Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Vzdělávací síť iktových center

Vzdělávací síť iktových center

Součástí semináře, který se uskutečnil 31. 8. 2016 v oddělení neurologie, byla přednáška primáře MUDr. Jana Bartoníka na téma

 

„Pacienti s ischemickou cévní příhodou“.


Neurovaskulární program má za cíl pomocí rychlé farmakologické léčby minimalizovat poškození mozku při vzniku cévní mozkové příhody (CMP) a pečovat o vitální funkce nemocného tak, aby se dosáhlo co nejvyšší kvality života.
Náplní Iktového centra je komplexní péče o pacienty s cévními onemocněními mozku od primární prevence, diagnostiky, léčby cévních mozkových příhod až po rehabilitaci. Pacienti jsou dále v centru sledováni a je jim zajištěna sekundární prevence.
V neurologickém oddělení KNTB končí mnoho pacientů s CMP. Okamžitý zásah lékařů může zabránit nevratnému poškození mozkové tkáně.
Ostatní pacienti byli hospitalizovaní kvůli jiným akutním neurologickým onemocněním vyžadujícím intenzivní péči, jako jsou epileptické záchvaty, neuroinfekce atd.
Cévní mozkové příhody jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Česká republika patří k zemín s nejvyšším výskytem CMP a úmrtnost proti vyspělým zemím je téměř dvojnásobná.
Nejúčinnějším prostředkem ke snižování těchto nepříznivých ukazatelů je právě koncentrace péče o tyto pacienty do vytvořené sítě specializovaných iktových center. I díky zřízení a modernímu vybavení iktového centra můžeme každým rokem ošetřit stále víc pacientů.
Na téma významu iktového centra pro pacienty s CMP, ale i na další témata, diskutovali mnozí přítomní lékaři a sestry.

MUDr. Jan Bartoník
primář neurologického oddělení KNTB, a. s.Kongres o roztroušené skleróze, mozkové mrtvici, demyelinizačním onemocnění

Roztroušená skleróza, demyelinizační onemocnění a cévní mozkové příhody byly hlavními tématy VI. Českého neuroradiologického kongresu, který se uskutečnil ve dnech 15. a 16. října 2015 ve Zlíně. V IH Moskva se ho zúčastnilo zhruba 140 lékařů z České a Slovenské republiky.
    
„Především téma roztroušené sklerózy odráží medicínskou i společenskou závažnost této choroby, úskalí diagnostiky i nové trendy v léčbě za situace neustálého nárůstu počtu pacientů s tímto onemocněním. Diskutovali jsme nad těmito tématy společně s radiology i lékaři jiných odborností, především neurology. Ischemické cévní příhody jsou pak stálým tématem většiny kongresů, protože se jedná o jedno z nejzávažnějších onemocnění nervové soustavy, většinou s těžkými následky,“ sdělil primář oddělení zobrazovacích metod zlínské Krajské nemocnice T. Bati, a. s., MUDr. Jiří Tesař, Ph.D., který byl pověřen organizačním zajištěním kongresu.
    
O organizaci péče o pacienty s ischemickou cévní příhodou informoval ve své přednášce primář neurologického oddělení KNTB MUDr. Jan Bartoník.
    
Kongres uspořádala Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP a záštitu nad ním převzal hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.


18. 10. 2015
MUDr. Jiří Tesař, Ph.D.
primář OZM KNTB

Součástí XX. Zlínského geriatrického dne, který se uskutečnil 4. 9. 2015 v sále Akademia centra UTB, byla i přednáška primáře MUDr. Jana Bartoníka na téma
 

Úloha iktového centra v péči o pacienty s CMP.

V neurologickém oddělení KNTB končí mnoho pacientů s cévní mozkovou příhodou (CMP). Okamžitý zásah lékařů může zabránit nevratnému poškození mozkové tkáně.
Na jednotce intenzivní péče (JIP) neurologie skončilo hodně pacientů s CMP vzniklou z různých příčin a důvodů. Moderní trombolytická léčba byla poskytnuta 64 pacientům s ischemickou cévní mozkovou příhodou, což činí více než 10 procent pacientů s tímto typem cévní mozkové příhody.
Ostatní pacienti byli hospitalizovaní kvůli jiným akutním neurologickým onemocněním vyžadujícím intenzivní péči, jako jsou epileptické záchvaty, neuroinfekce atd.
Cévní mozkové příhody jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Česká republika patří k zemím s nejvyšším výskytem CMP a úmrtnost proti vyspělým zemím je téměř dvojnásobná.
Nejúčinnějším prostředkem ke snižování těchto nepříznivých ukazatelů je právě koncentrace péče o tyto pacienty do vytvořené sítě specializovaných iktových center. I díky zřízení a modernímu vybavení iktového centra můžeme každým rokem ošetřit stále víc pacientů.


Na téma významu iktového centra pro pacienty s CMP, ale i na další témata, diskutovali mnozí přítomní lékaři.

MUDr. Jan Bartoník
primář neurologického oddělení KNTB, a. s.

Součástí pracovní schůze Spolku lékařů Zlínského kraje ve spolupráci s VZP, která se uskutečnila 17. 12. 2014 v sále Kongresového centra, byla i přednáška MUDr. Jana Bartoníka na téma
 

Současné možnosti terapie ischemické cévní mozkové příhody.

Na neurologii KNTB končí ročně kolem 900 pacientů s CMP. Primář zdůraznil, že okamžitý zásah lékařů může zabránit nevratnému poškození mozkové tkáně.
Jedním z nejdůležitějších diagnostických úkolů je rozlišit ischemickou a hemoragickou cévní mozkovou příhodou, protože terapeutický přístup je v obou případech odlišný a nevhodná volba může stav nemocného zhoršit. Cévní mozková příhoda je akutní stav, vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc.
U krvácení z cév probíhajících v mozkových obalech se typicky objevuje náhlá silná bolest hlavy s příznaky podráždění mozkových plen (bolest se zvyšuje při pokusu zdvihnout hlavu nad podložku). Při rozsáhlém poškození může u všech typů CMP dojít k rychlému vzniku bezvědomí pacienta. Je nutná neodkladná hospitalizace (do 3 hodin) v nemocnici s iktovou jednotkou. Na toto i další téma diskutovali přítomní lékaři.

MUDr. Jan Bartoník
primář neurologického oddělení KNTB, a. s.


 

 

Hlavní odborné téma Krajského semináře praktických lékařů Zlínského kraje, který se uskutečnil 19. 10. 2013 v aule Univerzity Tomáše Bati, bylo Diagnostika a doporučené postupy u cévní mozkové příhody.

Cévní mozková příhoda (CMP, též ictus, iktus, mozková mrtvice nebo mozkový infarkt) je náhle se rozvíjející postižení určitého okrsku mozkové tkáně vzniklé poruchou jejího prokrvení. K této poruše může dojít buď na podkladě uzávěru mozkové tepny (tzv. ischemická CMP), nebo na podkladě krvácení z mozkové cévy (tzv. hemoragická CMP). Jedním z nejdůležitějších diagnostických úkolů je rozlišit ischemickou a hemoragickou cévní mozkovou příhodou, protože terapeutický přístup je v obou případech odlišný a nevhodná volba může stav nemocného zhoršit. Cévní mozková příhoda je akutní stav, vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc.

Příčiny
Postižení mozku, výskyt neurologických obtíží a nakonec i léčba a prognóza jsou ovlivněny příčinou vzniku CMP, jejím rozsahem i lokalizací v mozkové tkáni.
Akutně se projeví:

  • slabost až ochrnutí nebo porucha citlivosti poloviny těla,
  • náhlá porucha ostrosti vidění, dvojité vidění,
  • jednostranná slepota,
  • náhlá porucha řeči, sluchu,
  • náhle vzniklá nevysvětlitelná závrať,
  • další neurologické poruchy podle lokalizace postižení.


U krvácení z cév probíhajících v mozkových obalech se typicky objevuje náhlá silná bolest hlavy s příznaky podráždění mozkových plen (bolest se zvyšuje při pokusu zdvihnout hlavu nad podložku). Při rozsáhlém poškození může u všech typů CMP dojít k rychlému vzniku bezvědomí pacienta.

Diagnostika

Je nutná neodkladná hospitalizace (do tří hodin) v nemocnici s iktovou jednotkou. Jedná se o nemocnici, která má odpovídající technické a personální vybavení pro akutní léčbu těchto stavů. Transport má být zajištěn rychlou záchrannou službou, která zajistí odpovídající životní funkce a jejich sledování. V nutných případech se při poruchách dýchání použije kyslíková podpora. V nemocnici je zásadní odlišit, zda neurologické projevy vznikly jako důsledek krvácení nebo jako následek ucpání některé mozkové cévy. V obou případech je léčba zcela odlišná! Ihned po přijetí má být provedena počítačová tomografie (CT) nebo magnetická nukleární rezonance (MRI). Neurologické vyšetření není pro jednotlivé typy CMP specifické.
Další vyšetřovací metody jsou používány ke zjištění příčin vzniku CMP a jejích následků. Jedná se zejména o elektrokardiogram, biochemické vyšetření, hemokoagulační vyšetření apod.

Léčba
Cévní mozková příhoda je léčena podle typu a rozsahu. Ischemická CMP může být léčena pouze léky (trombolytiky), které sraženinu v případě úspěšné léčby „rozpustí“. Hemoragická CMP se většinou léčí chirurgicky, tj. operací. Oba typy vyžadují hospitalizaci od několika týdnů až po několik měsíců.

MUDr. Jan Bartoník
primář neurologického oddělení KNTB


 

Neurologové KNTB zvou na přednášku o cévní mozkové příhodě, tedy mrtvici

O prevenci, příznacích a léčbě cévní mozkové příhody (CMP neboli iktu), tedy mrtvice, budou hovořit lékaři neurologického oddělení zlínské Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), ve středu 5. prosince 2012. Přednáška pro spolupracovníky a širokou veřejnost začíná ve 14 hodin v jídelně nemocnice za lékárnou u hlavní brány KNTB.

„Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou úmrtí po onemocnění srdce. Chceme proto občany informovat, jak onemocnění předcházet a upozornit je na příznaky mrtvice. Poradíme jim, co dělat v případě, že se u nich nebo příbuzných či známých příznaky projeví. Případů CMP stále přibývá a osvěta mezi veřejností je potřebná. Je totiž velmi důležité, aby se pacient s příznaky CMP dostal do nemocnice co nejdříve a mohli jsme nasadit účinnou léčbu,“ řekl primář neurologického oddělení KNTB Jan Bartoník.

Na neurologii KNTB končí ročně kolem 900 pacientů s CMP. Jak primář zdůraznil, okamžitý zásah lékařů může zabránit nevratnému poškození mozkové tkáně.

„V našem oddělení máme kompletně vybavené iktové centrum právě pro léčbu CMP. Naše pracoviště je také jako jediné ve Zlínském kraji schválené pro léčbu trombolýzou, která je nejmodernější léčbou ke zprůchodnění uzavřené cévy v mozku. Účinná je do 4,5 hodiny od příznaků záchvatu mrtvice, to znamená, že do této doby je třeba dopravit k nám pacienta s CMP,“ řekl primář.

Většina pacientů s akutní CMP je podle něho léčena na jednotce intenzivní péče (JIP), tedy i ti, kteří nejsou vhodní pro trombolýzu. „Můžeme zde totiž podchytit i další komplikace, nasadit potřebnou léčbu a pacienti mají vyšší šanci na lepší zdravotní stav,“ vysvětlil.

Mezi faktory, které jsou pro vznik CMP rizikové, jmenoval vysoký krevní tlak, kouření, nadváhu, málo pohybu, nadměrné pití alkoholu, velký přísun cukru, tuku a soli v potravě.

„Nejvíc mrtvice postihuje lidi ve věku nad 65 let, ale výjimkou nejsou dnes ani mladí lidé třeba kolem 40 let. Mezi příznaky CMP patří například náhlé znecitlivění ruky, nohy nebo tváře, a to obvykle na jedné straně těla. Postižený má problémy s mluvením, může mít závrať, ztrátu rovnováhy. Může se dostavit silná bolest hlavy nebo také porucha vidění v jednom nebo obou očích. Ve všech případech je nutné ihned volat záchranku,“ uvedl primář.

Neurologie KNTB dosahuje už roky velmi dobrých výsledků v léčbě CMP. Úmrtnost na následky iktu je zde pod 20 %, zatímco ve vyspělé Evropě je to nad tuto hranici.

„Díky dobrým výsledkům jsme byli zařazeni co sítě cerebrovaskulárních center, kterých je v ČR 20. Splnili jsme všechny podmínky i v návaznosti na související obory. Těmi jsou neurochirurgie, oddělení zobrazovacích metod, laboratoře, rehabilitace, nukleární medicína. Statut Iktového centra nám byl udělen od 1. ledna 2010,“ uzavřel primář Bartoník.

30. 11. 2012
Karla Havlíková
Tisková mluvčí KNTB 

 

Projekt: Vzdělávací síť iktových center

CZ.1.07/2.4.00/12.0046

 

 

 

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

 

zveme Vás  na vzdělávací seminář

 

 

"Nové možnosti v prevenci kardioembolických cévních mozkových příhod"

 

Místo konání: Otrokovická beseda, Otrokovice, nám. 3. Května 1302

 

Datum, čas konání: Úterý 5. 6. 2012  v 17.00 hod.

 

 

 

 

Přednášející a garant:  MUDr. Jan Bartoník

 

Další přednášející:  MUDr. Z. Coufal, MUDr. Jiří Střelec

 

 

 

Těšíme se na Vaši účast


 L1-1-3 Registr IKTA - aktuální analýza dat z českého iktového registru

Projekt: „Vzdělávací síť iktových center“
CZ.1.07/2.4.00/12.0046

Neurologické odd.: doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.

Cévní mozkové příhody nejsou jen druhou nejčastější příčinou kardiovaskulární mortality, ale i významnou příčinou invalidizace. Proto je potřebné sledovat vývoj morbidity tohoto onemocnění a případné ovlivnění jeho průběhu změnou organizace, diagnostiky a léčby.

Prevalence a incidence cévních mozkových příhod je dlouhodobě sledována v okolních zemích Evropy. Na přelomu století byly v řadě zemí Evropy, Severní Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu uskutečněny epidemiologické studie, které shodně potvrdily, že i když desítky let trvale klesá úmrtnost na toto onemocnění, začíná opět stoupat incidence, a to nejen pro trend nepříznivého demografického vývoje v industrializovaných zemích, ale také pro závažnou skutečnost – výskyt cévních mozkových příhod (CMP) stále častější v produktivním věku. Informace o prevalenci a incidenci CMP u nás byly dostupné pouze ze statistických údajů předávaných do Zdravotních ročenek a ty jsou zatíženy velkou chybou. Proto odborná společnost (Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti) usilovala o vytvoření databáze, na které budou spolupracovat neurologická pracoviště zabývající se léčbou CMP a po mnohaletých peripetiích se podařilo ve spolupráci s Institutem biostatiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně dosáhnout na tříletý projekt (2010-2012), který se začal realizovat.
   
Projekt nazvaný IKTA vychází z Europen Stroke Databáze (ESDB), respektuje zákon o ochraně osobních dat a v deseti oddílech hodnotí rodinu, osobní a sociální anamnézu, funkční stav před CMP a po ukončení léčby, léčbu, diagnostiku, diagnostické závěry, rizikové faktory, mortalitu a v neposlední řadě časové vztahy (dobu od vzniku CMP do přijetí do nemocnice, dobu trvání diagnostiky aj.). Zatím byl kompletně hodnocen zlínský okres za rok 2010. Incidence ischemické CMP byla 292/100 tis. obyvatel, a je tak až dvakrát vyšší oproti okolním zemím západní, severní a jižní Evropy. Nejčastějšími rizikovými faktory jsou hypertenze (87%), dyslipidemie, diabetes mellitus a ISHS. Pacienti s CMP jsou tak velmi rizikovou populací. Překvapením je vyšší výskyt recidiv, než se uvádí v literatuře (38,2%), a naopak nižší procento hemoragických mozkových příhod (okolo 10%).

 


Projekt: Vzdělávací síť iktových center
CZ.1.07/2.4.00/12.0046 

Doporučené postupy a aktuality pro praxi 2011

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
SPOLEČNOST VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ ČLS JEP
Vás zve na vzdělávací seminář

Místo konání: Aula SZŠ, Příluky 372, 760 01 Zlín
Datum, čas konání: 2. 5. 2011, 16.30 – 20.30 hod., prezence od 16 hod.

Léčba rizikových faktorů iktů v prevenci recidivy, současné názory
doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.

Pohled neurologa na sekundární prevenci recidivy CMP
MUDr. Alena Gaťková

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ELK č. 16, je ohodnocena 4 kredity.

Těšíme se na Vaši účast

MUDr. Jiří Horký
odborný garant semináře


MUDr. Jaroslava Laňková
místopředkyně SVL ČLS JEP pro kontinuální vzdělávání


doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

předseda SVL ČLS JEP
 


Projekt: Vzdělávací síť iktových center
CZ.1.07/2.4.00/12.0046

Hlavním odborným tématem Krajského semináře praktických lékařů Zlínského kraje, který se uskutečnil  2.5.2011 v aule zlínské SZŠ, byly Doporučené postupy a aktuality pro praxi 2011.
V odborném programu prezentoval doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc., v rámci projektu "Vzdělávací síť iktových center“ sdělení o Léčbě rizikových faktorů iktu v prevenci recidivy, současné názory.  MUDr. Alena Gaťková si za téma své přednášky zvolila Pohled neurologa na sekundární prevenci recidivy cévních mozkových příhod.
Akce, kterou organizovala Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, se zúčastnilo 57 lékařů a lékařek z celého Zlínského kraje

Mozková mrtvice je akutní onemocnění způsobené uzávěrem některé z mozkových tepen a následnou nedokrevností mozku (ischemická CMP=iCMP) nebo krvácením do mozku (hemoragická CMP=hCMP). Toto závažné onemocnění s vysokou mortalitou se řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí vůbec. Alarmující je fakt, že zatímco dříve CMP postihovala mladé lidi jen v extrémně výjimečných případech, dnes není 25letý pacient nebo pacientka až takovou raritou. Může za to především současný nezdravý životní styl (kouření, nedostatek pohybu, tučná strava), u žen s poruchou krevní srážlivosti může jít o negativní vliv hormonální antikoncepce.
Klinické projevy CMP jsou velmi rozmanité: od téměř bezpříznakového stavu až po závažný stav končící smrtí. Závažnější příhoda se obvykle projevuje závažnou poruchou hybnosti – nejčastěji jednostranným ochrnutím. Pacient může mít také poruchy citlivosti, poruchy mozkové či okohybní inervace, může zvracet, mít bolesti hlavy a další příznaky. Neurologické projevy i jejich průběh jsou u jednotlivých pacientů velmi rozmanité, společné je však to, že jsou vždy náhlé a jde o závažný stav. Mezi ischemické CMP se řadí tzv. tranzitorní ischemická ataka, tedy krátkodobý výpadek funkce určité části mozku v trvání několika minut až hodin, který se opět spontánně zcela upraví.


