Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Vitreoretinální ambulance

Vitreoretinální ambulance

Sítnicová a sklivcová ambulance

Sítnice a sklivec:

Sítnice je vysoce specializovaná nervová tkáň, která vystýlá vnitřní povrch oční koule a tvoří tzv. oční pozadí. Tloušťka sítnice kolísá mezi 0,1 - 0,25 mm. Zadní část sítnice, tzv. optická část, obsahuje světločivé buňky – tyčinky a čípky, přední část sítnice, tzv. slepá část sítnice, pokrývá vnitřní stranu řasnatého tělíska a zadní plochu duhovky. Obě části jsou odděleny pilovitou linií ora serrata. V zadní části sítnice je uložena tzv. žlutá skvrna – macula lutea. Žlutá skvrna je místem nejostřejšího a barevného vidění. Výživu sítnice zajišťují centrální sítnicová tepna a částečně i cévní síť cévnatky, vrstvy uložené pod sítnicí. Centrální sítnicová tepna vstupuje do sítnice ze zrakového nervu.
Sklivec je čirý gel, který zaujímá 80% nitroočního obsahu. Je tvořen z 98% vodou. Zbylá 2% připadají na síť vazivových vláken a molekuly kyseliny hyaluronové. Anatomicky je uložen za oční čočkou a jejím závěsným aparátem.
 
Diagnostika chorob sítnice:

Využíváme jak tradiční vyšetřovací metody,  

  • Amslerova mřížka
  • přímá a nepřímá oftalmoskopie,

tak i moderní zobrazovací techniky – viz níže. 


Mezi ně patří - barevná a red-free fotografie sítnice, fluorescenční angiografie (FAG) a vyšetření jednotlivých vrstev sítnice pomocí OCT přístroje (optická koherentní tomografie)

Fluorescenční angiografie zobrazuje krevní oběh sítnice a umožňuje tak diagnostiku jak vrozených tak získaných degenerativních a cévních onemocnění sítnice.
 

OCT - optická koherentní tomografie a novější generace tzv. OCT-SLO umožňující zobrazit sítnici v řezech. Výsledky vyšetření získané optickou koherentní tomografií využíváme v chirurgické i konzervativní léčbě onemocnění sítnice.

Naše pracoviště poskytuje komplexní léčbu onemocnění sítnice a sklivce.
Terapie sítnice zahrnuje léčbu konzervativní a chirurgickou.
 

Chirurgická léčba:

a) laserová

Naše pracoviště disponuje argonovým laserem Visulas 532 firmy Zeiss, kterým lze ošetřit některé formy onemocnění makuly, cévní abnormity sítnice aj.


b) nitrooční injekce (anti-VEGF)
Na našem oddělení aplikujeme u některých očních onemocnění do nitra oka látku s účinným anti-VEGF faktorem. Používá se v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace, diabetické retinopatie, některých forem neovaskulárního glaukomu, cévních sítnicových uzávěrů. Společným jmenovatelem těchto chorob je nežádoucí bujení cév s porušenou stěnou a následným prosakováním, tvorbou otoků a krvácení.

Po nitroočních injekcích látek s anti-VEGF faktorem dochází často nejen ke stabilizaci nálezu, ale často i ke zlepšení vidění.
Diagnoza se stanovuje za pomocí vyšetřovacích možností fluorescenční angiografií a optickou koherentní tomografií, tyto vyšetřovací metody se používají i při kontrolách.

Za přísných sterilních podmínek je aplikováno malé množství látky velmi tenkou jehlou do nitroočního prostoru. Výkon je ambulantní, nebolestivý, oko je znecitlivěno speciálními kapkami. Po zákroku pacient odchází domů a vrací se k pravidelným kontrolám.


c) Operace sítnice a sklivce
V chirurgii sítnice má naše pracoviště dlouhodobou tradici – již od roku 1968.
Mezi základní operační diagnózy patří:
1) odchlípení sítnice s trhlinou
2) onemocnění makuly
3) onemocnění sklivce

ad 1)
Odchlípení sítnice ošetřujeme jak zevními kryochirurgickými metodami (cerclage, plombage) tak i operací tzv. vnitřní operací - pars plana vitrektomie (PPV)

ad 2)
Onemocnění makuly – epimakulární membrána, makulární díra, makulární edém – řešení je pomocí PPV. Rozeznáváme tzv. stehovou pars plana vitrektomii (tzv. 20 gauge) a bezstehovou techniku pars plana vitrektomie (tzv.23 gauge).

ad 3)
Krvácení do sklivce různé etiologie především u diabetiků a uzávěrů centrální retinální žíly, zhoršení průhlednosti sklivcovými zákaly (synchisis scintillans).
Po odstranění sklivce používáme během PPV k vyplnění sklivcové dutiny využíváme infusní roztoky, filtrovaný vzduch, expanzivní plyny, nebo silikonové oleje.

Disponujeme špičkovým technickým vybavením operačního sálu k operacím sítnice. Jedná se především o: operační mikroskop firmy Zeiss s binokulárním operačním oftalmomikrospem (BIOM) a převracečem obrazu (SDI), argonový laser Visulas 532 firmy Zeiss s endosondou pro fotokoagulaci sítnice nebo nástavcem pro indirektní laserový oftalmoskop, přístroj Millennium firmy B&L pro chirurgii sítnice, přístroj pro kryokoagulaci s různými sondami včetně sondy pro novorozence (jediní v regionu Zlín).


Ordinační hodiny

Pondělí MUDr. Zdeňka Nováčková
MUDr. Anna Čtvrtníčková
MUDr. Eva Salajková
Úterý MUDr. Anna Čtvrtníčková
MUDr. Eva Salajková
Čtvrtek MUDr. Zdeňka Nováčková
MUDr. Anna Čtvrtníčková
Pátek MUDr. Zdeňka Nováčková
MUDr. Eva Salajková
MUDr. Petr Bezruč

Objednání na telefonní číslo: 577 552 985

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn