Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Ortopedické oddělení

Ortopedické oddělení

Příprava k hospitalizaci po stanovení termínu operačního výkonu
Po stanovení termínu výkonu následuje celá řada jednotlivých kroků:

a) Interní předoperační vyšetření
Předoperační vyšetření je souhrn dílčích vyšetření a slouží k posouzení zdravotního stavu a Vaší způsobilosti k operačnímu výkonu. Předoperační vyšetření zajišťuje praktický lékař. Výsledkem předoperačního vyšetření je interní závěr, zda jste nebo nejste schopen/na operačního výkonu. Upozorňujeme Vás, že podmínkou k přijetí je hotové komplexní předoperační vyšetření na jehož základě je provedeno ambulantně anesteziologické vyšetření.

b) Autotransfuze
Ošetřující lékař, v součinnosti s vámi, zváží a případně doporučí provedení autotransfuze (odběr vlastní krve, kterou je v případě potřeby možno při nebo po operaci použít). K odběru autotransfuze je nutné si přinést interní předoperační vyšetření.

c) Plánovaní hospitalizace
V období plánovaného výkonu si nedomlouvejte zavazující pracovní aktivity nebo dovolené a počítejte s dobou zotavení po operaci včetně následné rehabilitace.

Příprava osobních věcí k hospitalizaci

a) Hygienické potřeby
Výčet hygienických potřeb: kartáček na zuby, toaletní mýdlo, minimálně 2 ručníky, 2 žínky, ponožky, spodní prádlo. Spodní prádlo by mělo být upravené, na boku operované strany je vhodné mít spodní prádlo rozepínací pomocí suchého zipu nebo tkaniček. Takto upravené prádlo slouží k lehkému a rychlému přístupu k operační ráně.
Velice důležité je myslet na vhodnou obuv. Obuv by měla být pevná, rovná - bez podpatku, lehce obouvatelná. Doporučuje se obuv s protiskluzovou podrážkou.

b) Vlastní léky
Při nástupu k hospitalizaci byste si měli s sebou vzít léky, které užíváte. Všechny Vaše léky nemusejí být v nemocničním oddělení okamžitě k dispozici a je nutné je objednat. Tímto postupem se zamezí možnému přerušení v podávání léků.
Do nemocnice je vždy nutno s sebou nosit léky v originálním balení. Při příjmu je nutné veškeré léky odevzdat sestře.

c) Věci osobní potřeby

Pro zpříjemnění pobytu v nemocnici je možno s sebou vzít mobilní telefon, knížky, časopisy a peníze pro osobní potřebu. Nedoporučuje se však s sebou brát větší obnos peněz a cennosti.
Je-li operace bez komplikací, délka hospitalizace trvá obvykle 7 - 11 dnů, a proto věci osobní a hygienické potřeby by měly této délce odpovídat.

Průběh hospitalizace

a) Přijímací kancelář
Abyste mohli být hospitalizováni, musíte nejdříve projít přijímací kanceláří, kde se zaznamenají a zpracují Vaše osobní údaje. Tímto prvním krokem potvrzujete, že dobrovolně dáváte souhlas s hospitalizací.

b) Příchod do oddělení

Příjem všeobecnou sestrou:
Na ortopedickém oddělení  Vás přijme nejdříve sestra, která ve spolupráci s Vámi zpracuje sesterskou příjmovou zprávu. Převezme od Vás platné předoperační vyšetření, případně RTG snímky. Interní předoperační vyšetření nesmí být starší více jak tři týdny a RTG snímek starší než tři měsíce. Aby předoperační vyšetření bylo kompletní, musejí být přiloženy i hodnoty jednotlivých vyšetření krve a EKG křivka.

Příjem lékaře:
Po příjmu všeobecnou sestrou následuje příjem lékaře, který Vás bude mít v péči po dobu hospitalizace. Nemusí se ale vždy jednat o lékaře, kterého jste navštěvovali v ambulanci. Operaci však obvykle provede lékař, který Vás indikoval k operaci.
V rámci příjmu lékařem podepisujete "Informované souhlasy", které jsou důležité z právního hlediska:
 • Informovaný souhlas pacienta (zákonného zástupce) s hospitalizací, s nahlížením do dokumentace a s podáváním informací o zdravotním stavu.
 • Informovaný souhlas pacienta (zákonného zástupce):
  •    s léčebným postupem a operačním výkonem
  •    s lékařským vyšetřením
 • Informovaný souhlas pacienta (zákonného zástupce) s provedením transfuze krve (podáním transfuzních přípravků a krevních derivátů).
 • Informovaný souhlas pacienta (zákonného zástupce) s podáním anestezie v souvislosti s vyšetřením nebo operačním zákrokem.

Po příjmu lékařem budete uvedeni do pokoje, kde Vás zdravotní sestra seznámí s provozem v oddělení.

Předoperační příprava
Předoperační příprava probíhá den před operací.

a) Příprava pacienta všeobecnou sestrou:
 • neurčí-li lékař jinak, posledním jídlem je oběd, pouze diabetici dostanou večeři;
 • tekutiny se mohou přijímat do půlnoci, od půlnocí se nesmí pít, jíst ani kouřit;
 • je-li nutné objednat krevní konzervu k operaci, sestra Vám odebere vzorek krve, který se dále zpracuje v krevní bance;
 • večer před operací  Vám sestra po zvážení situace nabídne šetrné klyzma pomocí přípravku Yall;
 • sestra Vám oholí operační pole;
 • v případě, že máte nalakované nehty, musíte si je odlakovat odlakovačem;
 • dle pokynu sestry si připravíte věci na Jednotku intenzívní péče (dále jen JIP), kam budete pravděpodobně umístěni bezprostředně po provedení operačního výkonu: ručník, žínku, kartáček na zuby, zubní pastu a případně brýle, zubní protézu a kontaktní čočky. Je možné si vzít také mobilní telefon.
 • sestře odevzdáte léky, které užíváte.

b) Příprava pacienta lékařem - anesteziologem:
Příprava anesteziologem je nedílnou součástí komplexní předoperační přípravy. Jeho úloha nespočívá pouze v seznámení s postupem anestezie, ale anesteziolog provede též následující:
 • zhodnotí výsledky a závěr interní přípravy
 • seznámí Vás s anesteziologickými riziky
 • doporučí doplnění anesteziologických ordinací před výkonem
 • seznámí Vás s možnostmi uvedení do anestezie
 • zhodnotí Váš stav
 • naordinuje Vám premedikace (účelem premedikace je farmakologicky ovlivnit průběh anestezie, minimalizovat strach a úzkost).

Bezprostřední příprava k operaci

Bezprostřední příprava probíhá v den operace. Je to poslední fáze Vaší přípravy sestrou a lékařem před převozem na operační sál:
 • ráno Vám sestra změří krevní tlak a doporučí  Vám osprchovat se;
 • dle ordinace lékaře Vám bude zaveden permanentní katétr -  je to cévka, která se zavádí do močového měchýře, nafouklá balónkem, který zabrání samovolnému vypadnutí cévky. Ženám zavádí katetr sestra, mužům lékař;
 • dle ordinace anesteziologa Vám bude podána premedikace. Premedikace může mít různou formu, tj. mohou se podávat léky jak v tabletové formě, tak léky v podobě injekcí do svalu nebo infuzí do žíly. Jedná-li se o infuzní premedikaci, sestra Vám zavede do žíly na ruce flexibilní plastovou kanylu. Flexibilní kanyla se vždy zavádí na protější stranu operované strany (tj. bude-li vám operován pravý kyčelní kloub, kanyla se zavede do levé ruky a naopak);
 • lékař Vám při ranní vizitě označí křížkem operační pole k jednoznačné identifikaci operačního místa;
 • bezprostředně před odjezdem na operační sál Vás sestra vyzve, abyste si sundali a odložili všechny šaty, šperky (i piercing) a pokud používáte, též zubní protézu a kontaktní čočky. Používáte-li naslouchátko, můžete si ho vzít na sál s sebou. Na operační sál odjíždíte na posteli za doprovodu sestry.