Přínos:

Prezentace měly edukativní charakter a seznámily posluchače - praktické lékaře a lékařky se současnými doporučeními a názory. Obě sdělení vyprovokovala bohatou diskuzi.

doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.
neurologické odd. KNTB

 
Neurologické oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a. s., Zlín
ve spolupráci
s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně
Spolkem lékařů Zlín – Kroměříž - Uherské Hradiště - Vsetín
Okresním sdružením České lékařské komory Zlín 
a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.,

pořádají pracovní schůzi,
která se bude konat ve čtvrtek 16. prosince 2010 v 17.00 hodin
v aule Academia centra Univerzity T. Bati ve Zlíně
Program

prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.,Neurologická klinika FN Královské Vinohrady-Praha
Mozková vazoregulace ve zdraví a průtokové nouzi
doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc.,Neurologická klinika,VFN Praha
Prevence  kardiometabolických cévních mozkových příhod

doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc., Neurologické oddělení KNTB, a. s., Zlín
Sekundární prevence nekardioembolických iktů - současnost a budoucnost

doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc., MUDr. Alena Gaťková, Jarmila Moudrá, Ing. Petr       
Brabec, Neurologické oddělení KNTB, a. s., Zlín, Institut biostatistiky a analýz, MU Brno
Statistická data o cévních mozkových příhodách na Zlínsku

 

MUDr. Lubomír Nečas
krajský předseda Sdružení PL

prim. MUDr. Jiří Bakala
předseda Spolku lékařů ČLS JEP

prim. MUDr. Jan Šternberský, CSc.
vědecký sekretář Spolku lékařů ČLS JEP

MUDr. Bohuslav Škubal, CSc.
předseda představenstva a ředitel KNTB, a. s.

prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
čestný předseda SL ČLS JEP

prim. MUDr. Jozef Macko
ředitel pro léčebnou péči KNTB, a. s.

doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.
přednosta neurologického oddělení KNTB, a. s.

 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK;  Počet kreditů: 2 Zlín, 10.2.2010

Projekt „Vzdělávací síť iktových center“

 

Neurologické oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), ve Zlíně spolupracuje od 1.1.2010 na projektu „Vzdělávací síť iktových center“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je spolufinancován z  Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a participuje na něm několik nemocnic České republiky. Je zastřešen Masarykovou univerzitou Brno a evidován u poskytovatele dotace – Ministerstva školství a tělovýchovy ČR.

Hlavním smyslem projektu je sběr epidemiologických dat a údajů o průběhu hospitalizace nemocných s akutní cévní mozkovou příhodou do národního registru cévních mozkových příhod zvaných IKTA, vydávání edukačních materiálů pro laickou i odbornou veřejnost a pořádání seminářů a dalších publicistických akcí ve zlínském regionu.


Výstupem projektu, který je plánován na tři roky, má být zvýšení znalostí o současném stavu diagnostiky a léčby akutních cévních mozkových příhod jak u odborné veřejnosti, tak u laiků. Od projektu očekáváme zpřesnění epidemiologických údajů pro Českou republiku s určením vývojových trendů a zjištění stavu odborné péče o tyto nemocné. V neposlední řadě očekáváme zkrácení doby, která uplyne od vzniku příznaků onemocnění po zahájení léčby ve specializované nemocnici. Zmíněný časový faktor totiž významně ovlivňuje účinek akutní léčby, a tím zásadně ovlivňuje kvalitu života nemocných s cévní mozkovou příhodou.


Účast na projektu je pro neurologické oddělení KNTB, které požádalo o statut Iktového centra, a pro celou nemocnici oceněním dlouhodobé práce v oblasti cerebrovaskulárních onemocnění. Pro nemocné znamená zlepšení šancí na dobrý funkční stav po prodělané cévní mozkové příhodě.

 
doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.
hlavní řešitel projektu
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn