Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Plicní oddělení

Plicní oddělení

20. pavilon - 1 patro

JIP 4 lůžka intenzivní péče vyššího stupně-zde zajišťujeme intenzivní plicní péči, především o pacienty s dechovým selháním, těžkými formami CHOPN a život ohrožujícími  plicními záněty, dále expoziční testy na léky a zrychlenou specifickou imunoterapii. Tel. 577 552 677
 
Standartní  plicní oddělení 32 lůžek, zajišťuje péči  o pacienty s CHOPN, plicními fibrózami, plicními záněty, i nádorovými onemocněními, včetně možnosti separace pacientů s TBC.
 
Lékaři - tel.: 577 552 621
Sesterna - tel.: 577 552 627
 
Pracoviště poruch dýchání ve spánku zajišťuje na dvou lůžkách a jedné ambulanci /snad budou dvě/ diagnostiku a léčbu poruch dýchání ve spánku.
Bronchoskopický sál zajišťuje provádění bronchoskopií, včetně zákroků v celkové anestezii, endobronchiálních ultrazvuků, odběrů kryobiopsií, autoflorescenčních bronchoskopií, sonografií hrudníku, punkcí pod sono či CT kontrolou.
 
Imunologická laboratoř je zaměřena na primární diagnostiku v oblasti alergologie, klinické imunologie a primární pneumologické péče. Nabízíme stanovení systémových i orgánově specifických autoprotilátek, zpracováváme vzorky krve pro rychlou diagnostiku odpovědi imunitního systému na možnou přítomnou infekci TBC (QuantiFERON TB). Provádíme stanovení specifických IgE protilátek proti inhalačním, potravinovým alergenům a jejich molekulárním komponentám, a lékovým alergenům. Součástí laboratoře je úsek průtokové cytometrie se zaměřením na vyšetření funkčnosti buněčné imunity a ve spolupráci s HTO na oblast diagnostiky hematoonkologických onemocnění. Pro potřeby plicního oddělení provádíme cytologická vyšetření odběrů z bronchoskopie a cytologická vyšetření výpotků a bronchoalveolární laváže. Své služby poskytujeme jak lékařům specialistům z KNTB a okolních nemocnic, tak i praktickým lékařům. Laboratoř má zaveden systém managementu kvality, který odpovídá požadavkům normy ISO 15189 a je pravidelně akreditována dle NASKL.
 
20. pavilon – přízemí
Zde se bude nacházet 20 lůžek následné plicní péče a spánková laboratoř.
 
11. pavilon
Provozní doba ambulancí od 7-15,30 hodin.
Ambulance pneumoftizeologická dohled nad TBC, terapie pacientů s CHOPN, pacienti s dlouhodobou domácí kyslíkovou terapií
Ambulance pneumoonkologická a pro léčbu intersticiálních plicních procesů  zajišťuje péči o pacienty s plicními nádory, a postižením plicního intersticia
Ambulance alergologicko - imunologická zajišťuje péči o pacienty s alergickými a imunologickými nemocemi,  léčbu imunoglobuliny pro pacienty s protilátkovými poruchami imunity, lékové a potravinové alergie
Plicní ambulance
zajišťuje běžnou pneumologickou péči,  diferenciální diagnostiku plicních chorob a kontroly po hospitalizaci
Ambulance léčby 
závislosti na tabáku – pomáhá v odvykání kouření, provoz ve čtvrtek od 13,30 do 15,30 hod


10. pavilon
Zde se nachází onkologický stacionář, kde dochází k aplikaci chemoterapie ambulantně, aplikace infuzní léčby u pacientů s astmatem či chronickou obstrukční plicní nemocí.

Dále jsou zde (možná) pracoviště funkčního vyšetření plic, kde se provádí spirometrie, bodypletysmografie, vyšetření plicní difuze, impulsní oscilometrie, rhinomanometrie, spiroergometrie, zátěžové testy během a bronchokonstrikční a dilatační testy. 
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn