Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

ARCHIV TISKOVÝCH ZPRÁV

Ve zlínské nemocnici dnes slavnostně otevřeli Kardiovaskulární centrum pro dospělé

6.5.2011

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), ve Zlíně dnes v rekonstruovaných prostorách interní kliniky otevřela Kardiovaskulární centrum pro dospělé. Díky evropské dotaci pořídila do centra 22 přístrojů za téměř 60 milionů korun. Z toho Evropský fond pro regionální rozvoj poskytl 51 milion, zbývajících devět milionů bylo uhrazeno z rozpočtu Zlínského kraje. Ten také hradí náklady na stavební práce při úpravách prostor za cca 14 milionů korun. Přestřižení pásky se ujali ředitel KNTB Bohuslav Škubal a hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák za účasti desítek hostů. Mezi nimi nechyběla místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Alena Gajdůšková, zástupci kraje, města, stavební a dodavatelské firmy, KNTB a další.
„Dnešní den je pro naši nemocnici, ale i celý Zlínský kraj, významný. Otevřením kardiovaskulárního centra se totiž zvýší dostupnost léčby našich pacientů s onemocněním srdce a cév a nebudou muset za ošetřením dojíždět do vzdálenějších měst. Plný provoz kardiocentra začne už v pondělí 9. května, kdy už budou naši lékaři implantovat první kardiostimulátory“ řekl ředitel Škubal.
„Otevřením kardiocentra potvrzujeme, že Baťova nemocnice je nemocnicí, která plní úlohu fakultních nemocnic v jiných krajích. Bohužel tak není financovaná, ale i to se snad zlepší. K onkologickému centru dnes přibylo kardiocentrum. Pokusíme se zpět získat statut traumacentra. Věřím, že se Baťova nemocnice se stane centrovou nemocnicí,“ sdělil hejtman Mišák..
Podle něho si občané Zlínského kraje zaslouží stejně kvalitní poskytovanou péči jako jinde, i když to neznamená, že ve zlínské nemocnici bude vše. „Dnes jsme u jedné z významných etap rozvoje nemocnice, která může efektivně zasáhnout do kvality života pacientů,“ dodal.
„Otevřením kardiocentra jsme dnes udělali krok, který posouvá Baťovu nemocnici k tomu, co bychom si představovali: když už to nebude fakultní nemocnice, tak nemocnice na jejich úrovni se vším vybavením. Bude to ještě běh na dlouhou trať, ale věřím, že se to podaří,“ řekla místopředsedkyně senátu Gajdůšková.
Vedoucí lékař kardiocentra Zdeněk Coufal připomněl historii péče o kardiologické pacienty v KNTB.
„V naší nemocnici vznikla koncem 60. let minulého století zásluhou tehdejšího primáře interního oddělení Rostislava Lukaštíka jedna z prvních koronárních jednotek v tehdejším Československu. Jestliže předtím byla úmrtnost na infarkt myokardu okolo 30 procent, díky monitorování nemocných se srdečním infarktem na koronárních jednotkách poklesla o polovinu na 15 procent,“ popsal Coufal.
Pak nastal pokrok v léčbě poruch srdečního rytmu a Baťova nemocnice byla opět mezi prvními, ve kterých vznikala kardiostimulační centra.
Ještě koncem 80. let držela nemocnice krok s rozvojem nových metod léčby infarktu, a to zaváděním trombolýzy, to je podáním léku rozpouštějícího sraženinu v srdci. V 90. letech ji však už zbytek republiky předběhl. Do popředí léčby akutního infarktu se dostává přímá angioplastika, tedy mechanické zprůchodnění uzavřené infarktové tepny. Nejbližší pracoviště pro tuto metodu bylo tehdy v Brně.
„Proto vznikl tlak na vznik pracoviště intervenční kardiologie i ve Zlíně. S podporou tehdejšího ředitele nemocnice Jaroslava Přehnala a tehdejšího přednosty interny profesora Jaroslava Rybky se to podařilo. Historicky první koronární angiografie byla ve Zlíně provedena před téměř 10 lety, 2. července 2001,“ vzpomněl Coufal důležitý historický mezník v KNTB.
Od té doby k dnešnímu dni lékaři pracoviště intervenční kardiologie uskutečnili 18.615 vyšetření koronárních tepen a za tu dobu také zasahovali u 2.822 akutních srdečních
infarktů. Podařilo se jim tak snížit úmrtnost na infarkt myokardu na pouhá tři procenta, což je srovnatelné s úmrtností na tuto diagnózu v celé ČR.
„Dnešním dnem tedy nezačíná nová éra péče o nemocné s infarktem myokardu, jak je někde zkresleně uváděno. Tuto péči poskytujeme našim obyvatelům už 10 let. Pouze končí éra sdílení jedné angiolinky v KNTB mezi koronárním, radiologickým a v posledních několika letech arytmologickým týmem. Pro péči o nemocné dostáváme nejen novou koronární angiolinku, ale i další pracoviště, kde bude možné v klidu provádět časově náročná vyšetření příčin poruch srdečního rytmu a jejich řešení. Nejen pomocí kardiostimulátoru, ale i pomocí tzv. radiofrekvenčních ablací,“ zdůraznil Coufal.
Nově otevřené pracoviště podle něho umožní poskytovat další léčebné metody. Jsou to implantace kardioverterů – defibrilátorů nebo speciálních dvoukomorových desynchronizačních kardiostimulátorů určených pro některé typy srdečního selhání.
KNTB za částku 60 milionů korun pořídila na vybavení Kardiologického centra pro dospělé nejen už zmíněná angiografická pracoviště, ale také nejmodernější ultrazvukové přístroje na vyšetření srdce a končetinových cév, bezdrátový monitorovací systém pro lůžkové oddělení, ventilátory pro kriticky nemocné na jednotce intenzivní péče.
Statut „Kardiovaskulární centrum pro dospělé“ byl kardiocentru v KNTB přiřazen k 1.1. 2010. Zlínské kardiocentrum bylo Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě Věstníku z prosince 2009 zařazeno do sítě Komplexních kardiovaskulárních center pro dospělé (11 pracovišť zahrnujících i kardiochirurgii) a Kardiovaskulárních center pro dospělé (6 pracovišť bez kardiochirurgie). K přiznání statutu Kardiovaskulárního centra bylo nutno splnit podmínky personálního a přístrojového vybavení. Kardiovaskulární centrum zajišťuje péči v oboru intervenční kardiologie vč. nepřetržité pohotovosti v péči o akutní koronární syndromy (infarkty myokardu), oboru implantací kardiostimulátorů, invazivní elektrofyziologie – diagnostika život ohrožujících poruch rytmu a intervenční radiologie – diagnostika a léčba postižení periferních cév. V těchto oblastech se jedná o jediné spádové pracoviště pro celý Zlínský kraj, tj. pro cca 600 tis. obyvatel.


Slavnostního přestřižení pásky se ujali hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák (vpravo) a ředitel KNTB Bohuslav Škubal.


Otevření kardiovaskulárního centra pro dospělé se zúčastnili (zleva) mj. místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková, hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, ředitel KNTB Bohuslav Škubal a vedoucí kardiocentra Zdeněk Coufal.


S fungováním nového kardiovaskulárního centra seznámil hejtmana Stanislava Mišáka vedoucí lékař tohoto pracoviště Zdeněk Coufal.6.5.2011
Karla Havlíková
Tisková mluvčí KNTB
(Foto: hav)


Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn