Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

ARCHIV TISKOVÝCH ZPRÁV

Účastníci XX. Zlínského geriatrického dne budou jednat o péči o seniorskou populaci

1.9.2015

V pátek 4. září 2015 se uskuteční již XX. Zlínský geriatrický den. Přihlášeno je zhruba 250 odborníků z České a Slovenské republiky, kteří se sejdou ve zlínském Academia centru Univerzity T. Bati. Nejen geriatři, ale také internisté, kardiologové, diabetologové a další specialisté a také všeobecní lékaři budou hovořit o péči o seniorskou populaci.

„Demografický populační vývoj předvídá postupný nárůst souboru starších spoluobčanů. Ne všichni stárnou zdravě. Většina z nich je zatížena méně či více závažnou morbiditou, tedy nemocností. Péči o seniory zastřešuje geriatrie, avšak geriatrická morbidita zasahuje i do ostatních lékařských oborů,“ vysvětlil účast lékařů různých odborností Milan Forejtar, koordinátor akce a primář Centra klinické gerontologie zlínské Krajské nemocnice T. Bati, a. s., která je spolupořadatelem geriatrického dne.

Odborný program zahrnuje 16 přednášek, například Farmakologické a podpůrné prostředky k léčbě diabetické nohy, Úloha iktového centra v péči o pacienty s CMP, Role geriatra v rámci iktového centra, Predikce rizik agresivního chování v seniorském věku, Vývoj malnutrice u onkologických pacientů v ČR, Možnosti pomoci pečujícím osobám nebo Pády a jejich stratifikace v KNTB. Již podle názvů je patrné, že se budou prezentovat různé obory medicíny.

„Geriatrickou medicínu lze pokládat za medicínu multioborovou specificky zaměřenou na seniorskou populaci. Specifické medicínské postupy, metodiky i léčebný přístup sledují zachování či zlepšení funkčního stavu seniora a uspokojivou kvalitu života. Vzhledem k demografickému vývoji bude kvantitativně i kvalitativně potřeba geriatrické péče narůstat,“ zdůraznil primář Forejtar.

Proto ho a další geriatry zaráží návrh novely zákona č. 95/2004 Sb. o způsobilosti k výkonu lékařského povolání, která význam geriatrie opomíjí.

„Lze jen doufat, že připomínková řízení toto nedorozumění Ministerstva zdravotnictví ČR, ČLK a lékařských odborných společností vyjasní a česká geriatrie se v příštích letech stane oborem nepostradatelným, potřebným a dále se rozvíjejícím tak, jako v zemích EU a jiných vyspělých státech,“ dodal primář Forejtar.

Spolupořadateli akce jsou Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP a Krajské edukační centrum POUZP a OS ČLK Zlín. Záštitu převzal hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a primátor města Zlína Miroslav Adámek.

1.9. 2015
Karla Havlíková
Tisková mluvčí KNTB


Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn