Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

ARCHIV TISKOVÝCH ZPRÁV

V Centru klinické gerontologie KNTB ošetří kolem 2000 pacientů ročně

10.12.2012

Ročně o asi 2000 pacientů převážně vyššího věku se starají zdravotníci v Centru klinické gerontologie (CKG) zlínské Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB). Věnují se jim v několika specializovaných ambulancích a v lůžkové části. CKG má rozvětvenou strukturu s kapacitou 184 lůžek. Z nich akutní geriatrie jich má 30, následná péče s rehabilitací 120, dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) osm a následná ošetřovatelská péče 26.

„Struktura a šíře služeb CKG je v celostátním měřítku bezkonkurenční a vzorová i pro ostatní velké a fakultní nemocnice. Máme akutní geriatrické oddělení, následnou ošetřovatelskou péči, následnou péči s rehabilitací, DIOP. Pacientům slouží ambulance geriatrická, interní, nutriční, logopedická, psychologická a sociální. Naším cílem je podporovat zdraví pacientům i ve vyšším věku. Správně a včas léčit poruchy zdraví, adekvátním způsobem a rehabilitací přispět k nejúspěšnějšímu návratu kvality života a soběstačnosti, zajistit nemocným co možná nejlepší funkční stav,“ řekl primář CKG Milan Forejtar.

Ošetřovatelská péče o pacienty v CKG je pro personál značně zátěžová a odborně, fyzicky a psychicky náročná. „Je zaměřena nejen na aktuální zdravotní stav pacienta, ale i na prevenci komplikací. Díky kvalitě péče je možné docílit pokles komplikací infekčních, pokles četnosti pádů, výskytu proleženin i zmírnění podvýživy, s kterou k nám často pacienti přicházení jak z domu, tak z domovů důchodců a jiných sociálních zařízení,“ řekl primář.

Příkladem dokladujícím kvalitní ošetřovatelskou péči o nemocné seniory může být pracoviště DIOP. „V něm se věnujeme pacientům s těžkým poškozením vědomí a za posledních 15 měsíců zde nezemřel žádný pacient,“ řekl primář s tím, že zdravotníci samozřejmě věnují co nejlepší péči všem pacientům CKG.

Akutní geriatrické oddělení přijímá pacienty na doporučení praktických lékařů nebo ambulantních specialistů, ev. přijetí doporučí příjmová ambulance interny, neurologie nebo jiného oddělení. „Po zvládnutí akutního onemocnění propustíme pacienta k ambulantní léčbě. Pokud je nutné další doléčení, přeložíme ho do oddělení následné péče s rehabilitací,“ sdělil primář.

Následnou péči v CKG lze podle něho klasifikovat jako péči postakutní. „Poskytujeme totiž časný servis i ostatním oborům akutní péče jako je interna, chirurgie, neurologie, plicní a jiné. Na následné péči dokončujeme další potřebná vyšetření a léčebný proces, zahajujeme rehabilitaci. Využíváme přitom poradenskou službu jiných oborů a komplementární servis KNTB, kam patří např. laboratoře, rentgeny, hematologicko-transfuzní oddělení. Součástí odborného týmu na následné péči jsou fyzioterapeut, logoped a psycholog,“ vysvětlil primář.

Pokud je pacientův zdravotní stav stabilizován, ale ještě vyžaduje odborné ošetřování, je umístěn na následnou ošetřovatelskou péči.

Důležité pro léčbu seniorů jsou podle primáře specializované ambulance. V geriatrické sledují lékaři nejen vývoj základního onemocnění, ale i přidružených chorob a zároveň vytipují pacienty ohrožené ztrátou soběstačnosti. Lékaři v nutriční ambulanci zase sledují pacienty s podvýživou a zajišťují léčebný výživový plán. V logopedické ambulanci je věnována péče pacientům s poruchou řeči, která často provází cévní mozkovou příhodu. Psychologická poskytuje psychologickou podporu nemocným i jejich příbuzným, diagnostikuje psychologické poruchy, typizuje osobnost a potenciál intelektu. Sociální ambulance rozebírá sociální a ekonomickou situaci pacienta a poskytuje sociální poradenství v pohospitalizační ambulantní péči o pacienta.

„Klademe důraz i na komunikaci s příbuznými a na jejich průběžnou výchovu, jak pečovat o nesoběstačného nebo částečně soběstačného pacienta doma a jednou měsíčně organizujeme setkání pro příbuzné takových pacientů se zdravotníky,“ doplnil primář.

CKG je akreditovaným pracovištěm Ministerstvaˇzdravotnictví ČR pro vzdělávání v oboru geriatrie a externím pracovištěm Institutu pro vzdělávání zdravotnických pracovníků pro praktickou výuku. Ve spolupráci s výborem České gerontologické a geriatrické společnosti se podílí na tvorbě koncepce oboru, tvorbě vzdělávacího programu a léčebných postupů i spolupráci se zahraničními geriatrickými společnostmi.

10. 12. 2012
Karla Havlíková
Tisková mluvčí KNTB
(Foto: hav)

    

Jednadvacet lůžek následné ošetřovatelské péče je umístěno v 9. pavilonu.Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn