Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

ARCHIV TISKOVÝCH ZPRÁV

Zlínská krajská nemocnice obhájila statut Kardiovaskulárního centra pro dospělé

2.2.2012

Zlínská Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), obhájila statut Kardiovaskulárního centra pro dospělé. Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR, jež obdržela na konci letošního ledna, zároveň platnost statutu prodlužuje pro následující tříleté období, a to do 31.12.2014. Kardiovaskulární centrum pro dospělé (KVC) bylo ustaveno v lednu 2010 a dostalo osvědčení na dva roky.
„S podmínkou, že doplníme potřebné přístrojové a personální vybavení, zabezpečíme potřebné prostory a úpravy organizačního členění,“ připomněl ředitel KNTB Bohuslav Škubal. „V prosinci 2011 se uskutečnil audit Ministerstva zdravotnictví ČR s výsledkem, že naše centrum je plně funkční a schopné poskytovat kardiovaskulární péči v plném rozsahu odpovídajícímu svému typu. To znamená bez kardiochirurgie. Právě na základě tohoto auditu jsme obdrželi osvědčení do konce roku 2014,“ dodal ředitel.
Nejdůležitější fáze, stavební úpravy a přístrojové dovybavení, se uskutečnily na přelomu let 2010 a 2011. Nově vybavené sály byly slavnostně otevřeny v květnu 2011.
„Přístroje v hodnotě téměř 60 milionů korun byly okamžitě plně vytíženy a začaly sloužit pacientům Zlínského kraje. O vytíženosti svědčí především čísla. Za rok 2011 podstoupilo 2053 nemocných invazivní vyšetření koronárních tepen vyživujících srdeční sval, tzv. koronarografii. Přitom celého potenciálu nového pracoviště KVC jsme mohli využívat až ve druhé polovině roku,“ řekl přednosta interní kliniky KNTB Jiří Latta.
A počty vyšetřených stále rostou. „V lednu letošního roku podstoupilo toto vyšetření o 20 procent více nemocných, než byl průměrný měsíční počet z loňského roku. Naše pracoviště je schopné ošetřit ještě větší počet pacientů. Limitujícím faktorem se však stává lůžková kapacita kardiologického oddělení interní kliniky. Řešení vidíme ve zřízení tzv. stacionáře, kde by našla zázemí část vyšetřovaných nemocných. Ti by se po určité době pozorování po provedeném zákroku vrátili domů a nemuseli by být vůbec hospitalizováni,“ sdělil vedoucí lékař kardiovaskulárního centra Zdeněk Coufal.
Podobně jako v intervenční kardiologii se dovybavení KVC projevilo v dalších segmentech kardiovaskulární péče. Došlo k dramatickému nárůstu intervenčních (tzn. bez operace) zákroků na periferních tepnách, především tepnách dolních končetin. „Dá se říci, že kapacita tohoto pracoviště je dnes taková, že je schopna dohnat léta neoprávněně diskriminovanou oblast péče o zdraví obyvatel našeho kraje. Bohužel se stále ještě hojně setkáváme s důsledky neřešeného postižení cév dolních končetin na chirurgických pracovištích. Místo toho bychom raději pomohli nemocným, dokud změny na tepnách nohou nedosáhly ještě nevratných změn. Možnosti máme nyní v KVC otevřené,“ doplnil Coufal.
Také třetí segment KVC, oblast diagnostiky a léčby poruch srdečního rytmu (arytmologie), zaznamenal podle Coufala výrazný pokrok. „Zvýšil se počet implantovaných kardiostimulátorů. Pozitivně se změnilo spektrum implantovaných přístrojů,“ uvedl s tím, že se také zlepšily možnosti invazivního vyšetřování poruch srdečního rytmu.
„Bohužel naše snahy zahájit léčebné zákroky u některých typů těchto arytmií, tzv. radiofrekvenční ablace, zůstávají nenaplněny. Tyto zákroky patří do spektra léčebných metod poskytovaných právě v KVC a my jsme schopni je dělat. Nejsou však dořešeny úhrady ze strany zdravotních pojišťoven. Totéž se týká implantací tzv. defibrilátorů, speciálních kardiostimulátorů, které jsou schopny řešit některé závažné těžké jinak neléčitelné život ohrožující arytmie. Pacienti našeho kraje tak musejí cestovat do vzdálenějších center,“ vysvětlil Coufal.
O úhradách zmiňovaných výkonů vedení KNTB s pojišťovnami stále jedná. „Věříme, že  obhájení statutu KVC bude významným argumentem při jednání s nimi a že brzy dojde v oblasti léčby kardiovaskulárních nemocí ke snížení dosavadní určité diskriminace obyvatel Zlínského kraje,“ dodal ředitel KNTB Škubal.

2.2.2012
Karla Havlíková
tisková mluvčí KNTBYoutube Facebook Twitter Instagram LinkedIn