik
MUDr. Petr Fojtík
MUDr. Jakub Zápeca
 
 
STRUKTURA ODDĚLENÍ

Lůžková část
      
 • Standardní lůžkové oddělení (3. a 4. et. budovy č. 25 - interní klinika)
tel. 577 552 337, fax 577 552 351 (3. et.), 577 552 447 (4. et.)
 
 • Koronární jednotka (4. et., budovy č. 25 – interní klinika)
tel. 577 552 449, fax. 577 552 450

Neinvazivní kardiologie (2. et. budovy č. 25 – interní klinika)
dispečink – tel. 577 552 513
 • kardiologická ambulance (dv. 218) tel. 577 552 252
 • kardiostimulační ambulance (dv. 10) tel. 577 552 198
 • echokardiografická laboratoř (dv. 210, 222a) tel. 577 552 215
 • laboratoř ergometrie a HUT (dv. 217)
 • funkční diagnostika (EKG-Holter, TK-Holter, epizodní záznamník, spirometrie)
 • angiologická ambulance (dv. 205) – organizačně spadá po interní kliniku

Invazivní kardiologie (1. et. budovy č. 25 – interní klinika)
 • Pracoviště intervenční kardiologie, tel./fax: 577 553 188
 • Pracoviště intervenční arytmologie, tel./fax: 577 553 177

Informace k pracovištím:


Standardní lůžkové kardiologické oddělení - 51 lůžek
Vedoucí lékař: as. MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.
3. etáž
–34 lůžek (11 třílůžkových, 1 jednolůžkový pokoj)
staniční sestra: Sylva Škrabalová – tel. 577 552 337
4. etáž – 17 lůžek (5 třílůžkových, 1 jednolůžkový, 1 nadstandardní pokoj)
staniční sestra: Nikol Nováková – tel. 577 552 447

Hospitalizace nemocných s kardiovaskulární problematikou nevyžadující intenzívní péči. Plánované příjmy pacientů k diagnostickým výkonům bez možnosti ambulantního provedení, akutní příjmy pacientů se srdečním selháním, arytmiemi (lůžková stanice ve 3. etáži má možnost telemonitorace EKG 12 pacientů a 1 bed-side telemonitoru), endokarditidami, bolestmi na hrudi podezřelými z kardiální etiologie, plicní embolií a dalšími kardiologickými chorobami.
Koronární jednotka – 10 lůžek
Vedoucí lékař: as. MUDr. Vít Gloger – tel. 577 552 450
Staniční sestra: Mgr. Denisa Štibralová – tel. 577 552 449

Hospitalizace nemocných s akutními kardiologickými onemocněními, ohrožením životních funkcí, nemocní s akutním infarktem myokardu, závažným srdečním selháním, život ohrožujícími poruchami rytmu, masivní plicní embolií a podobně. Všechna lůžka jsou monitorována s přenosem signálu na centrální monitor na pracovišti sester a do pracovny lékaře. Krátkou dobu jsou zde hospitalizováni i nemocní po první implantaci kardiostimulátoru.

Na koronární jednotce provádíme rovněž některé ambulantní výkony:
 • elektrická kardioverze fibrilace/flutteru síní - ke stažení aktuální verze informovaného souhlasu (výkon je možno objednat cestou příjmové ambulance na tel. 577 552 249)
 • vzestupná jícnová srdeční diagnostická stimulace – ke stažení aktuální verze informovaného souhlasu
Typickým rysem akutní kardiologické péče je intenzívní soustředění moderních léčebných prostředků, což vede k efektivnímu zkrácení pobytu klientů na jednotce intenzívní péče a jejich překlad na standardní lůžkové oddělení.

Neinvazívní kardiologie
staniční sestra: Hana Babjarová – tel. 577 552 513
Kardiologická ambulance a kardiostimulační ambulance zajišťují ambulantní kardiologickou péči o specifické kardiologické pacienty (chlopenní vady, srdeční selhání, závažná hypertenze, plicní hypertenze, arytmie, nositele kardiostimulátoru nebo kandidáty pro trvalou kardistimulaci), především v návaznosti na předcházející nebo následující lůžkovou či jinou specializovanou péči. Kardiostimulační ambulance zajišťuje rovněž kontroly implantovaných kardiostimulátorů i kardioverterů – defibrilátorů. Tato činnost je nasmlouvána pro pojištěnce všech pojišťoven jako jediná ambulance ve Zlínském kraji.
Ostatní laboratoře (echokardiografie, ergometrie, HUT, EKG-Holter, TK-Holter, epizodní záznamník, spirometrie) zajišťují péči jak pro ambulantní, tak pro hospitalizované pacienty.
Transesofageální echokardiografická vyšetření zajišťujeme pro nemocné z okresu Zlín a Vsetín.

Ke stažení:
 
Pracoviště intervenční kardiologie
Vedoucí lékař: prim. MUDr. Zdeněk Coufal
Úseková sestra: Mgr. Jana Poláchová
tel./fax 577 553 188, e-mail
kardio.ikipvz@bnzlin.cz

Katetrizační laboratoře (tzv. CathLab) je vybavena moderním rtg angiografickým přístrojem Integris Allura Xper FD10 s plochým digitálním detektorem, s integrovanou hemodynamikou, přístroji pro intravaskulární ultrazvukové vyšetření (IVUS), měření frakční průtokové rezervy (FFR), optickou koherentní tomografii (OCT), které umožňují kvalitnější, resp. funkční zhodnocení postižení koronárních tepen. Dále jsou zde k dispozici dva přístroje pro intraaortální balonkovou kontrapulzaci (IABK) pro mechanickou srdeční podporu pacientů se selhávající činností srdeční pumpy.
Hlavní náplní je vyšetřování koronárních tepen – koronarografie – s návaznými případnými intervencemi (PCI – perkutánní koronární intervence). V mimopracovní době jsou na pracovišti intervenováni pacienti s akutními infarkty, lékaři a sestry drží tzv. příslužbu na telefonu. K péči o akutní infarkty je zajištěna velmi těsná spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje vč. možnosti GSM přenosu EKG z vozidla ZZS na pracoviště, resp. na „chytrý telefon“ sloužícího intervenčního kardiologa.
Přibližně 95 % výkonů se v současné době provádí transradiálním přístupem (přes a. radialis – vřetenní tepnu – na zápěstí ruky), což umožňuje plnou mobilitu a soběstačnost klientů již bezprostředně po katetrizaci. Část plánovaných pacientů (podrobnosti v dokumentu ke stažení) s diagnostickým výkonem či nekomplikovanou PCI může být vyšetřena ambulantně v rámci stacionáře (cca 6 hodinový pobyt).
Při koronárních intervencích používáme nejmodernější výrobky, více než 60 % použitých stentů jsou tzv. lékové stenty (DES), snižující riziko opětovaného zúžení (restenózy). Ve zvláštních případech používáme také vstřebatelné stenty (tzv. biorezorbovatelné scaffoldy).
Nemocní, jejichž nález vyžaduje operaci, by-pass, případně indikovaní k operaci srdečních chlopní nebo jiným srdečním operacím, jsou řešeni ve spolupráci s kardiochirurgickými pracovišti v Brně (Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie) a v Olomouci (Kardiochirurgická klinika Fakultní nemocnice v Olomouci). Během krátkého pobytu (2 - 3 dny) v lůžkovém oddělení zajistíme kompletní přípravu k operaci včetně předvedení na kardiochirurgickém indikačním semináři.
 
Počty výkonů v uplynulých letech shrnuje tabulka:
Rok
2011
2012
2013
2014
2015
Koronarografie
2053
2187
2093
2185
1956
PCI
719
765
728
795
727
dPCI u infarktu myokardu
249
312
278
306
284


Pacienty ke koronarografii (za hospitalizace i pro stacionář) je možno objednávat na tel. 577 553 188.

Ke stažení:
 Informace pro lékaře indikující pacienty k vyšetření na stacionáři
 Informace pro pacienty ke koronarografickému vyšetření
 Informovaný souhlas koronarografie a angioplastiky v aktuální verzi

Lékaři a sestry Cathlabu jsou od roku 2002 organizátory každoroční konference internistů a kardiologů Zlínského kraje „Valašské srdce“, kde se účastníci mohou seznámit s novinkami v kardiologii obecně i problematikou péče o kardiologicky nemocné v našem regionu.
 
Pracoviště intervenční arytmologie
Vedoucí lékař: as. MUDr. Eva Pospíšilová
Úseková sestra: Věra Řepová
tel./fax 577 553 177


Pracoviště je vybaveno shodným angiografickým přístrojem  jako na intervenční kardiologii – Integris Allura Xper FD10 s plochým digitálním detektorem, místo hemodynamiky má modul na 3D rekonstrukci, arytmologickou jednotku a radiofrekvenční ablační jednotku. Oba přístroje (intervenční kardiologie i arytmologie) mají shodné parametry a umožňují zastupitelnost v případě poruchy nebo servisu jednoho z nich, čímž odpadají případné převozy akutních pacientů s infarktem myokardu na jiné pracoviště z důvodů poruchy přístroje.
Na pracovišti intervenční arytmologie probíhají v režimu operačního sálu implantace kardiostimulátorů, jednodutinových, dvoudutinových, biventirkulárních – resynchronizačních. Implantujeme rovněž implantabilní dlouhodobé záznamníky srdečního rytmu – Reveal® - především u pacientů s nevysvětlitelnými opakovanými synkopami, u nichž dosavadní provedená vyšetření nenalezla příčinu.
Na pracovišti probíhají elektrofyzioloická vyšetření a radiofrekvenční ablace pravosíňových arytmií (flutter síní I. typu, SVT, AVRT, AVNRT, WPW syndrom).
Na arytmologickém sále probíhají pod rtg kontrolou také některé drobné invazivní výkony – punkce perikardu, dočasná kardiostimulace, zavádění tunelizovaných katétrů.

Počty implantací kardiostimulátorů:
Rok
2012
2013
2014
2015
implantace KS
204
234
247
201
reimplantace KS
40
26
49
56
CRT
0
0
10
15
 
Facebook Twitter Instagram LinkedIn