Operace
Používají se dva typy anestezie:
a) celková anestezie (narkóza) je metoda, sloužící k vyřazení vědomí a pocitu bolesti v celém těle v průběhu operačního výkonu. K navození celkové anestezie se používá celá škála léků: celková anestetika (léky znecitlivující a spánek navozující), sedativa (léky uklidňující), analgetika (léky potlačující bolest), myorelaxancia (léky uvolňující svaly), a to jak formou intravenózní (do žíly), tak inhalační (vdechováním). K celkovému znecitlivění patří i celá řada dílčích výkonů: zajištění periferního žilního přístupu, zajištění dýchacích cest a dýchání (spontánně či pomocí dýchacího přístroje), monitorace základních životních funkcí (pomocí přístrojů-monitorů), zajištění bezpečné operační polohy atd.
Nežádoucí účinky a komplikace: i přes používání nejmodernějších anesteziologických postupů, léků a přístrojů se mohou v souvislosti s celkovou anestezií vyskytnout komplikace. Obvykle však nejsou závažné a dají se zvládnout medikamenty (bolesti hlavy, zvracení, bolesti a sucho v krku, bolesti svalů, celková slabost).

b) epidurální (svodná) anestezie: je anestezie, která vede k vyřazení pocitu v místě prováděné operace. Vzniká podáním lokálního anestetika do epidurálního prostoru páteřního kanálu. Docílí se tím dočasné umrtvení malé nebo rozsáhlejší části těla. Výhodou tohoto typu anestezie je minimální ovlivnění základních životních funkcí, tj. vědomí, krevního oběhu a dýchání. Umožňuje kontakt s nemocným během operace a jeho spolupráci. Navíc je možný příjem tekutin bezprostředně po operaci. Pro větší komfort nemocného a tam, kde není nutná spolupráce s lékařem během operace, lze po dohodě s nemocným zajistit spánek podáním nitrožilních sedativ. Výkon provádí anesteziolog v poloze na levém boku, nebo vsedě. Po detekci správného prostoru aplikuje lék a jehlu hned odstraní. Nástup účinku blokády se projeví až po určité době (20 – 30 minut), nemocný pociťuje teplo, mravenčení, brnění v končetinách, někdy se může objevit i nevolnost. Tyto příznaky jsou přechodné a za několik minut ustoupí. Zvláštním doplňkem epidurální anestezie může být zavedení tenkého katétru do epidurálního prostoru. Katétr slouží k prodloužení anestezie při následné pooperační kontinuální anestezii. Na místě se může ponechat i několik dnů. Tato technika nebrání pohyblivosti nemocného po operaci a zaručuje znamenitou bezbolestnost. Operace trvá cca 1-2 hodiny podle závažnosti postižení.

Pooperační péče

Po operaci je pacient převezen na JIP, která je vybavena monitorovací technikou, centrálním rozvodem kyslíku a pomůckami k zajištění resuscitace. Na JIP zůstanete cca jeden den, poté budete přestěhováni na standardní pokoj.

Na JIP jsou pravidelně kontrolovány:
základní životní funkce: na horní končetinu vám bude nasazena tlaková manžeta, která v pravidelných intervalech bude měřit krevní tlak, pulz, dech, prezentace EKG pomocí monitoru;
barva kůže a prokrvení, po svodné anestezii citlivost končetin;
 • tělesná teplota;
 • operační rána, stav krycího obvazu;
 • vyvedené drény (množství a výměna);
 • bolest - analgetikum by mělo být podáno dříve, než je překročen práh bolesti;
 • močení (množství, barva, příměsi);
 • odchod plynů z tlustého střeva;
 • bilance tekutin po šesti hodinách (příjem a výdej tekutin);
 • přes intravenózní kanylu vám budou podávány tekutiny, antibiotika, případně transfuze nebo autotransfuze;
 • provádějí se pravidelné odběry krve k stanovení ztrát krevních elementů a minerálních látek a odběry moče;
 • jako prevence proti krevním sraženinám dolních končetin, které mohou způsobit embolii, se používá několik opatření: bandáž operované končetiny, podávání léku na ředění krve (Fraxiparine, Clexane) nebo jiný preparát v pravidelných denních dávkách 1x denně (ve 22 hod);
 • nasadí se antirotační bota, která zabrání, aby končetina nerotovala zevně. Poloha končetiny po operaci kyčelního kloubu je zajištěna i tzv. abdukčním trojúhelníkem (to je molitanový polštář vložený mezi stehna), který udržuje dolní končetiny v odtažení přibližně 20 stupňů. Tento polštář používáte stále v pooperačním období při pohybu na lůžku a je vhodné, abyste ho používali i doma po propuštění z nemocnice.
    
Standardní pokoj

Po převozu na standardní pokoj se dále pokračuje s ordinacemi, které se prováděly na JIP a uskutečňují se i další činnosti:
 • v prvních dnech veškeré hygienické potřeby provádíte na lůžku;
 • cca po dvou dnech vám lékař odstraní drény, které odváděly zbylou sekreci v operační ráně a provede se převaz. Další převazy se provádějí dle potřeby;
 • provádí se cvičení s rehabilitačním pracovníkem, nejprve posazování na lůžku, nácvik s berlemi a chůze;
 • 10-12 den se odstraňují stehy a neobjeví-li se komplikace, budete propuštěni z nemocnice. Máte-li zájem o následnou rehabilitaci, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře co nejdříve.
 Důležité obecné pokyny v oblasti rehabilitace po operaci TEP kyčelního kloubu

Pro první tři pooperační měsíce:
 • spěte na rovném a pevném lůžku;
 • střídejte chůzi, sed a leh. Věnujte pozornost únavě a nepřeceňujte své síly;
 • přizpůsobte si výšku pracovní židle, nesedejte si do hlubokých křesel. Na obyčejnou židli sedejte pouze s polštářem. Nekřižte nohy (pod sebe, přes sebe);
 • při sezení na židli obě chodidla spočívají celou ploskou na zemi, kolena jsou mírně od sebe;
 • několikrát denně cvičte podle pokynů, které jste obdrželi od rehabilitačního pracovníka;
 • používejte i doma pevnou obuv s pevnou patou;
 • vleže na neoperovaném boku vkládejte vždy mezi kolena pevný polštářek;
 • neodkládejte berle, pokud to nedovolí váš lékař, dodržujte jím doporučenou zátěž operované končetiny. Ztratíte-li však rovnováhu a hrozí vám pád, raději došlápněte na operovanou končetinu;
 • dvakrát denně ležte cca 30 min. na břiše;
 • nenechte se nikým vyprovokovat ke sportovním výkonům. Na schodech se věnujte chůzi a s nikým se nebavte. Zabráníte tak případnému pádu a ztrátě rovnováhy. Neposkakujte a dlouho nestůjte;
 • plavání je vhodné, i když jeho význam v tomto případě bývá přeceňován. Pro posílení svalstva je výhodnější a účinnější cvičení na suchu. V blízkosti plaveckých bazénů dbejte zvýšené pozornosti a opatrnosti (pozor na uklouznutí);
 • doma odstraňte všechny volně ležící kobercové předložky a rohožky. Chraňte se pádu;
 • pravidelně si kontrolujte technický stav vašich berlí (matičky, protiskluzové nástavce);
 • v prvních měsících po operaci se nesnažte samostatně si zavazovat tkaničky od bot ani oblékat si ponožky. Při obouvání používejte dlouhé lžíce, u oblékání ponožek užijte oblékač ponožek nebo ručník;
 • dodržujte doporučení lékaře o prevenci tromboembolické nemoci. Používejte zdravotní punčochy nebo elastická obinadla od špiček prstů nad koleno.

Trvale platná doporučení
 • při těžkých infekcích, operacích a invazivních vyšetřeních preventivně užívejte antibiotika;
 • nenoste zvlášť těžká břemena (dvoukilový nákup stačí);
 • netrénujte vytrvalostní chůzi, ani zbytečně nejezděte na rotopedu;
 • nezapomínejte na pravidelné roční kontroly u vašeho ortopeda, i když nemáte žádné obtíže;
 • při obtížích vyhledejte lékaře (náhle vzniklá, nová bolest, zarudnutí či sekrece v jizvě, zkrat končetiny, omezení pohybu, horečky) nebo své obtíže alespoň konzultujte telefonicky.

Cílem všech zdravotnických pracovníků je udělat vše pro Vaše uzdravení. Zdravotnický personál je odborně vysoce kvalifikovaný, proto v něj můžete mít plnou důvěru a v případě potřeby se na něj kdykoli obrátit se svými problémy. Věříme, že tyto informace přispěly k nahlédnutí a pochopení jednotlivých výkonů a úkonů a Váš strach a obavy se tak minimalizují.


 
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn