Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Reakce KNTB k článkům v MF Dnes

3.6.2010

Deník MF Dnes zveřejnil dne 28.5.2010 články týkající se propuštění radiologického fyzika Mgr. Jidřicha Žaludka. Vzhledem k nepravdivým informacím, jež uvádí jak Mgr.Žaludek, tak autor článku, podává vedení Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), k případu následující vysvětlení.
Mgr. Žaludkovi byla dána výpověď z pracovního poměru dne 14.11.2008 z důvodu porušení pracovních povinností. Důvodem výpovědi bylo porušení povinnosti, když Mgr. Žaludek v rozporu s výslovným a přímým pokynem nadřízených zaměstnanců, tj. primáře onkologického oddělení MUDr. Kohoutka a fyzičky Mgr. Kašpárkové, povolil spuštění ozařovače Gullmay a jeho klinický provoz, ačkoliv si byl vědom, že dosud nejsou k dispozici výsledky zkoušky dlouhodobé stability a Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) nepovolil spuštění přístroje.
Proti tomuto kroku zaměstnavatele podal Mgr. Žaludek k Okresnímu soudu ve Zlíně žalobu o neplatnost výpovědi. Platnost výpovědi však potvrdil jak Okresní soud ve Zlíně jako soud prvního stupně, tak Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně jako soud odvolací. Soudy se shodly s argumentací KNTB když uvedly, že Mgr. Žaludek porušil spuštěním přístroje povinnosti dle vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. Soudy potvrdily, že Mgr. Žaludek byl osobou s odbornou způsobilostí jako technik pro klinický provoz těchto zařízení. Soudy proto dospěly k závěru, že Mgr. Žaludek porušil jednak shora uvedenou vyhlášku o radiační ochraně a navíc i přímý pokyn svých nadřízených, tj. porušil základní povinnosti zaměstnance a uvedl v ohrožení zdraví pacienta.
Proti rozsudku odvolacího soudu není dovolání přípustné, ledaže po podání dovolání dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. V takovém případě lze podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozsudku k Nejvyššímu soudu ČR (NS ČR). Mgr. Žaludek dovolání k Nejvyššímu soudu podal. Bude na posouzení NS ČR, zda jej přijme. Na základě argumentace obou soudů se však domníváme, že Mgr. Žaludek bude při posuzování dovolání NS neúspěšný, a to i proto že dle našeho názoru není splněn požadavek zásadního právního významu věci jako podmínka pro přijetí dovolání.
Obecně lze k celému pracovně-právnímu sporu uvést, že jej zahájil Mgr. Žaludek. KNTB tak musela proti své vůli absolvovat soudní řízení a objektivní autorita - soud - v obou stupních potvrdila mylný postoj Mgr. Žaludka.
Není pravda, že nemocnice tajila informace týkající se ozařování. Za nastavení fyzikálních parametrů ozařovače je zodpovědný fyzik, nikoliv lékař. Za chybné nastavení s důsledkem zvýšených dávek pro ozařované pacienty zodpovídal právě Mgr. Žaludek. Chybu zjistil při pravidelné zkoušce provozní stálosti až nově nastupující fyzik, nikoliv Mgr. Žaludek, jak uvádí v tisku.
Zvýšené dávky na základě chybného nastavení nebyly v takové výši, aby způsobily poškození kůže či okolní zdravé tkáně. Proto byla situace z hlediska radiační ochrany vyhodnocena jako radiologická událost s omezenými důsledky, která nepodléhá ohlašovací povinnosti. Fyzik se na tomto vyhodnocení účastnil, a pokud měl pochybnosti o správnosti vyhodnocení, měl situaci konzultovat se SÚJB okamžitě a ne až po několika letech v souvislosti se svým propuštěním.
Není pravda, že došlo k zatajování, ale k chybné klasifikaci, v jejímž důsledku nebyla událost hlášena SÚJB. Tento problém s chybným nastavením přístroje se v žádném netýká stovek pacientů. U sledovaných pacientů nemohlo a ani nedošlo k poškození.
Záležitost šetří SÚJB standardním postupem. Nepravdivé a účelové informace Mgr. Žaludka
poškozují Komplexní onkologické centrum a celou naši nemocnici. To je zřejmě cílem Mgr. Žaludka, protože byl pro svoje pochybení propuštěn ze zaměstnání. Oprávněnost propuštění však potvrdily i soudy.
Vedení KNTB
3.6.2010


Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn