Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

ARCHIV TISKOVÝCH ZPRÁV

V kardiovaskulárním centru KNTB ošetřují stále více pacientů

19.2.2014

   Stále více pacientů s onemocněním srdce ošetřují lékaři ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati, a. s. (KNTB) díky Kardiovaskulárnímu centru pro dospělé (KVC), které zde bylo ustaveno v lednu 2010. Zatímco například v roce 2008 kardiologové provedli 1891 koronarografií, v roce 2012 jich bylo 2187. Počty těchto výkonů se každoročně pohybují kolem 2100 až 2200 srdečních katetrizací. Celkově množství ošetřených pacientů v kardiocentru vzrostlo o 10 až 20 procent.
   „Dělat více výkonů nám dovoluje nejen otevření nových zákrokových sálů v roce 2011 a instalování dvou angiolinek v nich, ale také vybavení dalšími moderními přístroji. Pacienti tak nemusejí na většinu zákroků dojíždět na jiná pracoviště, jako tomu bylo v některých případech dřív,“ řekl primář kardiovaskulárního centra Zdeněk Coufal.
   Zlepšila se podle něho dostupnost výkonů jak v intervenční kardiologii, což jsou zákroky na koronárních tepnách, tak v arytmologii a kardiostimulaci a v intervenční radiologii, tedy zákrocích na tepnách horních a dolních končetin.
   „Výrazný posun nastal právě v segmentu arytmologicko-kardiostimulačním, a to v dostupnosti operace trvalých kardiostimulátorů. Do zprovoznění nových sálů byly kardiostimulace prováděny jen jediný den v týdnu na centrálních operačních sálech a mnozí pacienti tak museli čekat do implantace trvalého kardiostimulátoru zajištěni kardiostimulátorem dočasným. Nyní můžeme stimulátory implantovat prakticky každý den. Výrazně tak poklesl počet zaváděných dočasných kardiostimulátorů, což mnohdy způsobovalo nezanedbatelná rizika komplikací pro nemocné. Například loni jsme implantovali 234 trvalých kardiostimulátorů, což je o 30 více než v roce 2012,“ sdělil primář Coufal.
   Díky vybavení CT (computerový tomograf) a MR (magnetická rezonance) kvalitnějším a novým hardwarem a softwarem nastal významný posun také v diagnostice cévního postižení dolních a horních končetin a tepen, které zásobují mozek. „Mohli jsme diagnostiku podstatně rozšířit, například na podkolenní a kotníkovou oblast, tepny zásobující orgány dutiny břišní, ledvinné tepny a další,“ uvedl primář oddělení zobrazovacích metod Jiří Tesař. 
   „Samotná diagnostika se tak již provádí téměř výhradně neinvazivním způsobem, to znamená pro pacienta méně rizikovým, a na samotné invazivní zákroky je díky tomu možné se dopředu lépe připravit“, sdělil primář Tesař.   
   Instalace nového přístroje pro MR s kardiologickým software umožnila podle něho kvalitativně novou možnost kardiologické diagnostiky. „Tato možnost je ve Zlínském kraji jediná právě v KNTB. Vyšetření je poměrně časově náročné a čekací doby byly dříve velmi dlouhé, až několik týdnů či měsíců právě proto, že se musely provádět na jiných pracovištích – Olomouc, Brno, Ostrava. V některých akutních případech, například při zánětu srdečního svalu, bylo včasné vyšetření prakticky nemožné, což ohrožovalo pacienta. Teď můžeme nemocného, který to potřebuje, vyšetřit třeba do druhého dne,“ dodal Tesař.
   MR vyšetření srdce umožňuje diagnostikovat některá srdeční onemocnění, která jsou jinými vyšetřovacími metodami zjistitelná s obtížemi nebo vůbec – například zmíněný zánět srdečního svalu.
   „Naše kardiovaskulární centrum má dobré jméno jak mezi pacienty, tak mezi odborníky. Je schopné ošetřit ještě více nemocných než dosud, ale zatím tomu brání lůžková kapacita kardiologického oddělení interní kliniky. Řešením by bylo zřízení stacionáře. V něm by vybraná skupina pacientů byla po zákroku několik hodin sledována a propuštěna domů. To znamená, že by tito pacienti nebyli hospitalizováni,“ sdělil ředitel KNTB Pavel Calábek.  
   Statut „Kardiovaskulární centrum pro dospělé“ byl kardiocentru v KNTB přiřazen k 1. 1. 2010. Zlínské kardiocentrum bylo Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě Věstníku z prosince 2009 zařazeno do sítě Komplexních kardiovaskulárních center pro dospělé (11 pracovišť zahrnujících i kardiochirurgii) a Kardiovaskulárních center pro dospělé (šest pracovišť bez kardiochirurgie). V lednu 2012 byla platnost statutu KVC v KNTB prodloužena do 31. 12. 2014.

Tabulky - statistika:

Počet implantovaných kardiostimulátorů (KS)
Rok                         implantace KS               reimplantace (výměna) KS
2008                               156                                       41      
2009                               159                                       39    
2010                               196                                       39
2011                                216                                      26
2012                                203                                      41
2013                                210                                      29

 

Počty diagnostických a intervenčních výkonů na koronárních tepnách


Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Počet koronarografií

1891

1946

1960

2053

2187

2093

Počet PCI

701

683

750

719

765

728

Počet pPCI u IM

299

274

277

249

312

278

Vysvětlivky:
koronarografie = katetrizační vyšetření věnčitých (tj.koronárních) tepen srdce
PCI = angioplastika, tj. rozšíření a zpravidla vyztužení stentem zúženého místa na koronární tepně
pPCI = primární PCI neboli direkt, totéž jako PCI, ale u akutního infarktu myokardu

 
 

Vyšetření CT a MR v r. 2013
CT koronarografie……………………...42 vyšetření
MR vyšetření srdce od dubna 2013…..79 vyšetření

 
 

19. 2. 2014
Karla Havlíková
Tisková mluvčí KNTB
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn