Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

ARCHIV TISKOVÝCH ZPRÁV

Sloučení nukleární medicíny a radiologie v KNTB přinese především výhody

20.3.2018

Slučování takových pracovišť má svou logiku, a to nejen ve zlínské nemocnici. Racionálněji se využijí radiologičtí asistenti i zdravotní sestry a spojené pracoviště pak může pracovat efektivněji. Co je ale nejdůležitější, dojde i k racionálnější indikaci vhodné zobrazovací metody, tudíž pro pacienta k minimalizaci radiační zátěže.

V Krajské nemocnici T. Bati došlo z výše uvedených důvodů od 1. 2. 2018 ke sloučení Oddělení nukleární medicíny a Oddělení zobrazovacích metod. Novým primářem vzešlým z výběrového řízení se stal MUDr. Jiří Tesař. „Díky sloučení i změnám v personálním obsazení budou zobrazovací metody pro pacienta daleko bezpečnější. Bývalý primář nukleární medicíny nebyl schopen na svém pracovišti udržet atestované lékaře a vmanévroval sám sebe do nepostradatelné pozice. Což se projevilo, když si první den sloučení vzal měsíční dovolenou a objednané pacienty tak de facto použil jako rukojmí,“ uvedl primář Jiří Tesař a dodal, že to bylo největší ohrožení pacientů, které zatím na sloučeném oddělení řešili.

Ke slučování nukleární medicíny a radiologie již v minulosti došlo na několika klinikách, například před více než deseti lety ve Fakultní nemocnici v Plzni nebo později ve Fakultní nemocnici v Brně, kde sloučení vidí jako pozitivum i přednosta Kliniky radiologie a nukleární medicíny prof. MUDr. Vlastimil Válek. „Nukleární medicína a radiologie mají hodně společného – radiační ochranu, hybridní zobrazení, radiologické asistenty, organizaci provozu. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že se postupně budou tato pracoviště spojovat nebo budou nucena k těsnější spolupráci vedením nemocnic. Je to logický vývoj - tak jako centrální operační sály, jako endoskopická centra a další. Navíc se to týká i přijímání absolventů, kteří po absolvování radiologického kmene mohou provádět řadu výkonů samostatně (včetně CT) a přitom pak mohou pokračovat v přípravě k atestaci z nukleární medicíny. Na pracovišti potom takový lékař pracuje jako radiolog s kompetencemi v rozsahu kmene a po absolvování atestace i jako lékař specialista pro nukleární medicínu,“ konstatuje prof. Válek a k plamenným projevům souvisejícím se spojením oborů ve Zlíně s úsměvem dodává: „Já prostě zastávám názor, že je lépe sedět jako náhradník na lavičce Barcelony než hrát okresní přebor a zuby nehty se bránit změnám. Chápu ale ty, co jim okresní přebor stačí a ví, že by se na lavičku Barcelony nikdy nemohli dostat.“

Oddělení zobrazovacích metod v KNTB momentálně pomáhají s kontrolou popisů vyšetření atestovaní lékaři z Uherskohradišťské nemocnice. „Není to poprvé, kdy spolupracujeme se zlínskou nemocnicí. Fungujeme v jednom kraji a vzájemně si vypomáháme, když je potřeba,“ uvedl primář oddělení nukleární medicíny UHN MUDr. Vojtěch Grecman. „Funguje to stejně jako obvykle, jen s tím rozdílem, že kontroloři sedí v Uherském Hradišti, na kvalitu to nemá žádný vliv. S kontrolou PET/CT nám pomáhají také dva specialisté z Kliniky zobrazovacích metod Fakultní nemocnice v Plzni. Oba dva mají odbornosti z radiologie i nukleární medicíny – v kvalitě vyšetření je to už za pouhý měsíc výrazně poznat. I to je pro pacienta posun k lepšímu. Po personální stabilizaci oddělení budeme počty vyšetření oproti předchozím letům ještě navyšovat, což umožní kratší čekací doby,“ dodal primář Jiří Tesař.


 


Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn