Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

ARCHIV TISKOVÝCH ZPRÁV

V projektu Kvalita očima pacientů dosáhla KNTB standardu až nadstandardu

13.12.2012

Požadovaného standardu dosáhla většina pracovišť zlínské Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB) v projektu Kvalita očima pacientů. Některá měla výsledek nadstandardní. Hodnoceno bylo osm dimenzí kvality zdravotních služeb: Zapojení rodiny, Propuštění a pokračování péče, Příjem do nemocnice, Respekt-ohled-úcta, Koordinace a integrace péče, Informace, komunikace a vzdělávání, Tělesné pohodlí, Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti. Nejlépe hodnoceny byly první tři dimenze, všechny na úrovni 80 % nebo lépe.

„Chceme sledovat kvalitu zdravotní péče prostřednictvím hospitalizovaných pacientů a následně zlepšovat jednotlivé hodnocené oblasti tak, aby byly naše služby kvalitnější a bezpečnější pro naše pacienty. Proto jsme si tento průzkum zadali. Žádného jiného průzkumu nebo ankety hodnocení kvality zdravotních služeb se KNTB nezúčastnila ani loni, ani letos,“ sdělil ředitel KNTB Bohuslav Škubal.

„Výzkum jsme dělali podle metodiky odpovídající mezinárodním standardům. Šetření se uskutečnilo v září a říjnu minulého roku a trvalo pět týdnů. Ve sledovaných odděleních do něj bylo zařazeno 2269 hospitalizovaných pacientů a dotazníky se podařilo získat od 1347 z nich. Takové šetření nám umožňuje posuzovat kvalitu poskytovaných služeb až na úrovni jednotlivých oddělení nemocnice,“ zdůraznil řešitel projektu Tomáš Raiter, který na něm spolupracoval s výzkumnou společností STEM/MARK.

„Pacienti vyplňovali standardizovaný dotazník, který jim ve sledovaných odděleních rozdávaly staniční sestry den před propuštěním z nemocnice nebo v den propuštění. Jednalo se o pacienty, kteří strávili v nemocnici minimálně dva dny a kteří byli k vyplnění dotazníku způsobilí. Jednotlivá oddělení měla stanovena plánovaný počet vyplněných dotazníků podle velikosti a průměrného počtu přijatých pacientů,“ přiblížil způsob hodnocení ředitel Škubal.

Nejhůře byla hodnocena Citová opora pacientů (70,8 %) a poměrně nízké hodnocení zaznamenaly také dimenze Tělesné pohodlí, Koordinace a integrace péče (obě 75,1 %) a Respekt-ohled-úcta k pacientům (75,3 %).

Celkově byli pacienti nejvíc spokojeni v oddělení kožním, plastické chirurgie, neurochirurgie, klinické onkologie, očním.

Pacienti odpovídali na desítky otázek, např. Jak na vás působil první kontakt s nemocnicí, Jak dlouho jste při příjmu čekal na uložení na lůžko, Znal jste svého ošetřujícího lékaře, měl jste důvěru ke zdravotním sestrám, Měl jste dostatek soukromí, když s vámi lékař probíral váš zdravotní stav nebo léčbu, Hovořil s vámi lékař každý den, Byl jste seznámen s právy nemocného, Rušil vás v noci hluk, Vyhovovala vám doba ranního buzení, Jak byste hodnotil kvalitu jídla, Pokud jste měl strach či obavy ze svého stavu nebo léčby, byl lékař ochotný si s vámi promluvit, Vyhovovala vám doba návštěv, Vysvětlili vám zdravotníci, jak o sebe máte pečovat a jak užívat léky po propuštění z nemocnice, Jak jste byl spokojen s čistotou toalet a sprch, Měl jste důvěru ke zdravotním sestrám, které vás ošetřovaly atd.

„Výsledky průzkumu jsme předali všem vedoucím pracovníkům jednotlivých oddělení, prodiskutovali je a navrhli opatření. Do jaké míry pracoviště zapracovala na zlepšení kvality svých služeb, poznáme až z letošních výsledků. Druhá vlna hodnocení se totiž uskutečnila letos v listopadu a začátkem prosince. Výsledky začínáme zpracovávat a k dispozici budou na přelomu letošního a nového roku,“ řekl Raiter.

Podle něho jde o výzkum, jehož metodika umožňuje získat standardizovaná data, která lze srovnávat s daty získanými v podobně velkých zdravotnických zařízeních.

13. 12. 2012
Karla Havlíková
Tisková mluvčí KNTB


Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn