Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Oddělení lékařské mikrobiologie

Oddělení lékařské mikrobiologie


Spektrum laboratorních vyšetření


Oddělení lékařské mikrobiologie (OLM) poskytuje komplexní služby dle potřeb a požadavků lékařů. Laboratorní činnost v oboru zajišťujeme pro klinické lékaře ze Zlína a jeho okolí a některé naše služby využívají i lékaři z Kroměříže, Uherského Hradiště a Vsetína. Poskytujeme také služby veterinárním lékařům a ostatním klientům mimo nemocnici. 
 
ATB středisko:  Provádíme konzultační a konsiliární činnost v rámci cílené antibiotické terapie, založené na výsledcích mikrobiologického vyšetření (stanovení bakteriálního původce a jeho citlivosti k antimikrobním preparátům). Zpracováváme přehledy bakteriální rezistence k antibiotikům a chemoterapeutikům, kvalitativní i kvantitativní surveillance rezistence významných bakterií na úrovni regionální i celostátní. Provádíme analýzy vývoje rezistence bakterií k antibiotikům a monitorování výskytu multirezistentních bakterií s nebezpečnými profily rezistence. Kontrola efektivity léčby. Schvalování vázaných ATB.                                
 
Konzultační služby: Jsou poskytované v pracovní dny a v sobotu v denním provozu nebo po domluvě na tel. 57 755 3136, 57 755 3279. Primář nebo atestovaný lékař provádí konzultační činnost v telefonické formě. Jde o hlášení pozitivních nálezů u závažných stavů a s tím spojená konzultace ATB léčby, sdělování výsledků vyšetření pro jednotlivé odesílající lékaře a možnost konzultace léčby ATB nebo její změny.
 
Přítomnost lékaře OLM při odběru biologického materiálu: Po předchozí telefonické domluvě na tel. 57 755 3136, 57 755 3279 je lékař OLM přítomen při odběru závažného biologického materiálu v areálu KNTB.
 
Klinická bakteriologie: Kultivační a mikroskopický průkaz bakterií a kvasinek aerobně, anaerobně a mikroaerofilně a určení jejich citlivosti na ATB.
 
Výroba autovakcín: na požadavek ošetřujícího lékaře a po vykultivování bakterie zasíláme bakteriální kmen na výrobu autovakcíny do FN u Svaté Anny v Brně.
 
Kontrola sterility: Kultivační průkaz bakterií a kvasinek aerobně a anaerobně.
 
Mykologie: Kultivační a mikroskopický průkaz kvasinek a plísní, PCR.
 
Parazitologie: Mikroskopický průkaz střevních, tkáňových a krevních parazitů a MOP. (mikrobiální obraz poševní)
 
TBC: Mikroskopický, kultivační, PCR průkaz mykobakterií a atypických mykobakterií a jejich určení citlivosti k antituberkulotikům.
 
PCR: PCR – molekulárně biologická metoda
TBC komplex
CMV
HSV1, 2
VZV
Influenza A+B
RSV
Chlamydia pneumoniae
Chlamydia trachomatis
Legionella pneumophila
Parvovirus B19
Borrelia
Clostridium difficile
Pneumocystis jirovecii
Aspergillus spp. (A.fumigatus, A.flavus, A.niger, A.terreus)
Enterovirus
DNA – HBV včetně kvantifikace virové nálože u HBV +
RNA – HCV včetně kvantifikace virové nálože u HCV +
SARS-CoV2 

Serologie, virologie, imunologie: Průkaz protilátek a antigenů ve venózní krvi – (sérum 5 ml)
HAV IgM, IgG
HbsAg + konfirmace
HbeAg
Anti Hbs
Anti Hbe
Hbc IgM
Anti Hbc 
HCV ab+ag, Anti HCV, HCV ag
HEV IgM, IgG + WB
HIV 1,2 + p24, možnost vystavení Certifikátu
HSV 1+2 IgM, IgG
CMV IgM, IgG + avidita
E-B viry VCA IgM, IgG, EBNA IgG + IM test
VZV IgM, IgG
Rubeolla IgM, IgG
Klíšťová encefalitida (KENC) IgM, IgG
Lymská borelióza IgM, IgG + WB
RRR+TPHA
Treponema pallidum IgM, IgG
Treponema Screen
Helicobacter pylori IgA, IgG
Yersinia enterocolitica IgA,IgM, IgG
Widalova reakce
Anti Leptospira sp.
Influenza A IgA, IgG
Influenza B IgA, IgG
Adenoviry IgA, IgG
RSV IgA, IgG
Mycoplasma pneumoniae IgA, IgM, IgG
Chlamydia pneumoniae IgA, IgM, IgG
Chlamydia trachomatis IgA, IgG
Toxoplasma gondii IgA, IgE, IgM, IgG + KFR
Toxocara sp. IgG (T.canis, T.cati) + avidita
Anti Listeria sp.
Anti Brucella sp.
Anti Francisella tularensis
Parvovirus B 19 IgM, IgG
Bordetella pertussis   IgA, IgG
Bordetella parapertussis   IgA, IgG
Measles IgM, IgG
Mumps IgM, IgG
Revmatický soubor: ASLO, RF, CRP
Citrulinový protein IgG
Revmatoidní faktor IgA, IgM, IgG
Tetanický antitoxoid IgG
SARS-CoV2  IgA, IgG semikvantitativně 
SARS-CoV2  IgG kvantitativně 

 
Pneumoslide NIF
protilátky IgM + IgG :  Parainfluenza 1,2,3, Influenza A + B, RSV, Adenoviry, Coxiella burneti, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila 01 
 
Zánětlivý marker: venozní krev – (plasma 5ml)
Presepsin 
 
Serologie, virologie: Průkaz protilátek v likvoru – (likvor 3 ml)
Lymská borelióza IgM, IgG + WB + CXCL13
Klíšťová encefalitida IgM, IgG
Treponema pallidum - TPHA
 
Přímý průkaz antigenu:
Ag Chlamydia trachomatis
Ag Influenza A+B
Ag Legionella pneumophila
Ag Helicobacter pylori 
Ag Campylobacter sp.
Ag Streptococcus pneumoniae
Ag Rotaviry
Ag Adenoviry
Ag Noroviry
Ag Astroviry
Ag Enteroviry
Ag RSV
 
Přímý průkaz antigenu a toxinu:
Clostridium difficile A + B
 
Kultivace, identifikace, testy citlivosti:
Mycoplasma hominis
Ureaplasma spp.(U.urealyticum, U.parvum)
 
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn