Etická komise

Etická komise

Posuzuje návrhy klinických studií, které mají být realizovány v KNTB, a. s.
Etická komise se při posuzování zaměřuje zejména na posouzení etické stránky studie, kvalifikaci lékařů a vybavení pracoviště.


Termíny zasedání EK v roce 2014:
7. 1., 4. 2., 4. 3., 8. 4., 6. 5., 3. 6., 8. 7., 5. 8., 9. 9., 7. 10., 11. 11., 9. 12.


Členové Etické komise

  • MUDr. Josef Duša - předseda
  • MUDr. Jaromír Bernátek - místopředseda
  • MUDr. Jiří Horký
  • MUDr. Jozef Macko, Ph.D.
  • MUDr. Anna Šobáňová
  • MUDr. Vladimír Kojecký, PhD.
  • MUDr. Jan Šternberský, CSc.
  • MUDr. Maule Miloslav
  • MUDr. Šálek Tomáš
  • MUDr. Veselý Pavel, PhD.


Marcela Holíková - asistentka - tel. 57 755 2109, 734 266 511, email: etickakomise@bnzlin.cz


Úhrada nákladů za posouzení klinického hodnocení
Jednací řád EK

Požaduje-li jiný poskytovatel zdravotních služeb, aby Etická komise Krajské nemocnice T. Bati, a. s., působila i pro něj, je nutné, aby s Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., uzavřel o tomto působení dohodu podle § 53 odst. 1 zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech. K tomu zašle představenstvu Krajské nemocnice T. Bati, a. s., ve třech vyhotoveních návrh dohody dle připojeného vzoru, a to včetně příloh v něm uvedených.

Dohoda o působení EK pro jiné ZZ

 

Napište nám své připomínky, náměty, názory. 

S dotazy týkajícími se Vašeho zdraví se obracejte telefonicky přes odkaz Kontakty nebo Ambulance konkrétního oddělení.

   

Pro odeslání dotazu vyplňte prosím následující kód:
Captcha
Položky označené (*) jsou povinné.