Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Výběrové řízení na místo ředitele či ředitelky MŠ Baťovka

9.11.2021

Představenstvo Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s., Zlín, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Ředitel/ka MŠ Baťovka s nástupem od 1. 12. 2021. 
Požadujeme:
splnění § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů pro výkon činnosti ředitele školy
odbornou kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
znalost školských právních předpisů a školské problematiky
minimálně 5 let praxe v MŠ
manažerské schopnosti
flexibilitu, loajalitu, kreativitu, proaktivitu
otevřenost učení v souladu s novými trendy orientovanými na individualitu dítěte/žáka
vynikající znalost českého jazyka
základní ekonomické znalosti
organizační a řídicí schopnosti
 
K přihlášce přiložte:
ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o ped. pracovnících
strukturovaný životopis
návrh koncepce dalšího rozvoje mateřské školy (v rozsahu max. 3 stran)
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti pedagogického pracovníka
(ne starší než 2 měsíce)
Souhlas s použitím osobních údajů pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR
 
Přihlášky s výše uvedenými doklady včetně příloh zašlete nejpozději do 14. 11. 2021 v uzavřené obálce s přesným označením pracovní pozice na adresu
 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
sekretariát představenstva
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 ZLÍN
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrového řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu. 


Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn